Contact
  1. 6635-Thuisbehandeling Chance@home bij klaplong (pneumothorax)

Behandeling en herstel thuis

Om te herstellen, is het niet altijd nodig om in het ziekenhuis te liggen. Dit kan ook prima thuis, mits u de juiste begeleiding krijgt. Isala biedt u die begeleiding met speciaal opgeleide verpleegkundigen van het team Chance@home.

U bent opgenomen in Isala wegens een klaplong. Uw longarts heeft, in overleg met u, besloten dat u thuis behandeld wordt om verder te herstellen. Hierbij wordt u thuis begeleid door speciaal opgeleide verpleegkundigen van het team Chance@home die verbonden zijn aan Isala.

Uw behandeling

Tijdens uw opname in het ziekenhuis is er bij u een drain geplaatst, welke in verbinding staat met een afzuigsysteem. U gaat met drain én zuigpomp naar huis. Uw behandeling thuis is vergelijkbaar met die in het ziekenhuis en valt onder de verantwoordelijkheid van uw longarts. Een gespecialiseerd verpleegkundige van Chance@home die u dagelijks ziet, is gedurende de behandelperiode echter uw eerste aanspreekpunt.
Mocht blijken dat de thuisbehandeling voor uw situatie niet voldoende is, dan kan de verpleegkundige in overleg met uw longarts besluiten u alsnog in het ziekenhuis te laten opnemen.

Uiteraard worden uw huisarts en de apotheek ingelicht over uw thuisbehandeling.

Vergoeding

Uw thuisbehandeling via Chance@home valt onder de basiszorg van uw zorgverzekering en wordt dus vergoed. De vergoeding valt wel onder het eigen risico.

Chance@home in de praktijk

Afhankelijk van uw behandelplan kunt u door de gespecialiseerd verpleegkundigen van Chance@home gedurende enkele dagen tot maximaal 30 dagen, thuis worden behandeld. Als de behandeldoelen dan niet zijn gehaald, volgt een heropname in het ziekenhuis.

Het tijdstip waarop de verpleegkunde bij u thuis komt hangt af van het aantal patiënten dat die dag bezocht moet worden en de plaats waar zij wonen. Daarom kan er van tevoren helaas geen exact tijdstip worden afgesproken. Dagelijks wordt u telefonisch op de hoogte gebracht over het tijdstip.

Tijdens de dagelijkse thuisbezoeken:

  • beoordeelt de verpleegkundige of de behandeling naar wens verloopt of moet worden aangepast.
  • controleert de verpleegkundige onder andere uw bloeddruk, pols, de drain en het afzuigsysteem.

Het duurt vaak een aantal dagen voordat er geen luchtlekkage meer tussen de longvliezen is en de long weer goed ontplooit.

De verpleegkundige kan te allen tijde met uw behandelend longarts overleggen over uw behandeling. Als het nodig is, stuurt de verpleegkundige in overleg met de behandelend arts de behandeling bij.

Leefregels tijdens de thuisbehandeling

Dat u niet in het ziekenhuis opgenomen bent, betekent niet dat u uw oude leven direct weer kunt oppakken. Uw behandeling valt onder ziekenhuis verplaatste zorg. Dit betekent dat u de eerste 5 dagen thuis moet blijven.

Daarna kan er in overleg met de gespecialiseerd verpleegkundige Chance@home en de longarts meer bewegingsruimte buitenshuis afgesproken worden. Wij willen benadrukken dat hierin een beroep wordt gedaan op uw eigen verantwoordelijkheid. Dat betekent ook dat u zich houdt aan de rechten en plichten van de leefregels:

  • u mag niet douchen tijdens de behandeling met de aangesloten apparatuur
  • u mag niet werken.
  • u moet uw dagelijkse activiteiten aanpassen.
  • activiteiten die u te veel vermoeien kunt u beter vermijden.
  • u mag geen auto besturen gedurende de thuisbehandeling.

Door u te houden aan bovenstaande leefregels draagt u zelf ook bij aan uw herstel. Uiteraard kunt u uw eventuele vragen over de behandeling of bovenstaande leefregels met de verpleegkundige die u thuis bezoekt bespreken.

Heeft u intussen tijd klachten? Dan is de dienstdoende gespecialiseerd verpleegkundige altijd telefonisch bereikbaar, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Mocht het nodig zijn, dan komt de verpleegkundige naar u toe.

Handige tips over eten en bewegen

Door tijdens uw thuisbehandeling te bewegen en genoeg te eten, wordt u sterker en heeft u minder hulp nodig. Elke vorm van beweging draagt bij aan herstel. Als u ziek bent, heeft u ook meer voeding nodig. Uw lichaam is namelijk hard aan het werk om beter te worden en kan daarbij extra energie gebruiken. Bekijk de tips op de poster, die kunnen u helpen bij uw herstel.

Stoppen van de thuisbehandeling

Als er geen luchtlek meer is kan de drain weer worden verwijderd. Voor het verwijderen van een drain verwijzen wij u naar de Eerste hartlonghulp van Isala. Daar wordt na beoordeling van de dienstdoende longarts de drain verwijderd. Het kan ook zijn dat de drain nog niet wordt verwijderd. Dan wordt door de longarts besproken of de thuisbehandeling kan worden voortgezet of dat er een klinische opname volgt voor verder onderzoek/behandeling.

Is de drain verwijderd? Dan mag u naar huis. De thuisbehandeling duurt dan nog tot de telefonische vervolgafspraak. Deze vindt plaats de dag na het verwijderen van de drain. U wordt gebeld door de dienstdoende verpleegkundige. Na dit telefonisch gesprek bent u ontslagen van de thuisbehandeling.

Recht om een klacht in te dienen

Wij horen het graag als u niet tevreden bent. Daar kunnen wij van leren. Bespreek uw klachten met uw zorgverleners. Onze klachtenfunctionaris is ook beschikbaar als u een klacht wilt indienen. Hierover vindt u meer informatie bij Rechten, plichten en klachtenbehandeling.

Meer informatie

Voor meer informatie over een klaplong verwijzen we u graag naar website www.longfonds.nl en het Longfonds.
Voor meer informatie over Chance@home kunt u contact opnemen via 088 624 40 05.

Laatst gewijzigd 5 maart 2024 / 6635

Fotoboek Thuisbehandeling Chance@home bij een klaplong

U bent onder behandeling bij een longarts in Isala voor een klaplong. Hij heeft in overleg met u besloten dat u thuis behandeld wordt om verder te herstellen. We noemen dit ziekenhuis verplaatste zorg. Isala biedt u die intensieve begeleiding met speciaal opgeleide verpleegkundigen van het team Chance@home.

Verpleegkundige schudt de hand van een patiënt tijdens het eerste thuisbezoek

Opgenomen

U bent opgenomen op de Eerste hartlonghulp of op de Longafdeling. Een longarts onderzoekt u en heeft in overleg met u besloten dat u thuis behandeld wordt om verder te herstellen. Bij u is een drain geplaatst, dat in verbinding staat met een afzuigpomp.

Monitoren

Aanmelden

De longarts belt met een verpleegkundige van het team Chance@home om u aan te melden voor de thuisbehandeling.

Monitoringsgegevens noteren

Een nachtje blijven

Om uw klachten in de gaten te houden, wordt u één nacht ter observatie opgenomen op de Acute Opname Afdeling (AOA). Als het mogelijk is, gaat u de volgende dat naar huis.

In bed liggen

Thuisbehandeling starten

De gespecialiseerd verpleegkundige Chance@home komt bij u langs op de afdeling en overlegt met u en uw familielid of u het aan kunt de thuisbehandeling te starten. U ontvang een thuisbehandelmap, met o.a. informatie over wanneer en met welk telefoonnummer u contact op kunt nemen met de dienstdoende gespecialiseerd verpleegkundige Chance@home.

Informatie uit de map doornemen

Verzorging

Voordat u naar huis gaat, verzorgt de verpleegkundige van de afdeling de wonden en verschoont zij de slangen. U krijgt een behandelbak met materiaal mee die de verpleegkundige 's avonds of 's nachts bij u thuis kan gebruiken als dat nodig is. Aan het einde van uw thuisbehandeling gaat de behandelbak weer terug naar het ziekenhuis. 

Verpleegkundige zit aan het bed van de patiënt met een witte bak op schoot

Telefonisch contact

Eenmaal thuis, neem de gespecialiseerd verpleegkundige aan het einde van die dag telefonisch contact met u op om te vragen hoe het met u gaat. Mocht het nodig, dan krijgt u nogmaals uitleg over de thopaz pomp. Uw behandeling valt onder ziekenhuis verplaatste zorg. Dit betekent dat u gedurende de eerste 5 dagen thuis moet blijven. Daarna mag u in overleg met de dienstdoende verpleegkundige naar buiten. 

Patiënt geeft haar gegevens telefonisch door

Thuisbezoek aankondigen

Tijdens de thuisbehandeling zal de dienstdoende verpleegkundige het thuisbezoek telefonisch aankondigen. Dat kan al vanaf 8.30 uur in de ochtend. Hoe laat de verpleegkundige bij u komt, hangt af van het aantal patiënten dat die dag bezocht wordt en de plaats waar zij wonen.

Thuisbezoek door een verpleegkundige van Isala

Verpleegkundige herkennen

Als de gespecialiseerd verpleegkundige Chance@home bij u thuis aanbelt, is zij te herkennen aan een wit Isala uniform (jasje) en aan het pasje dat de verpleegkundige bij zich draagt. Een bezoek duurt ongeveer 30 tot 45 minuten.

Verpleegkundige schudt de hand van een patiënt tijdens het eerste thuisbezoek

Controles

De verpleegkundige voert een aantal controles uit. Zo controleert de verpleegkundige de bloeddruk, pols, het zuurstofgehalte in het bloed, de drain en de thopaz pomp. Ook verzorgt de verpleegkundige de wond. Afhankelijk van de lucht- en/of vochtlekkage beoordeelt de verpleegkundige of het doel van de thuisbehandeling wordt bereikt.

Gegevens monitoren via een apparaat op de vinger van de patiënt

Pijn- en benauwdheidscore

De verpleegkundige vraagt ook naar uw pijnscore en benauwdheidscore. Het is belangrijk dat u zich houdt aan de instructies die de gespecialiseerd verpleegkundige Chance@home heeft gegeven over de drain en thopaz pomp. Indien nodig kan de verpleegkundige tijdens het thuisbezoek contact opnemen met de longarts om te overleggen over uw behandeling. 

Gegevens bespreken

Vervolgafspraak

Tijdens de thuisbehandeling bezoek de verpleegkundige u dagelijks. Elke 2 weken gaat u naar het ziekenhuis voor een poliklinische afspraak bij de longarts voor een herbeoordeling. Heeft u in de tussentijd klachten? Dan is de dienstdoende gespecialiseerd verpleegkundige Chance@home altijd telefonisch bereikbaar, 24 uur per dag, 7 dagen per week gedurende de thuisbehandeling. Mocht het nodig zijn, dan komt de verpleegkundige naar u toe.

Wachten tijdens monitoren

Einde thuisbehandeling

De verpleegkundige Chance@home komt elke dag bij u thuis tot u het doel van de behandeling heeft bereikt (geen lucht- of vochtlekkage meer). Elke 5e dag van de thuisbehandeling is er telefonisch contact met de longarts. Als het doel van de behandeling is bereikt, gaat u terug naar de Eerste hartlonghulp waar u gezien worden door de longarts. Er wordt mogelijk een röntgenfoto gemaakt van de longen. De longarts bepaalt of de drain eruit mag. Als dit mag, haalt de verpleegkundige van de Eerste hartlonghulp of de longarts-assistent de drain eruit en mag u naar huis. 

Afplakken

Lucht- of vochtlekkage

De thuisbehandeling eindigt wanneer u de volgende dag gebeld wordt door de dienstdoende gespecialiseerd verpleegkundige Chance@home. U kunt dan ook eventuele vragen stellen.

Gegevens telefonisch doorgeven
Verpleegkundige schudt de hand van een patiënt tijdens het eerste thuisbezoek
Monitoren
Monitoringsgegevens noteren
In bed liggen
Informatie uit de map doornemen
Verpleegkundige zit aan het bed van de patiënt met een witte bak op schoot
Patiënt geeft haar gegevens telefonisch door
Thuisbezoek door een verpleegkundige van Isala
Verpleegkundige schudt de hand van een patiënt tijdens het eerste thuisbezoek
Gegevens monitoren via een apparaat op de vinger van de patiënt
Gegevens bespreken
Wachten tijdens monitoren
Afplakken
Gegevens telefonisch doorgeven