Contact
 1. 6636-Thuisbehandeling Chance@home bij longembolie
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Behandeling en herstel thuis

Om te herstellen, is het niet altijd nodig om in het ziekenhuis te liggen. Dit kan ook prima thuis, mits u de juiste begeleiding krijgt. Isala biedt u die begeleiding met speciaal opgeleide verpleegkundigen van het team Chance@home.

U bent opgenomen in Isala wegens een longembolie. Uw longarts heeft, in overleg met u, besloten dat u thuis behandeld wordt om verder te herstellen. Hierbij wordt u thuis begeleid door speciaal opgeleide verpleegkundigen van het team Chance@home die verbonden zijn aan Isala.

Uw behandeling

Uw behandeling thuis is vergelijkbaar met die in het ziekenhuis en valt onder de verantwoordelijkheid van uw longarts. Een verpleegkundige van Chance@home die u dagelijks ziet, is gedurende de behandelperiode echter uw eerste aanspreekpunt.
Mocht blijken dat de thuisbehandeling voor uw situatie niet voldoende is, dan kan de verpleegkundige in overleg met uw longarts besluiten u alsnog in het ziekenhuis te laten opnemen.

Uiteraard worden uw huisarts en de apotheek ingelicht over uw thuisbehandeling.

Vergoeding

Uw thuisbehandeling via Chance@home valt onder de basiszorg van uw zorgverzekering en wordt dus vergoed. De vergoeding valt wel onder het eigen risico.

Chance@home bij u thuis

Na uw ontslag uit Isala zetten de gespecialiseerde verpleegkundigen van Chance@home de zorg bij u thuis voort gedurende een aantal dagen. Het tijdstip waarop de verpleegkunde bij u thuis komt is afhankelijk van het aantal patiënten dat die dag bezocht moet worden en de plaats waar zij wonen. Daarom kan er van te voren helaas geen exact tijdstip worden afgesproken.
Tijdens de dagelijkse thuisbezoeken:

 • Stelt de verpleegkundige de antistollingsmedicatie in (bloedverdunnende medicatie). Het duurt een aantal dagen voordat u goed bent ingesteld.
 • Start u met kleine injecties onder de huid die direct werken, totdat de INR-waarde (stolbaarheid van het bloed) goed is. De INR-waarde wordt bepaald door bloedafname uit de vinger.
 • Leert de verpleegkundige u om zelf de injecties te spuiten, omdat dit een paar dagen kan duren. Daarnaast krijgt u ook antistolling via tabletten (acenocoumarol).
 • Controleert de verpleegkundige uw bloeddruk, de zuurstofspanning en de polsslag.
 • Kunt u uw vragen en eventuele klachten met de verpleegkundige bespreken.
 • Wordt de mate van bloedverdunning direct bij u thuis bepaald in samenwerking met de Trombosedienst van Isala.
 • Als het nodig is, stuurt de verpleegkundige uw behandeling bij. De verpleegkundige kan te allen tijde met uw behandelend longarts overleggen over uw behandeling.

Leefregels tijdens de thuisbehandeling

Dat u niet in het ziekenhuis opgenomen bent, betekent niet dat u uw oude leven direct weer kunt oppakken. Uw behandeling valt onder ziekenhuis verplaatste zorg. Dit betekent dat u tijdens de thuisbehandeling:

 • De eerste 5 dagen thuis moet blijven.
  Daarna kan er in overleg met de verpleegkundige Chance@home en de longarts meer bewegingsruimte buitenshuis afgesproken worden. Wij willen benadrukken dat hierin een beroep wordt gedaan op uw eigen verantwoordelijkheid. Dat betekent ook dat u zich houdt aan de rechten en plichten van de leefregels.
 • Niet mag werken.
 • Uw dagelijkse activiteiten moet aanpassen.
 • Activiteiten die u te veel vermoeien beter kunt vermijden.
 • Geen auto mag besturen.

Door u te houden aan bovenstaande leefregels draagt u zelf ook bij aan uw herstel. Uiteraard kunt u uw eventuele vragen over de behandeling of  bovenstaande leefregels met de verpleegkundige die u thuis bezoekt bespreken.

Na de thuisbehandeling

 • De Trombosedienst nodigt u binnen twee weken na start van uw longemboliebehandeling uit voor een informatiegesprek.
 • Na de thuisbehandeling wordt u door de verpleegkundige overgedragen aan de Trombosedienst.
 • Vier weken na uw opname wordt u voor controle verwacht bij de longarts.
 • De antistollingstabletten gebruikt u een half jaar. Na een half jaar bezoekt u de longarts voor een laatste controle. Als er geen andere reden is om antistollingsmedicatie te gebruiken, mag u hiermee stoppen.
 • Als u de anticonceptiepil slikt, kunt u deze de eerste tijd doorslikken. Wij adviseren u om het eerste halfjaar niet zwanger te raken. U kunt in dit halfjaar, in overleg met uw huisarts, kiezen voor een ander anticonceptiemiddel, Er bestaat namelijk een verband tussen de pil en het ontstaan van longembolie. Zolang u de antistollingsmedicijnen slikt, bent u beschermd tegen nieuwe embolieën.

Recht om een klacht in te dienen

Wij horen het graag als u niet tevreden bent. Daar kunnen wij van leren. Bespreek uw klachten met uw zorgverleners. Onze klachtenfunctionaris is ook beschikbaar als u een klacht wilt indienen. In de folder Rechten, plichten en klachtenbehandeling vindt u meer informatie. De klachtenfunctionaris zal u verder begeleiden.

Meer informatie

Voor meer informatie over een longembolie verwijzen we u graag naar de website www.longfonds.nl. Voor meer informatie over Chance@home kunt u contact opnemen via telefoonnummer (038) 424 40 05.

Laatst gewijzigd 16 oktober 2019 / 6636