Contact
 1. 6635-Thuisbehandeling Chance@home bij klaplong (pneumothorax)
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Behandeling en herstel thuis

Om te herstellen, is het niet altijd nodig om in het ziekenhuis te liggen. Dit kan ook prima thuis, mits u de juiste begeleiding krijgt. Isala biedt u die begeleiding met speciaal opgeleide verpleegkundigen van het team Chance@home.

U bent opgenomen in Isala wegens een klaplong. Uw longarts heeft, in overleg met u, besloten dat u thuis behandeld wordt om verder te herstellen. Hierbij wordt u thuis begeleid door speciaal opgeleide verpleegkundigen van het team Chance@home die verbonden zijn aan Isala.

Uw behandeling

Tijdens uw opname in het ziekenhuis is er bij u een drain geplaatst, welke in verbinding staat met een afzuigsysteem. U gaat met drain én zuigpomp naar huis. Uw behandeling thuis is vergelijkbaar met die in het ziekenhuis en valt onder de verantwoordelijkheid van uw longarts. Een verpleegkundige van Chance@home die u dagelijks ziet, is gedurende de behandelperiode echter uw eerste aanspreekpunt.
Mocht blijken dat de thuisbehandeling voor uw situatie niet voldoende is, dan kan de verpleegkundige in overleg met uw longarts besluiten u alsnog in het ziekenhuis te laten opnemen.

Uiteraard worden uw huisarts en de apotheek ingelicht over uw thuisbehandeling.

Vergoeding

Uw thuisbehandeling via Chance@home valt onder de basiszorg van uw zorgverzekering en wordt dus vergoed. De vergoeding valt wel onder het eigen risico.

Chance@home bij u thuis

Na uw ontslag uit Isala zetten de gespecialiseerde verpleegkundigen van Chance@home de zorg bij u thuis voort. Het tijdstip waarop de verpleegkunde bij u thuis komt is afhankelijk van het aantal patiënten dat die dag bezocht moet worden en de plaats waar zij wonen. Daarom kan er van te voren helaas geen exact tijdstip worden afgesproken.

 • Een verpleegkundige komt dagelijks bij u langs, voor controle en begeleiding. De verpleegkundige controleert onder andere uw bloeddruk, pols, de drain en het afzuigsysteem.
 • Meestal wordt er bij een klaplong eenmalig via een naald of katheter lucht weggezogen, waarna de naald of katheter meteen wordt verwijdert. Helpt dit niet voldoende, dan wordt de lucht via een drain (slangetje) met een zuigpomp afgezogen om de long weer te laten ontplooien. 
 • Het duurt vaak een aantal dagen voordat er geen luchtlekkage meer tussen de longvliezen is en de long weer goed ontplooit.
 • Als er geen luchtlek meer is kan de drain weer worden verwijderd. Een dunne drain kan thuis verwijderd worden door de verpleegkundige. Voor het verwijderen van een dikke drain (meestal na een operatie) zijn twee personen nodig. Daarom wordt u gevraagd zich te melden bij de acute opvang in het ziekenhuis.

Als het nodig is, stuurt de verpleegkundige uw behandeling bij. De verpleegkundige kan te allen tijde met uw behandelend longarts overleggen over uw behandeling.

Leefregels tijdens de thuisbehandeling

Dat u niet in het ziekenhuis opgenomen bent, betekent niet dat u uw oude leven direct weer kunt oppakken. Uw behandeling valt onder ziekenhuis verplaatste zorg. Dit betekent dat u tijdens de thuisbehandeling:

 • De eerste 5 dagen thuis moet blijven.
  Daarna kan er in overleg met de verpleegkundige Chance@home en de longarts meer bewegingsruimte buitenshuis afgesproken worden. Wij willen benadrukken dat hierin een beroep wordt gedaan op uw eigen verantwoordelijkheid. Dat betekent ook dat u zich houdt aan de rechten en plichten van de leefregels.
 • Niet mag douchen tijdens de behandeling met de pomp.
 • Niet mag werken.
 • Uw dagelijkse activiteiten moet aanpassen.
 • Activiteiten die u te veel vermoeien beter kunt vermijden.
 • Geen auto mag besturen.

Door u te houden aan bovenstaande leefregels draagt u zelf ook bij aan uw herstel. Uiteraard kunt u uw eventuele vragen over de behandeling of bovenstaande leefregels met de verpleegkundige die u thuis bezoekt bespreken.

Recht om een klacht in te dienen

Wij horen het graag als u niet tevreden bent. Daar kunnen wij van leren. Bespreek uw klachten met uw zorgverleners. Onze klachtenfunctionaris is ook beschikbaar als u een klacht wilt indienen. Hierover vindt u meer informatie bij Rechten, plichten en klachtenbehandeling.

Meer informatie

Voor meer informatie over een klaplong verwijzen we u graag naar website www.longfonds.nl en het Longfonds.
Voor meer informatie over Chance@home kunt u contact opnemen via (038) 424 40 05.

Laatst gewijzigd 17 juni 2019 / 6635

Fotoboek Thuisbehandeling Chance@home bij een klaplong

U bent onder behandeling bij een longarts in Isala voor een klaplong. Hij heeft in overleg met u besloten dat u thuis behandeld wordt om verder te herstellen. We noemen dit ziekenhuis verplaatste zorg. Isala biedt u die intensieve begeleiding met speciaal opgeleide verpleegkundigen van het team Chance@home.

Verpleegkundige schudt de hand van een patiënt tijdens het eerste thuisbezoek

Opgenomen

U bent opgenomen op de Eerste hartlonghulp of de Longafdeling. Een longarts onderzoekt u en heeft in overleg met u besloten dat u thuis behandeld wordt om verder te herstellen. Bij u is een drain geplaatst, dat in verbinding staat met een afzuigpomp.

Monitoren

Aanmelden

De longarts belt met een verpleegkundige van het team Chance@home om u aan te melden voor de thuisbehandeling.

Monitoringsgegevens noteren

Een nachtje blijven

Om uw klachten in de gaten te houden, wordt u één nacht ter observatie opgenomen op de longafdeling. De verpleegkundige Chance@home bezoekt u daar de volgende dag. Als het mogelijk is, mag u dan naar huis.

In bed liggen

Thuisbehandeling starten

De verpleegkundige overlegt met u en uw familielid of u het aan kunt om de thuisbehandeling te starten. U ontvang een thuisbehandelmap, met o.a. informatie over wanneer en op welk telefoonnummer u contact op kunt nemen met de Chance@home verpleegkundige.

Informatie uit de map doornemen

Verzorging

Voordat u naar huis gaat, verzorgt de verpleegkundige de wonden en verschoont zij de slangen. U krijgt een behandelbak met materiaal mee. Deze is verzegeld en opent de verpleegkundige Chance@home alleen als dat ’s avonds of ’s nachts nodig is.

Verpleegkundige zit aan het bed van de patiënt met een witte bak op schoot

Telefonisch contact

Eenmaal thuis, belt de verpleegkundige u aan het eind van die dag om te vragen hoe het met u gaat. U krijgt nogmaals uitleg over de thopaz pomp. De zorg thuis is ziekenhuis verplaatste zorg, dat houdt in dat u thuis moet blijven tijdens de behandeling.

Patiënt geeft haar gegevens telefonisch door

Thuisbezoek aankondigen

De volgende morgen belt de verpleegkundige Chance@home met u om het thuisbezoek voor die dag aan te kondigen. Dat kan vanaf 8.30 uur ‘s ochtends. Hoe laat de verpleegkundige bij u komt, is afhankelijk van het aantal patiënten dat die dag bezocht wordt.

Thuisbezoek door een verpleegkundige van Isala

Eerste thuisbezoek

Als de verpleegkundige bij u thuis aanbelt, is zij te herkennen aan het pasje dat ze bij zich draagt. Van te voren is er helaas geen exact tijdstip af te spreken waarop de verpleegkundige bij u langs komt. Het eerste thuisbezoek duurt 30 tot 45 minuten.

Verpleegkundige schudt de hand van een patiënt tijdens het eerste thuisbezoek

Controles

De verpleegkundige Chance@home voert een aantal controles uit. Zo controleert zij de drain, thopaz pomp en verzorgt ze de wond. Afhankelijk van de lucht- en/of vochtlekkage beoordeelt de verpleegkundige of het doel van de thuisbehandeling wordt bereikt.

Gegevens monitoren via een apparaat op de vinger van de patiënt

Pijn- en benauwdheidscore

De verpleegkundige vraagt ook naar uw pijn- en benauwdheidscore. Het is belangrijk dat u zich houdt aan de instructie die de verpleegkundige Chance@home heeft gegeven over de drain en thopaz pomp.

Gegevens bespreken

Vervolgafspraak

Daarna maakt de verpleegkundige een vervolgafspraak met u voor de volgende dag. Heeft u in de tussentijd klachten? Dan is de verpleegkundige Chance@home altijd bereikbaar, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Mocht het nodig zijn, dan komen wij naar u toe.

Informatie uit de voorlichtingsmap doornemen

Einde thuisbehandeling

De thuisbehandeling eindigt wanneer u de volgende dag gebeld wordt door de dienstdoende verpleegkundige Chance@home. Zij belt u na uw bezoek aan de longarts om te vragen hoe het met u gaat. U kunt dan ook nog eventuele vragen stellen.

Gegevens telefonisch doorgeven

Lucht- of vochtlekkage

De verpleegkundige komt elke dag bij u thuis, tot er geen lucht- of vochtlekkage meer is. U gaat dan terug naar de Eerste hartlonghulp waar u wordt gezien door de longarts. Er wordt mogelijk een röntgenfoto gemaakt van de longen.

Afplakken

Verwijderen drain

De longarts bepaalt of de drain eruit mag. Als dit mag, haalt de verpleegkundige van de Eerste hartlonghulp of longarts-assistent de drain eruit en mag u naar huis.

Wachten tijdens monitoren
Verpleegkundige schudt de hand van een patiënt tijdens het eerste thuisbezoek
Monitoren
Monitoringsgegevens noteren
In bed liggen
Informatie uit de map doornemen
Verpleegkundige zit aan het bed van de patiënt met een witte bak op schoot
Patiënt geeft haar gegevens telefonisch door
Thuisbezoek door een verpleegkundige van Isala
Verpleegkundige schudt de hand van een patiënt tijdens het eerste thuisbezoek
Gegevens monitoren via een apparaat op de vinger van de patiënt
Gegevens bespreken
Informatie uit de voorlichtingsmap doornemen
Gegevens telefonisch doorgeven
Afplakken
Wachten tijdens monitoren