Contact
 1. 6643-Tumoren in/bij alvleesklier (PID): H1 Inhoudsopgave, inleiding contact
Punt Coronavirus (COVID-19) Hier vindt u belangrijke informatie over uw afspraak, onderzoek of behandeling.

Patiënten Informatie Dossier

In dit Patiënten Informatie Dossier (PID) vindt u informatie over uw ziekte (of de ziekte die u mogelijk heeft) en uw behandeling in Isala Oncologisch centrum. Veel van de informatie die u tijdens gesprekken met artsen en verpleegkundigen krijgt, vindt u terug in dit PID. Uiteraard lichten wij in de gesprekken toe wat in uw unieke, persoonlijke situatie van toepassing is. Soms kan dit iets afwijken van de algemene informatie in dit PID.

​Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1: Inhoudsopgave

 • Inleiding
 • Contact

Hoofdstuk 2: Tumoren in/bij de alvleesklier en onderzoeken

(de bijlagen worden toegevoegd als dit voor u van toepassing is)

 • Tumoren in/bij de alvleesklier
 • Onderzoeken
 • Bijlage: Echografie
 • Bijlage: CT-scan (computertomografie)
 • Bijlage: ERCP (Endoscopische Retrograde Cholangio- en Pancreaticografie)
 • Bijlage: Bloedonderzoek

Hoofdstuk 3: Behandelingen bij tumoren in/bij de alvleesklier 

(de bijlagen worden toegevoegd als dit voor u van toepassing is)

 • Behandeling
 • Bijlage: Alvleesklieroperatie
 • Bijlage: Behandelwijzer chemotherapie
 • Bijlage: Bestraling

Hoofdstuk 4: Controle en herstel

 • Controles na de behandeling
 • Omgaan met de nieuwe situatie
 • Bijlage: de Lastmeter

Hoofdstuk 5: Voedingsadviezen en aanvullende informatie

 • Voedingsadviezen
 • Tips voor uw gesprek met uw behandelend arts

Regieverpleegkundige

De regieverpleegkundige oncologie is uw vaste aanspreekpunt tijdens de gehele periode van (aanvullende) onderzoeken, behandeling en controle. Regieverpleegkundigen oncologie zijn gespecialiseerd in de zorg voor mensen met kanker. Een aantal van hen is verpleegkundig specialist. Verpleegkundig specialisten zijn zelfstandig bevoegd om een aantal medische taken uit te voeren.

 • De regieverpleegkundige is op werkdagen telefonisch bereikbaar voor overleg of vragen.
 • Zij geeft u informatie over uw ziekte en behandeling.
 • Zij voert medische controles uit, zelfstandig of onder toezicht van een medisch specialist.
 • Zij kan u ondersteunen bij het omgaan met uw ziekte en de gevolgen daarvan in uw dagelijks leven.
 • Zij kan u zo nodig verwijzen naar andere zorgverleners binnen en buiten Isala.

Belangrijk tijdens uw behandeltraject

Voor de komende periode vinden wij het volgende belangrijk:

 • Als iets u niet duidelijk is, vraagt u dan vooral om opheldering aan de betreffende medisch specialist of regieverpleegkundige.
 • Schrijf eventueel uw vragen op en neem ze mee naar een volgende afspraak. Er is ruimte om uw vragen te stellen.
 • Wanneer er zaken gebeuren die niet aan uw verwachtingen voldoen of die naar uw idee anders of beter kunnen, dan horen wij dit graag. Uw opmerkingen bieden ons de mogelijkheid de zorg steeds beter af te stemmen op de behoeften van onze patiënten.

Registratie

Wanneer u de diagnose kanker krijgt, leggen zorgverleners gegevens vast in uw medisch dossier. Sommige gegevens uit uw medisch dossier worden opgenomen in een onafhankelijke databank: de Nederlandse kankerregistratie. Met deze gegevens wordt onderzoek gedaan om meer over kanker te weten te komen. Daardoor ontstaan betere inzichten, effectievere behandelingen en uiteindelijk betere resultaten in de zorg voor patiënten met kanker.

De commissie die toezicht houdt op deze registratie bewaakt de bescherming van uw privacy aan de hand van de wettelijke regels die daarvoor van toepassing zijn. Wilt u meer lezen over deze registratie? Lees dan de folder 'Registratie van kanker' van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). De regieverpleegkundige kan de folder eventueel voor u printen.

Er zijn ook andere registraties (per ziektebeeld) die landelijk worden uitgevoerd voor kwaliteitscontrole en verbetering. Het is mogelijk bezwaar te maken tegen opname van uw gegevens in deze registraties. Bespreek dit met uw medisch specialist of regieverpleegkundige.

Contact

In Isala zijn verschillende zorgverleners betrokken bij de zorg voor patiënten met alvleesklierkanker.

Regieverpleegkundigen

 • Dominique Damminga
 • Nienke de Goeijen
 • Jentje Hofstede
 • Erna Kist
 • Rosanne Kruft
 • Ivonne Schoenaker.

Zij zijn bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.30 uur via (038) 424 27 87 en regie.mdl@isala.nl. Bij spoed zijn zij van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur bereikbaar.
Locatie V2.0

Maag-, darm- en leverziekten

 • A. Flierman
 • M.A.C. Meijssen
 • A.C. Poen
 • B.E. Schenk
 • J. Vecht
 • W.H. de Vos
 • E.J. van der Wouden
 • A.P.J. de Graaf
 • L. de Wijkerslooth
 • H. van der Sluis.

Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur via (038) 424 56 37.
Locatie V2.0

Chirurgie

 • G. A. Patijn
 • V. B. Nieuwenhuijs
 • P. Duijvendijk
 • H.L. van Westreenen.

Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur via (038) 424 62 99.
Locatie V2.0

Interne geneeskunde

 • J.C. de Graaf
 • J. W. de Groot
 • W.A. van der Steeg
 • M. Tascilar.

Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur via (038) 424 60 40.
Locatie V2.0

Endoscopie

Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur via (038) 424 56 37 en buiten kantooruren via (038) 424 50 00.
Locatie V3.3

Dagverpleging

Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur via (038) 424 13 30.
Locatie V3.3

Verpleegafdelingen

 • Interne geneeskunde, maag-, darm- en leverziekten
  Locatie V2.3
  (038) 424 12 35
 • Interne geneeskunde, oncologie
  Locatie V2.3
  (038) 424 12 30
 • Chirurgie
  Locatie V2.4
  (038) 424 12 45
 • Intensive care
  Locaties V3.4 en V3.5
  (038) 424 13 45 (V3.4)
  (038) 424 13 55 (V3.5).

Diëtetiek

 • J. Hoekstra
 • N. Schokker
 • M.N. Wiersma.

Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur via (038) 424 53 27.
Locatie V4.0

Isala apotheek

Bereikbaar van 8.00 tot 18.00 uur via (038) 424 54 74.
isala-apotheek@isala.nl

Spoedeisende hulp

Ook bereikbaar buiten kantoortijden via (038) 424 50 00.

Postadres

Uw postadres in Isala is:
Isala
T.a.v. mevrouw / de heer ...
Afdeling … , kamer …
Postbus 10400
8000 GK Zwolle

Bezoekadres

Dr. van Heesweg 2
8075 AB Zwolle

Bezoektijden verpleegafdeling

Dagelijks van 15.30 - 17.00 uur en van 18.30 - 20.00 uur. Op zaterdag, zondag en feestdagen ook van 10.30 - 12.00 uur. De feestdagen zijn:

 • Nieuwjaarsdag
 • Eerste en Tweede Paasdag
 • Koningsdag
 • Bevrijdingsdag
 • Hemelvaartsdag
 • Eerste en Tweede Pinksterdag
 • Eerste en Tweede Kerstdag.

Website en Facebookpagina

Bekijk ook de website van de polikliniek Maag-, darm- en leveroncologie en de Facebookpagina van het Isala Oncologisch centrum voor de laatste ontwikkelingen en nieuws.

8 september 2020 / 6643 / P