Contact
  1. 6640-IDEAAL-jaarcontrole
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Jaarcontrole voor mensen met type 1 diabetes

Het Isala Diabetescentrum is het grootste behandelcentrum voor kinderen en volwassenen met diabetes mellitus in Nederland. Op dit moment bezoeken ruim 1000 mensen met type 1 diabetes het Isala Diabetescentrum. Om de zorg rondom de jaarcontrole zo optimaal mogelijk te organiseren introduceert het Isala Diabetescentrum de IDEAAL-jaarcontrole: een snelle en simpele jaarcontrole voor mensen met type 1 diabetes.

Wat is de IDEAAL-jaarcontrole?

De IDEAAL-jaarcontrole is een uitgebreide jaarcontrole voor mensen met type 1 diabetes bij Isala. U ziet hierbij op één dag de internist, diabetesverpleegkundige en indien mogelijk ook de podotherapeut. U komt bij de internist en de diabetesverpleegkundige op het spreekuur. En zo nodig ziet u de podotherapeut en dietiste. Ook wordt er een oogfoto gemaakt. Voordeel hiervan is dat u niet meer op verschillende dagen en locaties langs hoeft te komen om alle hulpverleners te zien. Wij streven er naar om de route langs al deze hulpverleners op één dagdeel te plannen.

Voorbereiding

Wij proberen de IDEAAL-jaarcontrole in de maand van uw verjaardag te plannen. Voorafgaand aan het moment van de IDEAAL-jaarcontrole krijgt u een uitnodiging thuisgestuurd.

De dag van de IDEAAL-jaarcontrole

Op de dag van de IDEAAL-jaarcontrole doorloopt u enkele stappen:

Stap 1

Op de dag van de IDEAAL-jaarcontrole meldt u zich bij de aanmeldzuil in de Centrale hal.

Stap 2

Vervolgens meldt u zich bij de aanmeldzuil van V2.0 voor de metercontrole en bloedafname.

Stap 3

Daarna gaat u naar het Diabetescentrum bij de afdeling Interne geneeskunde, wachtruimte 57.

Stap 4

De doktersassistente van het Diabetescentrum meet hier uw bloeddruk en gewicht. Zij vragen u een vragenlijst in te vullen waarin u kunt aangeven hoe u uw diabetes en alle zaken die daarmee samenhangen, zoals de zorg die wij u bieden, ervaart.

Stap 5

Heeft u in het verleden geen oogafwijkingen gehad, dan wordt er een oogfoto gemaakt door de doktersassistente. Indien u eerder wel afwijkingen aan uw ogen heeft gehad, krijgt u een afspraak voor de oogarts. Deze afspraak zal door ons gepland worden en zal, indien mogelijk, op de ochtend van de IDEAAL-jaarcontrole plaatvinden.

Stap 6

U bezoekt de diabetesverpleegkundige.

Stap 7

U bezoekt de internist.

Als het mogelijk en noodzakelijk is proberen wij dezelfde dag een bezoek aan de podotherapeut of diëtist voor u in te plannen. Let op: het hangt van uw SIMMS classificatie af, of een bezoek aan de podotherapeut binnen de verzekerde zorg valt.

Met de IDEAAL-jaarcontrole de zorg (verder) verbeteren

Wij willen u de best mogelijke zorg leveren. Daarom voeren wij wetenschappelijk onderzoek uit binnen de IDEAAL-jaarcontrole. Dit onderzoek bestaat uit twee delen:

Het evalueren van onze begeleiding en de manier waarop u uw diabetes ervaart.

Dit doen wij door middel van een vragenlijst. Door het beantwoorden van enkele vragen hopen wij van u te horen hoe wij onze zorg beter kunnen maken. Deze vragenlijst krijgt u, zoals eerder vermeld, tijdens de IDEAAL-jaarcontrole van de doktersassistente.

Anoniem analyseren van gegevens.

Om de zorg te verbeteren is het belangrijk de gegevens die voortkomen uit de jaarcontrole te analyseren. Dit doen wij bijvoorbeeld om te zien of nieuwe behandelingen die de afgelopen jaren zijn geïntroduceerd, ook echt werkzaam zijn. Om uw gegevens op een optimale wijze te kunnen analyseren vragen wij u toestemming voor:

  • Uw gegevens, die voortkomen uit de IDEAAL-jaarcontrole, voor wetenschappelijk onderzoek te gebruiken. Deze gegevens worden anoniem verwerkt.
  • Het in de toekomst opvragen van datum en oorzaak van overlijden bij de gemeentelijke basisadministratie en het Centraal Bureau voor de Statistiek.
  • Daarnaast vragen wij om twee extra buisjes bloed af te staan tijdens de bloedafname voor de IDEAAL-jaarcontrole.

We benadrukken hierbij dat de beslissing om wel of niet deel te nemen aan dit onderzoek op geen enkele manier invloed zal hebben op uw huidige of toekomstige behandeling of behandelrelatie. U bent volkomen vrij in uw keuze. Als u niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, kunt u nog steeds deelnemen aan de IDEAAL-jaarcontrole. U kunt uw toestemming voor deelname aan het onderzoek op ieder moment weer intrekken.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de afdeling waar u onder behandeling bent.

Zwolle

Diabetescentrum
(038) 424 23 29 (bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 17.00)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 23 november 2018 / 6640