Contact
  1. 6653-Dikke darmkanker (PID): H4 Controle herstel
Coronavirus Isala neemt maatregelen tegen het coronavirus (COVID-19)

Patiënten Informatie Dossier

​Controles na de behandeling

Na de behandeling voor dikkedarmkanker zult u regelmatig worden gecontroleerd. Deze controles zijn bedoeld om het opnieuw optreden van kanker op te sporen en om na te gaan of u nog klachten heeft van de behandeling. Over het algemeen zal deze controle bestaan uit:

  • gesprek met de chirurg of verpleegkundig specialist over hoe het met u gaat;
  • lichamelijk onderzoek.

Het lichamelijk onderzoek kan bestaan uit:

  • Bloedonderzoek; afhankelijk van uw situatie wordt voorafgaand aan uw polikliniekbezoek bloed afgenomen. In uw bloed zal onder andere de CEA-waarde worden bepaald.
  • Echografie van de bovenbuik en longfoto; om mogelijke uitzaaiingen op te sporen kan een echografie van de bovenbuik worden gemaakt (eventuele uitzaaiingen in de lever), en een röntgenfoto van de borstkas (eventuele uitzaaiingen in de longen).
  • Colonoscopie; afhankelijk van wat bij het allereerste darmonderzoek is ontdekt, wordt bepaald hoe vaak er een colonoscopie van de darm zal plaatsvinden.

Het aantal controles is afhankelijk van de behandeling die u gehad heeft. Het controleschema dat voor u van toepassing is, zal met u worden besproken. U zult worden gecontroleerd door de chirurg of door de verpleegkundig specialist. De verpleegkundig specialist is een gespecialiseerde verpleegkundige Oncologie die opgeleid is om, naast de verpleegkundige zorg, ook medische controles uit te voeren. Als u een stoma heeft gekregen, komt u ook regelmatig op controle bij de stomaverpleegkundige.

Herstel

Soms hebben patiënten na een periode van onderzoek en behandeling moeite om de draad van het dagelijks leven weer op te pakken. Dit kan gepaard gaan met gevoelens van angst, onzekerheid en onrust. Om weer grip op uw situatie te krijgen, kunt u het volgende ondernemen:

  • (Meer) informatie zoeken, zie ook hoofdstuk 5 'Aanvullende informatie' van dit PID.
  • Professionele (medische) hulp of psychische ondersteuning zoeken bij uw huisarts of binnen het ziekenhuis bij de regieverpleegkundige oncologie, maatschappelijk werk, psycholoog of diëtist.
  • Gesprekgroepen bijwonen of deelnemen aan een revalidatieprogramma.
  • Erover blijven praten wanneer u dat wilt. Uw omgeving kan denken dat als de behandeling voorbij is, u ook weer als vanouds functioneert. Zoek daarom iemand die naar u wil luisteren en u begrijpt.

Revalidatie tijdens en na kanker

Er zijn verschillende mogelijkheden om onder deskundige begeleiding (weer) te gaan bewegen tijdens en na een behandeling vanwege kanker. Zo bestaat er een oncologisch revalidatieprogramma. Dit is een programma voor mensen die ondersteuning nodig hebben bij het lichamelijk en psychosociaal herstel. De regieverpleegkundige kan u hierover informeren.

Intermezzo

Intermezzo is een kleinschalige, laagdrempelige ontmoetingsplek tussen huis en ziekenhuis voor volwassenen en kinderen met kanker, hun familieleden, vrienden en mantelzorgers. Een plek waar mensen met kanker en hun naasten tot rust kunnen komen en weer nieuwe energie kunnen opdoen.

Lastmeter

Als bijlage van dit PID is de zogenoemde ‘Lastmeter’ opgenomen. Deze meter biedt u de mogelijkheid om zelf aan uw verpleegkundige of arts te laten weten hoe het met u gaat. Het kan helpen in gesprek te gaan over zorgen of problemen die u door uw ziekte en/of behandeling ervaart. De regieverpleegkundige Oncologie zal u ook vragen om op bepaalde momenten deze lastmeter in te vullen. De werkwijze is dat u eerst op de ‘thermometer’ aangeeft hoeveel last u de afgelopen week heeft gehad op lichamelijk, emotioneel, sociaal en praktisch gebied. Daarna vult u de probleemlijst in voor eventueel ervaren problemen in de afgelopen week.

23 november 2018 / 6653 / P

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.