Contact
 1. 6643-Tumoren in/bij alvleesklier (PID): H1 Inhoudsopgave en inleiding

Patiënten Informatie Dossier

​Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1: Inhoudsopgave

 • Inleiding
 • Contact

Hoofdstuk 2: Tumoren in/bij de alvleesklier en onderzoeken
(de bijlagen worden toegevoegd als dit voor u van toepassing is)

 • Tumoren in/bij de alvleesklier
 • Onderzoeken
 • Bijlage: Echografie
 • Bijlage: CT-scan (computertomografie)
 • Bijlage: ERCP (Endoscopische Retrograde Cholangio- en Pancreaticografie)
 • Bijlage: Bloedonderzoek

Hoofdstuk 3: Behandelingen bij tumoren in/bij de alvleesklier 
(de bijlagen worden toegevoegd als dit voor u van toepassing is)

 • Behandeling van tumoren in/bij de alvleesklier
 • Bijlage: Alvleesklieroperatie
 • Bijlage: Behandelwijzer chemotherapie
 • Bijlage: Bestraling

Hoofdstuk 4: Controle en herstel

 • Controles na de behandeling
 • Omgaan met de nieuwe situatie
 • Bijlage: de Lastmeter

Hoofdstuk 5: Voedingsadviezen en aanvullende informatie

Inleiding 

U heeft zojuist van uw arts gehoord dat u (waarschijnlijk) een tumor heeft in (het gebied van) de alvleesklierkop (pancreas). Tumor is het Latijnse woord voor zwelling. Een tumor kan zowel goedaardig als kwaadaardig zijn. Wanneer de zwelling kwaadaardig is, is er sprake van kanker. Uw arts zal u vertellen of er in uw situatie sprake is van een goedaardige of een kwaadaardige zwelling. Het kan zijn dat het nog niet duidelijk is of het om een goedaardige of kwaadaardige tumor gaat.

Uw arts heeft met u de mogelijke behandeling besproken. Gedurende de behandeling krijgt u veel informatie. Het is niet eenvoudig om al deze informatie in één keer te onthouden. Dit Patiënten Informatie Dossier (= PID) is bedoeld als ondersteuning.

Het bevat informatie om u zo goed mogelijk voor te bereiden op de behandeling en het is tevens een naslagwerk. Het dossier is uw persoonlijk eigendom. Om ervoor te zorgen dat u zo veel mogelijk profijt heeft van dit PID, is het belangrijk dat u het bij uw bezoek aan Isala meeneemt. Het kan dan worden aangevuld met de informatie die u op dat moment krijgt. Zo krijgt u een informatieboekje dat zo veel mogelijk is afgestemd op uw persoonlijke situatie.

Extra informatie

In dit PID vindt u informatie over de tumor en de behandeling in Isala gericht op uw situatie. Er is meer uitgebreide informatie beschikbaar over de vorm van kanker, de behandeling, bestaande organisaties en andere specifieke onderwerpen. Wilt u ergens meer over weten, vraagt u dit gerust aan uw behandelend arts of de regieverpleegkundige oncologie. Zij informeert u hier graag over. Achterin dit PID onder het hoofdstuk ‘Informatie en ondersteuning’ vindt u adressen en websites van verschillende organisaties die u kunnen informeren over de aandoening. Ze kunnen u ondersteunen bij het omgaan met uw ziekte. Ook vindt u daar aanvullende informatie bijvoorbeeld over uw rechten als patiënt.

Als er iets niet duidelijk is, vraagt u dan vooral om opheldering aan de betreffende zorgverlener. Ook wanneer er zaken gebeuren die niet voldoen aan uw verwachtingen en die naar uw idee anders of beter kunnen, meldt u dit dan aan ons. Uw suggesties en opmerkingen bieden ons de mogelijkheid om de zorg nog beter af te stemmen op de wensen en behoeften van onze patiënten.

Regieverpleegkundige oncologie

Wanneer de arts u heeft verteld dat u een tumor heeft, maakt u kennis met de regieverpleegkundige oncologie. De regieverpleegkundige oncologie is een verpleegkundige die is gespecialiseerd in de zorg voor mensen met kanker. Een aantal regieverpleegkundigen is ook verpleegkundig specialist. De verpleegkundig specialist is opgeleid om een aantal medische taken van de arts over te nemen.

 • De regieverpleegkundige geeft uitleg over uw behandeling en de gevolgen hiervan op uw dagelijks leven.
 • Zij is op werkdagen telefonisch bereikbaar om vragen te beantwoorden.
 • Zij kan u opvang bieden bij de verwerking van uw ziekte.
 • U kunt vragen en onzekerheden die u of uw naasten bezighouden, met haar bespreken.

Tijdens de gehele diagnose-, behandel- en controleperiode kunt u een beroep doen op de regieverpleegkundige. Zij zal u helpen om een antwoord op uw vragen te krijgen. Het is mogelijk dat zij u daarvoor doorverwijst naar andere zorgverleners.

Contact

In Isala zijn verschillende zorgverleners betrokken bij de zorg voor patiënten met alvleesklierkanker.

Regieverpleegkundigen oncologie

 • Dominique Damminga
 • Nienke de Goeijen
 • Jentje Hofstede
 • Erna Kist
 • Rosanne Kruft
 • Ivonne Schoenaker.

Zij zijn bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.00 – 12.00 uur en van 14.00 tot 16.30 uur, t (038) 424 27 87 en regie.mdl@isala.nl. Bij spoed zijn zij van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur bereikbaar.
Locatie V2.0

Polikliniek Maag-, darm- en leverziekten

 • A. Flierman
 • Dr. M.A.C. Meijssen
 • Dr. A.C. Poen
 • Dr. B.E. Schenk
 • Dr. J. Vecht
 • Dr. W.H. de Vos
 • Dr. E.J. van der Wouden
 • Dr. A.P.J. de Graaf
 • Mw. L. de Wijkerslooth
 • Mw. H. van der Sluis.

Bereikbaar tijdens kantooruren op t (038) 424 56 37.
Locatie V2.0 

Polikliniek Chirurgie

 • Dr. G. A. Patijn
 • Dr. V. B. Nieuwenhuijs
 • Dr. P. Duijvendijk
 • Dr. H.L. van Westreenen.

Bereikbaar tijdens kantooruren op t (038) 424 62 99.
Locatie V2.0

Polikliniek Interne geneeskunde/Oncologie

 • Dr. J.C. de Graaf
 • Dr. J. W. de Groot
 • Dr. M. Tascilar
 • Dr. W.A. van der Steeg.

Bereikbaar tijdens kantooruren op t (038) 424 60 40.
Locatie V2.0

Afdeling Diëtetiek

 • N. Schokker
 • H. Siebesma
 • J. Hoekstra

Bereikbaar via t (038) 424 53 27.
Locatie V4.0

Afdeling Endoscopie

Bereikbaar tijdens kantooruren via t (038) 424 56 37 en buiten kantooruren via t (038) 424 50 00.
Locatie V3.3

Afdeling Dagverpleging chemotherapie

Bereikbaar van maandag t/m vrijdag 8.00 – 17.30 uur via t (038) 424 13 30.
Locatie V3.3

Verpleegafdelingen

 • Afdeling Interne geneeskunde: maag-, darm- en leverziekten (MDL)
  Locatie V2.3
  t (038) 424 12 35
 • Afdeling Interne geneeskunde: oncologie
  Locatie V2.3
  t (038) 424 12 30
 • Afdeling Chirurgie
  Locatie V2.4
  t (038) 424 12 45
 • Afdeling Intensive care (IC)
  Locatie V3.4 en V3.5
  t (038) 424 13 45 (V3.4)
  t (038) 424 13 55 (V3.5)

Overige telefoonnummers

 • Isala, algemeen nummer: t (038) 424 50 00
 • Afdeling Spoedeisende hulp (SEH): t (038) 424 50 00.

Postadres

Uw postadres in Isala is:
Isala
T.a.v. mevrouw / de heer
Afdeling… , kamer …
Postbus 10400
8000 GK Zwolle

Bezoekadres

Dr. Van Heesweg 2
8075 AB Zwolle

Bezoektijden verpleegafdeling

Dagelijks van 15:30 - 17:00 uur en van 18:30 - 20:00 uur. Op zaterdag, zondag en feestdagen ook van 10:30 - 12:00 uur.

Als feestdagen gelden:

 • Nieuwjaarsdag
 • 1e en 2e Paasdag
 • Koningsdag
 • Hemelvaartsdag
 • 1e en 2 Pinksterdag
 • 1e en 2e Kerstdag.

Website en facebookpagina

Bekijk ook de website van de polikliniek Maag-, darm- en leveroncologie en de facebookpagina van het Isala Oncologisch centrum voor de laatste ontwikkelingen en nieuws.

31 januari 2019 / 6643 / P

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.