Contact
 1. 6669-Endeldarmkanker (PID): H2 Endeldarmkanker en onderzoeken
Coronavirus Isala neemt maatregelen tegen het coronavirus (COVID-19)

Patiënten Informatie Dossier

​Endeldarmkanker

Anatomie en functie van dikke darm en endeldarm

De dikke darm of colon is ongeveer anderhalve meter lang en bevindt zich in de buikholte. In de dikke darm vindt de laatste fase van de spijsvertering plaats. Voedselresten die vanuit de dunne darm in de dikke darm komen, worden hier verder afgebroken. Ook worden in de dikke darm water en zouten opgenomen in de bloedvaten, waardoor voedselresten verder ‘indikken’ en de ontlasting wordt gevormd.

De dikke darm bestaat globaal uit drie delen:

 • De blindedarm (het coecum) bevindt zich rechtsonder in de buik. De dunne darm mondt hierop uit. Aan dit deel van de dikke darm zit het wormvormig aanhangsel (appendix) dat in de volksmond de blindedarm genoemd wordt.
 • De eigenlijke dikke darm bestaat uit drie gedeelten. Het opstijgende gedeelte van het colon bevindt zich rechts in de buik en wordt colon ascendens genoemd, het dwarslopende gedeelte (het colon transversum) loopt vanaf de lever onder de maag door naar links tot aan de milt, en het dalende deel (het colon descendens) loopt links in de buik naar beneden. In de linkeronderbuik maakt de dikke darm een S-bocht; dit laatste stukje van de dikke darm wordt slingerdarm of sigmoïd genoemd.
 • In het kleine bekken gaat het laatste deel van de dikke darm (ongeveer vijftien centimeter vanaf de anusopening) over in de endeldarm (rectum). Dit deel wordt gevuld met ontlasting vanuit het sigmoïd. Door de vulling worden zenuwen geprikkeld en dit ervaart u als aandrang. De dikke darm eindigt in de sluitspier (anus).

Medische illustratie dikke darm en omliggende organen

Afbeelding 1: Dikke darm met omringende organen.

Medische illustratie rectum

Afbeelding 2: Rectum.

Wat is endeldarmkanker?

Kanker is een verzamelnaam voor meer dan honderd verschillende ziekten. Endeldarmkanker is er één van. Bij endeldarmkanker (ook wel rectumkanker of rectumcarcinoom genoemd) is een kwaadaardige tumor (gezwel) in de dikke darm ontstaan. Kwaadaardig betekent:

 • Dat een tumor in de omliggende weefsels groeit en deze beschadigt, waardoor klachten kunnen ontstaan.
 • Dat een tumor steeds blijft groeien, waardoor steeds meer schade wordt aangericht.
 • Dat een tumor kan uitzaaien door het ingroeien van de tumor in bloedvaten of lymfvaten. Hierdoor kunnen cellen naar andere plaatsen in het lichaam worden vervoerd, waar ze tot nieuwe gezwellen (uitzaaiingen) kunnen uitgroeien, bijvoorbeeld in de lever of de longen.

Medische illustratie dikke darm

Medische illustratie ontstaan kanker

Medische illustratie ontstaan kanker

Medische illustratie ontstaan kanker

Medische illustratie ontstaan kanker

Afbeelding 3: Ontstaan endeldarmkanker.

Endeldarmkanker ontwikkelt zich bijna altijd uit een darmpoliep. Een poliep (adenoom) is een uitstulping of een verdikking van het slijmvlies dat de binnenkant van de darm bekleedt. Poliepen zijn goedaardige gezwellen, maar sommige kunnen uitgroeien tot kwaadaardige tumoren (kanker). Endeldarmkanker wordt in Nederland bij ongeveer 2500 mensen per jaar vastgesteld.

Wat is de oorzaak?

De precieze oorzaak van endeldarmkanker is nog niet bekend. Bij niet-erfelijke endeldarmkanker lijken zogenoemde omgevingsfactoren een rol te spelen: dit zijn met name voedingspatroon en leefstijl. Waarschijnlijk vergroot een westers voedingspatroon en een westerse leefstijl de kans op endeldarmkanker.

Erfelijkheid

Bij ongeveer vijf tot tien procent van alle patiënten is erfelijke aanleg de belangrijkste oorzaak. In die families komt dikkedarmkanker veel vaker voor dan in andere families. Er zijn verschillende vormen van erfelijke darmkanker (dikkedarmkanker of endeldarmkanker). De meest voorkomende erfelijke vormen van darmkanker zijn:

 • familiaire Adenomateuze Polyposis (FAP)
 • lynch-syndroom.

Bij ongeveer één procent van alle patiënten met darmkanker wordt de ziekte veroorzaakt door Familiaire Adenomateuze Polyposis. Deze erfelijke ziekte wordt ook wel FAP of kortweg polyposis genoemd. Kenmerkend hierbij is het vóórkomen van honderden poliepen in de dikke darm.

Lynch-syndroom (ook wel Heriditair Non Polyposis Colorectal Carcinoom, kortweg HNPCC genoemd) is de meest voorkomende erfelijke vorm van darmkanker. Bij ongeveer vijf procent van alle patiënten wordt darmkanker veroorzaakt door het Lynch-syndroom. Dikkedarmkanker ontstaat bij deze patiënten vaak vóór het vijftigste levensjaar. Dit is een belangrijk verschil met niet-erfelijke (sporadische) darmkanker, die meestal pas op latere leeftijd ontstaat.

Onderzoeken

Kijkonderzoek (endoscopie)

Tumoren in de dikke darm worden meestal opgespoord door middel van een kijkonderzoek van de dikke darm: een endoscopie. Tijdens een endoscopie kan de Maag-, Darm- en Leverarts (MDL-arts) door middel van een flexibele slang, waaraan een kleine camera is bevestigd, via de anus in de dikke darm kijken. De arts kan dan een hapje weefsel (biopt) nemen van de tumor of poliep. Dit biopt wordt vervolgens door de patholoog in het laboratorium onderzocht.

De naam van het onderzoek is afgeleid van het deel van de dikke darm dat wordt onderzocht:

 • Een colonoscopie is een kijkonderzoek van de gehele dikke darm.
 • Bij een sigmoïdoscopie wordt alleen het laatste S-vormige deel van de dikke darm onderzocht, tot aan het colon descendens.
 • Bij een rectoscopie wordt alleen de endeldarm onderzocht.
 • Bij proctoscopie wordt alleen de anus onderzocht.

Over deze onderzoeken is op onze website apart voorlichtingsmateriaal te vinden. Beschikt u niet over internet, dan printen wij deze informatie graag voor u.

Beeldvormend onderzoek

Wanneer de arts een tumor in de endeldarm vindt, zal er vervolgens ook beeldvormend onderzoek plaatsvinden. Beeldvormend onderzoek geeft informatie over hoe ver de tumor is doorgegroeid in de darmwand. Ook kunnen eventuele uitzaaiingen ermee worden opgespoord. Uitzaaiingen ontstaan bij endeldarmkanker meestal in de lymfklieren, de lever en/of in de longen.

Er zijn verschillende mogelijkheden van beeldvormend onderzoek:

 • CT-scan (Computer Tomografie). Dit is een beeldvormend onderzoek waarbij foto’s gemaakt worden van uw borstholte en buik. Het doel van de CT-scan is om de uitbreiding van de tumor vast te leggen en eventuele uitzaaiingen in de lever en de longen op te sporen.
 • MRI-scan (Magnetic Resonance Imaging). Bij een MRI-scan wordt het beeld gevormd door gebruik te maken van een magneetveld en radiogolven. Bij dit onderzoek wordt vooral gekeken naar de grootte van de tumor en de aanwezigheid van vergrote lymfklieren.
 • Echografie van de bovenbuik. Dit is een beeldvormend onderzoek waarmee de organen in de bovenbuik (met name de lever) in beeld worden gebracht.
 • Longfoto (ook wel X-thorax genoemd). Dit is een röntgenfoto van de borstkas (thorax) om eventuele uitzaaiingen in de longen op te sporen.

Bloedonderzoek

Behalve algemeen bloedonderzoek zal ook uw zogenoemde CEA-waarde bepaald worden. CEA staat voor Carcino Embryonaal Antigeen. Dit is een zogenaamde tumormarker, dat wil zeggen: een bepaalde stof in het bloed die wijst op de aanwezigheid van kanker. CEA is echter niet specifiek voor darmkanker en is niet altijd verhoogd. Ook bij andere soorten kanker kan de CEA-waarde verhoogd zijn. Bovendien zijn er ook goedaardige aandoeningen, zoals ontstekingen in de darm of lever, waarbij uw CEA-waarde verhoogd kan zijn. Ook bij rokers kan het CEA verhoogd zijn. Dit bloedonderzoek zal daarom gedaan worden in combinatie met, of in aansluiting op, andere onderzoeken.

Onderzoeksuitslagen

De uitslagen van de onderzoeken zijn na ongeveer een week bekend. Op de dag dat u de uitslag krijgt, komt u 's ochtends op de polikliniek. De maag-, darm- en leverarts (MDL-arts) geeft u de uitslag van de onderzoeken die zijn gedaan. Daarna vindt er onderling overleg plaats tussen de specialisten van het behandelteam. Wij noemen dat het Multidisciplinair Overleg (MDO). Dit is een bespreking waarbij alle specialisten op het gebied van endeldarmkanker aanwezig zijn, onder wie de MDL-arts, oncologisch chirurg, internist-oncoloog, radiotherapeut-oncoloog, radioloog, patholoog, nucleair geneeskundige en regieverpleegkundige oncologie. Daar wordt elke patiënt uitgebreid besproken en wordt een behandelplan vastgesteld.  

Nadien krijgt u een afspraak bij uw behandelaar. Het kan een lange dag voor u worden. Houdt u hier rekening mee. Zeker als u nog medicijnen nodig heeft. 

De oudere patiënt

De combinatie van ouderdom, complexe zorg en de aanwezigheid van verschillende ziekten naast elkaar maakt oudere patiënten extra kwetsbaar. Wanneer u 69 jaar of ouder bent wordt er daarom een vragenlijst afgenomen om te kijken of u in de kwetsbare groep valt. Indien nodig wordt u verwezen naar de internist ouderengeneeskunde die bekijkt of u extra zorg en/of begeleiding nodig heeft tijdens het komende traject. Wilt u meer weten over de zorg die zich richt op de oudere mens? Wij verwijzen u graag naar het Centrum voor ouderengeneeskunde.

17 januari 2019 / 6669 / P

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.