Contact
  1. 6676-Hersentumoren (PID): H4 Emoties, gedrag cognitie

Patiënten Informatie Dossier

Wanneer u van de arts te horen heeft gekregen dat u een hersentumor heeft of een verdenking daarop, kan dit veel teweegbrengen op het gebied van emoties, gedrag en cognitie. Deze reactie kan enerzijds veroorzaakt worden door de plaats waar de tumor zich bevindt in de hersenen, maar kan uiteraard ook een reactie zijn op de gestelde diagnose.

Veranderingen

Veranderingen op het gebied van emoties, gedrag en cognitie kunnen (grote) gevolgen hebben voor relaties, werk en uw dagelijks functioneren. Omgaan met de veranderde situatie kan moeilijk zijn. Iedere patiënt zal dit op zijn eigen manier ervaren. Het is belangrijk gedurende het proces als patiënt en naasten over deze veranderingen met elkaar in gesprek te blijven. Dit zal niet altijd gemakkelijk zijn. Uw specialisten informeren u zo goed mogelijk over de mogelijke veranderingen in uw situatie. 

Emoties

Tijdens de periode van onderzoek kunnen onzekerheid, angst en somberheid bij u en uw naasten optreden. Deze symptomen kunnen onder andere leiden tot slaapproblemen, irritaties en gevoelens van machteloosheid. 

Gedrag

Het komt soms voor dat gedragsveranderingen bij patiënten de aanleiding hebben gegeven tot onderzoeken. Iemand is sneller moe, is gevoeliger voor drukte en lawaai, neemt minder initiatief, is minder nauwkeurig, sneller geïrriteerd of vaker somber. Soms wordt een lange tijd naar een andere oorzaak van deze gedragsveranderingen gezocht, voordat er aan een hersentumor wordt gedacht.

Cognitie

Met cognitie wordt bedoeld: denken, concentreren, herinneren, taalgebruik, waarnemen en plannen. Al deze activiteiten noemen we cognitieve functies. Cognitie kan verstoord raken door de tumor zelf, maar kan ook ontstaan door de behandelingen. 

Lastmeter

De lastmeter biedt u de mogelijkheid om aan de regieverpleegkundige uit te leggen hoe het met u gaat. Het kan helpen in gesprek te gaan over problemen die u door uw ziekte en/of behandeling ervaart. Op de thermometer kunt u aangeven hoeveel last u heeft gehad op lichaam, emotioneel, sociaal en praktisch gebied. Naast de thermometer vult u een problemenlijst in voor eventueel ervaren problemen de afgelopen week. 

Ondersteuning

Zowel binnen als buiten het ziekenhuis zijn er verschillende medewerkers die u ondersteuning kunnen bieden. Binnen het ziekenhuis zijn dit onder andere psychologen, logopedisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en geestelijk verzorgers. Ook de revalidatiearts- of verpleegkundig specialist kunnen een rol voor u spelen. Net als uw huistarts. In hoofdstuk 5 van het PID Hersentumoren leest u meer over de mogelijkheden voor ondersteuning buiten het ziekenhuis.

23 november 2018 / 6676 / P

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.