Contact
 1. 6662-PET-CT-onderzoek natriumfluoride
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Een PET-CT-onderzoek is een combinatie van de Positron Emissie Tomografie (PET) en een Computer Tomografie (CT-scan). Het doel van een PET-CT natriumfluoride is het opsporen van afwijkingen van het skelet. Het onderzoek wordt uitgevoerd op de afdeling Nucleaire geneeskunde. Hier leest u hoe het onderzoek verloopt en hoe u zich voorbereidt.

Bij dit onderzoek wordt de radioactieve vloeistof F-18 NaF (Fluor-18-Natriumfluoride) via een infuus in de bloedbaan gespoten. Vervolgens wordt er een scan gemaakt. De radioactieve stof die u krijgt toegediend, is niet gevaarlijk en verdwijnt binnen enkele uren weer uit het lichaam. De radioactieve stof heeft geen bijwerkingen.

Ook wordt er een CT-scan uitgevoerd. Bij een CT-scan wordt röntgenstraling gebruikt. De computer projecteert de resultaten van de CT-scan over de resultaten van de PET-scan heen. Hierdoor is beter te zien waar de radioactieve stof in het skelet is opgenomen.

Voorbereiding

Thuis

 • Één à twee werkdagen vóór het onderzoek wordt u thuis gebeld. Een van onze medewerkers neemt dan een vragenlijst met u door. Als u die dagen niet thuis bent, kunt u op een ander tijdstip contact met ons opnemen. Wij zijn bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer (038) 424 52 38.
 • Mocht u tijdens het onderzoek een rustgevend tabletje (valium) willen (zie ook verderop), dan is het belangrijk dat u een begeleider regelt voor de terugreis. Valium heeft namelijk als bijwerking dat u minder alert kunt zijn en daarom mag u na het onderzoek de hele dag niet zelf deelnemen aan het verkeer.

Op de onderzoeksdag

 • U mag op de dag van het onderzoek gewoon eten en drinken en uw medicijnen innemen.
 • In de twee uur vóór uw afspraak moet u een liter water drinken, dit kan thuis of op weg naar het ziekenhuis. U mag gewoon naar het toilet.
 • Wilt u goed uitplassen vlak voor het onderzoek?
 • Voor het onderzoek is het belangrijk dat u gemakkelijke kleding draagt; de bovenkleding zonder ritsen of knopen. U kunt tijdens het onderzoek geen bh dragen. Sieraden kunt u beter thuis laten.
 • In de voorbereidingsruimte kunt u via bijvoorbeeld uw smartphone of MP3-speler naar muziek luisteren. Lezen is toegestaan.

Belangrijk

 • Als u (mogelijk) zwanger bent, wilt u dit dan doorgeven tijdens het telefonische gesprek op de werkdag vóór het onderzoek?
 • Geeft u borstvoeding? Stop het geven van borstvoeding tot zes uur na de injectie van de radioactieve stof. Afkolven is wel toegestaan. Het is geen probleem als iemand anders de afgekolfde voeding geeft.
 • Neem geen kinderen of (mogelijk) zwangeren mee. Tot zes uur na het onderzoek is het aan te raden zo min mogelijk contact te hebben met kinderen en (mogelijk) zwangeren.

Dag van het onderzoek

Melden

Voor elke afspraak in Isala meldt u zich met uw identiteitsbewijs (ID, paspoort of rijbewijs) aan bij een digitale aanmeldzuil in de centrale hal. Als u de stappen van aanmelden heeft doorlopen, ontvangt u een ticket met barcode en de tijd dat wij u op onze afdeling verwachten. Vervolgens gaat u naar de afdeling Nucleaire geneeskunde. Op de afdeling scant u opnieuw de barcode van uw ticket bij de aanmeldzuil. U kunt in de aangegeven wachtruimte plaatsnemen. Vanaf het moment dat u uit de wachtkamer opgehaald wordt, kan uw begeleider niet meer mee.

Let op
Omdat het radioactieve materiaal maar heel kort houdbaar is en speciaal voor u wordt besteld, is het van het grootste belang dat u op tijd aanwezig bent.

Onderzoek

U gaat eerst naar het toilet om uit te plassen. Daarna geeft de laborant u uitleg over het onderzoek. Hij vraagt u of u een rustgevend tabletje (valium) wilt hebben. Bijvoorbeeld omdat u angst voor kleine ruimtes heeft of omdat u erg zenuwachtig bent voor het onderzoek. Als dit het geval is, mag u na het onderzoek de hele dag niet zelf aan het verkeer deelnemen. Het onderzoek ziet er verder als volgt uit:

 • Er wordt een infuusnaald in uw arm ingebracht. Vervolgens wordt de radioactieve stof toegediend. De radioactieve stof moet één uur inwerken. Gedurende die tijd ligt u op een bed.
 • U mag iets te lezen meenemen en u mag naar uw eigen muziek luisteren.
 • Na de inwerktijd gaat u weer naar het toilet om uit te plassen. Daarna worden de foto's gemaakt met de PET-CT-scanner. Hierbij ligt u op een smal bed dat stapsgewijs door de scanner schuift. Elke stap duurt ongeveer twee minuten. Het apparaat maakt geen hard geluid. Er worden foto's gemaakt van uw hele lichaam. Het is belangrijk dat u stil ligt tijdens het scannen.

Foto PET-CT-scanner

Afbeelding 1: PET-CT-scanner

Duur van het onderzoek

In totaal duurt de PET-CT-scan ongeveer 45 minuten. Na het scannen wordt het infuus verwijderd. Daarna bent u klaar en kunt u de afdeling verlaten.

Let op
Soms kan het helaas voorkomen dat uw onderzoek niet kan doorgaan op het afgesproken moment. Dit heeft te maken met de levering van de benodigde radioactieve stof, die in Amsterdam wordt gemaakt. Het productieproces van deze stof is niet eenvoudig en het eindproduct moet aan strenge eisen voldoen. Dit wordt dan ook zorgvuldig getest voordat het wordt getransporteerd naar de diverse ziekenhuizen. Toch komt het helaas regelmatig voor dat een bepaalde levering wordt afgekeurd. Wij horen dit pas kort van tevoren en zijn dan genoodzaakt uw onderzoek te verplaatsen naar een ander tijdstip en soms zelfs naar een andere dag. Wij begrijpen dat dit heel vervelend voor u is. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Radioactieve vloeistof

De radioactieve stof die u krijgt toegediend, levert geen gevaar op voor uw gezondheid en verlaat op natuurlijke wijze uw lichaam.

Risico's bij toedienen radioactieve stof

Als u een onderzoek op de afdeling Nucleaire geneeskunde moet ondergaan, krijgt u meestal door een naald of een infuus een radioactieve stof toegediend in een bloedvat. Hierbij kunnen enkele complicaties optreden.

Mogelijke complicaties

 • Regelmatig: hematoom (blauwe plek) op de plaats van de toediening.
 • Zelden: de naald of het infuus zit niet goed en radioactieve stof komt niet in bloedbaan. Dit kan soms kortdurend pijnlijk zijn.

Voorlichtingsfilm PET-CT-scan

Screenshot video PET-CT-scan

Uitslag

De uitslag van het onderzoek is niet direct bekend. De afdeling Nucleaire geneeskunde stuurt de uitslag van het onderzoek naar uw behandelend arts, die u de uitslag geeft.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent: 

Zwolle

Nucleaire geneeskunde
(038) 424 52 38 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 19 maart 2020 / 6662 / L