Contact
  1. 6676-Hersentumoren (PID): H4 Emoties, gedrag cognitie
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Patiënten Informatie Dossier

Wanneer u een hersentumor heeft of een verdenking daarop, kan dit veel teweegbrengen op het gebied van emoties, gedrag en cognitie bij de patiënt. Deze reactie kan enerzijds veroorzaakt worden door de aanwezigheid van de tumor in de hersenen, maar kan uiteraard ook een reactie zijn op de gestelde diagnose. Ook voor de naasten van de patiënt breekt vaak een intensieve en emotionele periode aan. Hier leest u daar meer over.

Veranderingen

Veranderingen op het gebied van emoties, gedrag en cognitie kunnen (grote) gevolgen hebben voor relaties, werk en uw dagelijks functioneren. Omgaan met de veranderde situatie kan moeilijk zijn. Iedere patiënt zal dit op zijn eigen manier ervaren. Het is belangrijk gedurende het proces als patiënt en naasten over deze veranderingen met elkaar in gesprek te blijven. Dit zal niet altijd gemakkelijk zijn. Uw zorgverleners informeren u zo goed mogelijk over de mogelijke veranderingen in uw situatie. 

Emoties

Tijdens de periode van onderzoek kunnen onzekerheid, angst en somberheid bij u en uw naasten optreden. Deze symptomen kunnen onder andere leiden tot slaapproblemen, irritaties en gevoelens van machteloosheid. 

Gedrag

Het komt soms voor dat gedragsveranderingen bij patiënten de aanleiding hebben gegeven tot onderzoeken. Iemand is sneller moe, is gevoeliger voor drukte en lawaai, neemt minder initiatief, is minder nauwkeurig, sneller geïrriteerd of vaker somber. Soms wordt een lange tijd naar een andere oorzaak van deze gedragsveranderingen gezocht, voordat er aan een hersentumor wordt gedacht.

Cognitie

Met cognitie wordt bedoeld: denken, concentreren, herinneren, taalgebruik, waarnemen en plannen. Al deze activiteiten noemen we cognitieve functies. Cognitie kan verstoord raken door de tumor, maar ook door de behandelingen. 

Lastmeter

De lastmeter biedt u de mogelijkheid om aan de regieverpleegkundige te vertellen hoe het met u gaat. Dit kan helpen in gesprek te gaan over problemen die u door uw ziekte en/of behandeling ervaart. Op de thermometer kunt u aangeven hoeveel last u ervaart lichamelijk, emotioneel, sociaal en praktisch gebied. Naast de thermometer vult u een problemenlijst in voor eventueel ervaren problemen de afgelopen week. De regieverpleegkundige kan u uitnodigen de lastmeter in te vullen, maar u mag dit ook op eigen initiatief doen.

Ondersteuning

Zowel binnen als buiten het ziekenhuis zijn er verschillende zorgverleners die u ondersteuning kunnen bieden. Binnen het ziekenhuis zijn dit onder andere psychologen, logopedisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en geestelijk verzorgers. Ook de revalidatiearts of verpleegkundig specialist kunnen een rol spelen. In Hersentumoren (PID): H5 Aanvullende informatie leest u meer over de mogelijkheden voor ondersteuning buiten het ziekenhuis.

Uw huisarts wordt door de zorgverleners in het ziekenhuis op de hoogte gehouden van uw situatie. U kunt ook zelf contact opnemen met de huisarts.

Laatst gewijzigd 17 februari 2019 / 6676 / P