Contact
  1. 6640-IDEAAL-jaarcontrole

Jaarcontrole voor mensen met type 1 diabetes

Het Isala Diabetescentrum is het grootste behandelcentrum voor kinderen en volwassenen met diabetes mellitus in Nederland. Op dit moment bezoeken ruim 1000 mensen met type 1 diabetes het Isala Diabetescentrum. Om de zorg rondom de jaarcontrole zo optimaal mogelijk te organiseren introduceert het Isala Diabetescentrum de IDEAAL-jaarcontrole: een snelle en simpele jaarcontrole voor mensen met type 1 diabetes.

Wat is de IDEAAL-jaarcontrole?

De IDEAAL-jaarcontrole is een uitgebreide jaarcontrole voor mensen met type 1 diabetes.. U ziet hierbij op één dag de internist, diabetesverpleegkundige en indien nodig de podotherapeut en diëtiste.
Daarnaast wordt er bloed afgenomen, een bloeddrukmeting gedaan en een oogfoto gemaakt. Wij vragen u voorafgaand aan uw bezoek uw glucosesensor uit te lezen. In nodig kan uw sensor of glucosemeter tijdens uw bezoek worden uitgelezen.

Wij doen ons best om uw afspraken bij deze hulpverleners op één dagdeel te plannen. Indien mogelijk kan een afspraak telefonisch gepland worden. Het voordeel hiervan is dat u niet meer op verschillende dagen en locaties aanwezig hoeft te zijn.

Voorbereiding

Wij proberen de IDEAAL-jaarcontrole in de maand van uw verjaardag te plannen. Voorafgaand aan het moment van de IDEAAL-jaarcontrole krijgt u een uitnodiging thuisgestuurd.

De dag van de IDEAAL-jaarcontrole

Op de dag van de IDEAAL-jaarcontrole doorloopt u enkele stappen:

Stap 1

U meldt zich bij de aanmeldzuil in de Centrale hal.

Stap 2

U meldt u zich bij de aanmeldzuil van V2.0.

Stap 3

U gaat u naar het Diabetescentrum bij de afdeling Interne geneeskunde, wachtruimte 57.

Stap 4

De doktersassistente van het Diabetescentrum meet hier uw bloeddruk en gewicht. Zij vragen u om een vragenlijst in te vullen. Hierin kunt u aangeven hoe u uw diabetes en alle zaken die daarmee samenhangen, zoals de zorg die wij u bieden, ervaart.

Stap 5

Heeft u in het verleden geen oogafwijkingen gehad, dan wordt er een oogfoto gemaakt door de doktersassistente. Indien u eerder wel afwijkingen aan uw ogen heeft gehad, krijgt u een afspraak voor de oogarts. Wij plannen deze afspraak. En de afspraak zal, indien mogelijk, op de ochtend van de IDEAAL-jaarcontrole plaatvinden.

Stap 6

U bezoekt de diabetesverpleegkundige.

Stap 7

U bezoekt de internist.

Als het mogelijk en noodzakelijk is proberen wij dezelfde dag een bezoek aan de podotherapeut of diëtist voor u in te plannen. Let op: het hangt van uw SIMMS classificatie af, of een bezoek aan de podotherapeut binnen de verzekerde zorg valt.

Met de IDEAAL-jaarcontrole de zorg (verder) verbeteren

Wij willen u de best mogelijke zorg leveren die aansluit bij uw wensen en behoeften. Hiervoor maken wij gebruik van de WHO-5 en de PAID signaleringsvragenlijsten. Deze vragenlijsten hebben als doel uw welbevinden in kaart te brengen. Deze vragenlijst krijgt u, zoals eerder vermeld, tijdens de IDEAAL-jaarcontrole van de doktersassistente.
Om onze zorg te verbeteren is het belangrijk de gegevens die voortkomen uit de jaarcontrole te analyseren. Dit doen wij bijvoorbeeld om te zien of nieuwe behandelingen die de afgelopen jaren zijn geïntroduceerd, effectief zijn of geoptimaliseerd moeten worden.
Dit kan betekenen dat uw gegevens gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek binnen het Isala Diabetescentrum.
Wij vragen hiervoor toestemming van u.

Anoniem analyseren van gegevens.

Uw gegevens worden anoniem verwerkt.
We benadrukken dat de beslissing om wel of niet deel te nemen aan dit onderzoek op geen enkele manier invloed zal hebben op uw huidige of toekomstige behandeling of behandelrelatie. U bent volkomen vrij in uw keuze. Als u niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, kunt u nog steeds deelnemen aan de IDEAAL-jaarcontrole. U kunt uw toestemming voor deelname aan het onderzoek op ieder moment weer intrekken.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle, Kampen of Heerde

Diabetescentrum
088 624 23 29 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Meppel, Steenwijk

Diabetescentrum
088 624 45 45 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 21 september 2023 / 6640