Contact
 1. 6677-Hersentumoren (PID): H5 Aanvullende informatie

Patiënten Informatie Dossier

​In dit hoofdstuk vindt u informatie over algemene onderwerpen die te maken hebben met niet aangeboren hersenletsel en met name met (de behandeling van) hersentumoren. Ook vindt u namen en websites van organisaties die u verder kunnen informeren en ondersteunen.

Rijgeschiktheid

Aandoeningen van de hersenen kunnen de rijgeschiktheid nadelig beïnvloeden. Voor operaties binnen de schedel geldt dit ook. We raden u aan na een hersenoperatie minimaal zes weken geen auto te rijden. In het geval van een hersentumor is nadien altijd een keuring door een onafhankelijk medisch specialist noodzakelijk. Op welk termijn keuring plaats kan vinden, hangt af van de wettelijke regels die voor uw situatie van toepassing zijn. Dit kunt u het best overleggen met uw eigen neuroloog.

Problemen die van invloed kunnen zijn op de rijgeschiktheid zijn onder andere:

 • verlammingen
 • beperkingen van het gezichtsveld
 • epilepsie
 • vertraagde reactiesnelheid
 • geheugen- en concentratiestoornissen
 • sneller optredende vermoeidheid.

Wanneer zich, nadat een rijbewijs is toegekend, gezondheidsproblemen voordoen die van invloed zouden kunnen zijn op de rijgeschiktheid, dan is het noodzakelijk dat u, op eigen initiatief, een “Eigen Verklaring” instuurt. Dit formulier moet u aanvragen bij het Centraal bureau rijvaardigheidsbewijzen (CBR) of bij de gemeente en vervolgens ingevuld terug sturen. Het CBR vraagt aan de aanvrager een vergoeding voor het verwerken van het formulier. Vervolgens is doorgaans een aanvullende gezondheidskeuring door een onafhankelijk medisch specialist nodig, ook deze moet door de aanvrager zelf betaald worden. Uiteindelijk zal het CBR beslissen of het rijbewijs, al dan niet na rijtest met een deskundige van het CBR, behouden kan worden.

Uw rijgeschiktheid wordt vastgesteld aan de hand van specifieke regels, die zijn vastgelegd in de Nederlandse wet. De regels zijn voor groot en klein rijbewijs verschillend. De regels zijn onderhevig aan veranderingen, en worden dan ook zo nu en dan aangepast. Meer informatie vindt u op www.cbr.nl

Bij epilepsie gelden er specifieke aanvullende regels. Over het algemeen geldt dat mensen na één epileptische aanval zes maanden geen auto of motor mogen besturen. Na meerdere aanvallen mag men pas een jaar na de laatste aanval weer achter het stuur. Er zijn wel enige uitzonderingen, afhankelijk van de aard van de epileptische aanvallen. Meer informatie vindt u op www.epilepsie.nl

Vermoeidheid

Uw ziekte en de behandeling(en) kunnen veel gevolgen hebben voor uw dagelijkse leven en activiteiten. Bijvoorbeeld ten aanzien van uw baan, huishoudelijk werk, hobby’s en andere activiteiten. Veel mensen ervaren vermoeidheid tijdens en na de behandeling(en). De ernst verschilt sterk en ook de duur ervan is van persoon tot persoon heel verschillend.

Tips:

 • Bekijk goed welke werkzaamheden u aankunt en in welk tempo. Probeer balans te vinden tussen activiteit en rust.
 • Houd een regelmatig slaap- en waakritme aan.
 • Dagelijks een half uur actief bewegen is van belang voor het zo goed mogelijk in stand houden van uw conditie tijdens de behandeling(en) en bevordert het herstel na het afronden van de behandeling. Wandelen en fietsen vormen daarvoor (indien dit voor u persoonlijk mogelijk is) een prima basis.
 • Binnen Isala bestaat de mogelijkheid om tijdens de behandeling actief te werken aan het in stand houden van uw lichamelijke conditie. Fysiek herstel is een oefenprogramma onder begeleiding van gespecialiseerde fysiotherapeuten. Deelnemers sporten gedurende twaalf weken twee keer per week een uur. Meer informatie hierover vindt u in de folder Fysiek herstel. Aanmelding gaat via de regieverpleegkundige. Zij kan u ook verwijzen naar gespecialiseerde fysiotherapeuten buiten Isala. De organisatie Tegenkracht biedt ook mogelijkheden voor sporten onder begeleiding bij kanker, zie www.tegenkracht.nl. Informeer bij uw zorgverzekeraar naar mogelijkheden voor vergoeding.
 • In nazorgcentrum IntermeZZo worden regelmatig lezingen georganiseerd over dit onderwerp, zie www.intermezzo-zwolle.nl.

Voeding

Sommige mensen krijgen door de ziekte en/of de behandeling problemen met eten. Eten is mogelijk niet meer vanzelfsprekend lekker en leuk. U kunt dan onbedoeld afvallen. Of u kunt juist last hebben van ongewenste gewichtstoename. Goede voeding en een stabiel lichaamsgewicht zijn belangrijk. Zeker in uw situatie. Het vergroot de mogelijkheid om een behandeling goed te doorstaan en ervan te herstellen. Bovendien houdt goede voeding uw weerstand en conditie op peil.

Daarbij is nodig:

 • voldoende energie
 • voldoende eiwitten
 • voldoende vocht
 • voldoende vitamines en mineralen.

Energie

Voedsel levert energie. Energie hebben wij nodig bij alles wat we doen, bijvoorbeeld lopen en fietsen. Maar ook bij alles wat er in ons lichaam gebeurt, zoals ademhalen en het kloppen van het hart. De hoeveelheid energie die iemand nodig heeft, is onder andere afhankelijk van lengte, leeftijd, geslacht, ziekte en lichamelijke activiteit. 

Uw gewicht is doorgaans een goede graadmeter om te zien of u voldoende energie vanuit de voeding tot u neemt. Als u in een korte tijd onbedoeld afvalt, dan is de hoeveelheid energie die u gebruikt (nog) niet voldoende en is er risico op ondervoeding. We spreken van onbedoeld afvallen wanneer iemand meer dan drie kilo in een maand is afgevallen of meer dan zes kilo in het voorgaande half jaar, uw voedingsinname moet dan aangepast worden.

Eiwit

Inname van voldoende eiwit is belangrijk om de spieren in goede conditie te houden. Daarnaast is het belangrijk dat u blijft bewegen. Als u eiwit eet, maar niet beweegt, zal het eiwit minder goed gebruikt worden om uw spieren te onderhouden.

De eiwitbehoefte hangt o.a. samen met uw lichaamsgewicht en of u ongewenst bent afgevallen. De diëtist kan u hierover specifiek advies geven. Eiwit komt vooral voor in: vlees, vleeswaren, vleesvervangers, vis, kip, ei, melk en melkproducten, zoals vla, pap, yoghurt, (vruchten)kwark en in noten en pinda’s.

Vocht

Bij de behandelingen van kanker worden cellen afgebroken. Er is vocht nodig om de afvalstoffen via de nieren af te voeren. Daarom is het goed 1,5 tot 2 liter vocht per dag te gebruiken. Dit betekent minimaal 10 glazen of 13 kopjes vocht per dag.

Indien u een vochtbeperking heeft om medische redenen, zal de arts u advies geven over de hoeveelheid vocht die u mag gebruiken tijdens de behandeling.

Vitamines en mineralen

Het gebruik van vitamine- en mineralen supplementen is doorgaans niet nodig. Als u volgens de adviezen van het Voedingscentrum eet en drinkt krijgt u voldoende vitamines en mineralen binnen (zie www.voedingscentrum.nl). Houd u aan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voedingsmiddelen (ADH) die het Voedingscentrum adviseert. Inname groter dan de ADH kan mogelijk schadelijk zijn.

Het enige supplement dat wordt geadviseerd voor specifieke groepen mensen is vitamine D. Bij ouderen (vrouwen > 50 jaar en mannen > 70 jaar), mensen met een getinte huidskleur en mensen die weinig buiten komen geldt het advies om extra vitamine D (10 mcg/dag) te nemen.

Inname van vitamine- en mineralen supplementen groter dan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid kan de werking van bestraling, chemotherapie en immunotherapie tegengaan. Het is dus niet altijd zo 'Baat het niet, dan schaadt het niet'. Dit geldt ook voor het gebruik van bepaalde kruidenpreparaten, zoals bijvoorbeeld Sint-janskruid. Stel altijd uw specialist of de regieverpleegkundige op de hoogte van supplementen of kruidenpreparaten die u gebruikt of wilt gebruiken.

Adviezen ten aanzien van voeding

Indien u specifieke voedingsproblemen heeft, zoals smaak- en reukverandering, een droge mond of hinderlijke slijmvorming, dan geeft de folder ‘Voeding bij kanker’ daar gerichte informatie over. Deze is gratis te downloaden via www.kwf.nl.

De volgende websites geven betrouwbare informatie over voeding en kanker:

Bij onbedoeld gewichtsverlies, bij vragen over voeding of vragen over een bestaand dieet, kunt u via de regieverpleegkundige of uw behandelend specialist een verwijzing voor de diëtist vragen.

Seksualiteit

De diagnose hersentumor brengt veel angst en onzekerheid met zich mee. Zeker in het begin van de ziekte zal het verwerken van de ziekte en de behandelingen veel tijd en energie kosten. Een operatie en eventuele nabehandelingen maken dat er vaak een verminderde lichamelijke conditie en vermoeidheid ontstaat. De behoefte aan seks is dan meestal verminderd. Vaak is er wel een grotere behoefte aan warmte, intimiteit en tederheid.

Na verloop van tijd echter krijgt de aandoening een plek in uw leven en probeert u uw 'gewone' leven weer op te pakken. Seksualiteit hoort daar ook bij. Het kan zijn dat u merkt dat de ziekte invloed heeft op uw seksuele leven.

Problemen op het gebied van seksualiteit kunnen verschillende oorzaken hebben. Op lichamelijk gebied door operatie en/of nabehandelingen en de gevolgen daarvan. Maar ook op psychisch gebied kunnen er factoren zijn die de zin in seks beïnvloeden. Hoofdpijn, misselijkheid, uitvalsverschijnselen op motorisch of sensorisch gebied en vermoeidheid zijn enkele lichamelijke factoren die invloed kunnen hebben op de beleving van seksualiteit. Op psychisch gebied kunnen twijfels, angst (bijv. voor insulten), een veranderd zelfbeeld of een minderwaardigheidsgevoel invloed hebben op de seksbeleving.

Praat hierover met uw partner. Ieder verwerkt alles wat samenhangt met de ziekte op zijn eigen manier. Dit betekent dat de partner toe kan zijn aan vrijen, terwijl de patiënt nog niet zo ver is en meer behoefte heeft aan warmte en nabijheid. Dit kan trouwens ook andersom, dat de partner nog niet toe is aan seksueel contact terwijl de patiënt dit wel weer graag zou willen. Communicatie hierover is heel belangrijk.

Vaak schromen mensen om over hun seksleven te praten, ook met hulpverleners. Toch is het belangrijk dat u, als er problemen zijn op dit gebied, dit aangeeft bij uw arts en/of verpleegkundige. In Isala zijn ook psychologen en seksuologen werkzaam. Zo nodig kan uw arts of verpleegkundige u naar hen verwijzen.

Meer informatie:

Werk, verzekeringen en vergoedingen

Of u tijdens de behandeling kunt werken en/of wanneer u uw werk na de behandelingen weer kunt oppakken, is van vele factoren afhankelijk. Ieder mens is anders en uw herstel hangt nauw samen met de gevolgen van de ziekte en van de behandeling. Het is altijd aan te raden om het werk in een rustig tempo op te bouwen. Maak heldere afspraken met uw leidinggevende en/of bedrijfsarts.

Er zijn verschillende organisaties die zich bezighouden met het onderwerp kanker en werk:

 • Return (www.re-turn.nl). Return is gespecialiseerd in werkhervatting na kanker en biedt vroegtijdige, praktische en resultaatgerichte hulp (t. 035 877 03 55).
 • Stap.nu re-integratie en counseling (www.stap.nu). Stap.nu is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen in het proces van leven en werken na/met kanker. Stap.nu organiseert en ondersteunt rondom het thema werk. De organisatie heeft een landelijk netwerkt van coaches (t. 073 644 78 84).
 • Nazorgcentrum IntermeZZo (www.intermezzo-zwolle.nl): Nazorgcentrum IntermeZZo kan u in contact brengen met een deskundige op het gebied van werk(hervatting) bij kanker. Ook worden met regelmaat lezingen georganiseerd over dit onderwerp.
 • www.nfk.nl biedt informatie voor werkgevers, werknemers en werkzoekenden.

Verzekeringen

Op de website www.kanker.nl (van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties en het KWF) vindt u informatie over het onderwerp verzekeringen. U vindt daar onder andere de keuzehulp zorgverzekering en tips voor het afsluiten van een levensverzekering.

Helpdesk Gezondheid, werk en verzekeringen

De mensen die hier werken kennen de regels rond werk en verzekeringen die in relatie staan tot een gezondheidsvraag. Ook als u meer wilt weten over een probleem bij het afsluiten van verzekeringen kunt u terecht bij de Helpdesk Gezondheid, Werk en Verzekeringen. De helpdesk Gezondheid, Werk en Verzekeringen is bereikbaar op werkdagen van 12.00 - 20.00 uur via (020) 48 00 300.

Vervoersvergoeding

Om te weten of en hoe u voor een vervoersvergoeding in aanmerking komt, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. In de basisverzekering is een regeling opgenomen voor vergoeding van kosten van vervoer voor behandeling met chemotherapie en radiotherapie. Jaarlijks wordt een eigen bijdrage vastgesteld. Alle verzekeringen die bij Achmea zijn aangesloten, hebben een gezamenlijk informatienummer (vervoerslijn): 0900 230 23 40.

Kinderen van ouders met een hersentumor 

Wanneer je als ouder wordt geconfronteerd met een hersentumor, dan is dat uiteraard een moeilijke situatie voor het hele gezin. U kunt dit onderwerp bespreken met de regieverpleegkundige.

Er zijn boeken en websites die handvaten kunnen bieden:

 • Bij de regievepleegkundige is het prentenboek voor 'Joost en het gemene spookje, een verhaal over hersentumoren' door Anna Sommer en Michael Grotzer verkrijgbaar, waarin uitleg wordt gegeven over onderzoek en behandeling van hersentumoren. Bij de regieverpleegkundige en nazorgcentrum IntermeZZo zijn ook andere boeken te leen voor kinderen, waarin uitleg wordt gegeven over kanker en de behandelingen.
 • De Brochure 'Kanker…. en hoe moet het nu met de kinderen?' van KWF Kankerbestrijding is beschikbaar bij de regieverpleegkundige en ook in te zien op internet.
 • De website www.kankerspoken.nl is bedoeld voor kinderen en jongeren waarvan een ouder kanker heeft. Het biedt hen informatie over kanker en de mogelijkheid om te chatten met leeftijdgenoten. Er is ook informatie voor ouders, bekenden en leerkrachten.
 • In nazorgcentrum IntermeZZo worden regelmatig lezingen georganiseerd over dit onderwerp, zie www.intermezzo-zwolle.nl

Jongeren met een hersentumor

AYA staat voor Adolescent and Young Adult en is een online community voor jongvolwassenen (18-35 jaar) die kanker hebben of hebben gehad. Zij kunnen elkaar hier ontmoeten en vragen stellen aan deskundigen www.aya4net.nl.

Stichting Jongeren en Kanker wil jongeren tussen de 15 en 35 die met kanker te maken krijgen ondersteunen en de ontmoeting tussen deze jongeren mogelijk maken. De stichting wil geen medische vraagbaak zijn, maar een rol spelen in de verwerking.

Intenethaven is een plek voor jonge mensen die, op welke manier dan ook, met kanker te maken hebben. Internethaven biedt de mogelijkheid om lotgenoten te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en informatie op te doen.

Revalidatie tijdens en na kanker

De diagnose kanker kan ervoor zorgen dat lichamelijke of psychische klachten ontstaan en dat u problemen ervaart met het uitvoeren van werk en hobby’s. U kunt onder deskundige begeleiding (weer) herstellen van klachten tijdens en/of na een behandeling van kanker. Op de polikliniek Revalidatiegeneeskunde inventariseert de revalidatiearts of verpleegkundig specialist samen met u welke problemen u heeft en op welke wijze revalidatie ingezet kan worden. Uw behandelend specialist of regieverpleegkundige kan u verwijzen.

www.hersenletsel.nl

Hersenletsel.nl is een vereniging van en voor mensen die door hersenletsel zijn getroffen en hun naasten. De vereniging helpt de leden met het zo veel mogelijk terug krijgen van de regie op het leven na het oplopen van hersenletsel. Onderdeel van hersenletsel.nl is de 'Hersentumoren contactgroep'. Deze heeft tot doel mensen met een hersentumor en hun naasten te informeren en te ondersteunen door middel van lotgenotencontact en informatievoorziening. De stichting organiseert landelijke bijeenkomsten, telefonisch en e-mail lotgenotencontact.

Stichting hersentumor.nl

De website www.hersentumor.nl is opgericht door de Stichting Hersentumor.nl, bestaande uit een hechte groep professionals en enthousiastelingen. Hun missie is het verstrekken van onafhankelijke, actuele, betrouwbare en praktische informatie over hersentumoren.

InteraktContour

Hersenletsel verandert je leven. Of het je nu zelf overkomt of iemand in je naaste omgeving. Terug naar werk of school lukt vaak niet en thuis is alles anders. Weet dat er altijd iets mogelijk is. Daar richt InteraktContour zich op, op mogelijkheden. Zij weten veel van hersenletsel en wat de gevolgen zijn voor het dagelijks leven. En weten vooral hoe mensen en hun omgeving resultaten kunnen laten bereiken, hoe ze een stap verder komen. InteraktContour is er voor mensen met hersenletsel en hun directe betrokkenen. Ze zijn er voor mensen die zoveel mogelijk zelfstandig willen functioneren en voor mensen die dat niet meer kunnen. Dit doen zij in de vorm van begeleiding, behandeling en zorg in de provincies Overijssel, Flevoland, Utrecht en Gelderland, telefoonnummer (0341) 25 57 77.
www.interaktcontour.nl

Stichting MEE

MEE ondersteunt mensen met een beperking. Een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking of een beperking als gevolg van een chronische ziekte, niet aangeboren hersenletsel (NAH) of autisme. MEE ondersteunt hen en hun netwerk. Bijvoorbeeld bij opvoeding, leren, werken, wonen of geldzaken
De diensten van MEE komen tegemoet aan de vragen van mensen met een beperking, hun netwerk en organisaties in hun omgeving. Door hun diensten kunnen mensen met een beperking naar vermogen voor zichzelf zorgen en meedoen in de samenleving. Dit doen zij op alle leefgebieden: opvoeding & ontwikkeling, leren & werken, samenleven & wonen, regelgeving & geldzaken.
www.mee.nl

Professionals in Niet aangeboren hersenletsel

Hersenletsel geeft in de meeste gevallen beperkingen in het dagelijks leven. Professionals in Niet aangeboren hersenletsel begeleiden u op zo’n wijze dat u leert met de resterende mogelijkheden en beperkingen om te gaan. Zij nemen u geen taken uit handen, maar zoeken samen met u naar mogelijkheden zodat u, zoveel als mogelijk, de eigen regie behoudt. In samenspraak met u zal een medewerker intake bij u thuis bespreken waar uw begeleidingsvraag ligt.

Mogelijke gesprekspunten kunnen zijn:

 • Leren omgaan met veranderde emoties.
 • Informatie geven over de eigen mogelijkheden en beperkingen.
 • Begeleiden bij het leren omgaan van uw mogelijkheden en beperkingen.
 • Stimuleren en activeren van resterende mogelijkheden.
 • Structureren van het dagelijks leven.
 • Begrip kweken voor de nieuwe situatie en herstel van eigenwaarde bevorderen.
 • Trainen van (praktische) vaardigheden.
 • Uitleg geven en overzicht bieden op financieel gebied.
 • Begeleiding bij wet en regelgeving/instanties.

In de persoonlijke gesprekken met uw vaste begeleider en wellicht uw directe omgeving is bespreekbaar waar uw begeleidingsvraag ligt.
www.nah.nl

Mantelzorgondersteuning

Op de volgende websites is informatie te vinden over mantelzorgondersteuning, bijvoorbeeld over vergoedingen en respijtzorg.

In Zwolle kunt u terecht bij:
Vrijwilligerscentrale Zwolle doet! Steunpunt mantelzorg en steunpunt informele zorg, waaronder afdeling terminale zorg.
Burg. Drijbersingel 11
8012DA Zwolle
038-4225200
info@zwolledoet.nl

Niet meer beter worden

Op de volgende internetsites is informatie te vinden over het onderwerp: niet meer beter worden.

KWF kankerbestrijding en de patiënten organisaties op het gebied van kanker

Bovenstaande organisaties hebben een gezamenlijke website met informatie over verschillende soorten kanker, de behandelingen en algemene onderwerpen: www.kanker.nl. U kunt telefonisch vragen stellen via KWF Kankerinfolijn (0800) 022 66 22, bereikbaar op werkdagen van 12.00 - 17.00 uur.

Inloophuizen voor mensen met kanker

Inloophuizen voor mensen met kanker bieden een plek waar mensen tijdens en na een behandeling vanwege kanker terecht kunnen voor een luisterend oor van een getrainde vrijwilliger. Inloophuizen organiseren ook lezingen en lotgenotencontact. Tevens kunt u er terecht voor activiteiten, bijvoorbeeld op het gebied van yoga, massage, ontspanning en creativiteit.

Nazorgcentrum IntermeZZo
Dokter van Thienenweg 1A
8025 AL Zwolle
Intermezzo is iedere werkdag geopend van 10.00 tot 16.00 uur.
(06) 537 671 45
www.intermezzo-zwolle.nl
info@intermezzo-zwolle.nl

Inloophuis De Zonnesteen
Daendelsweg 2
8051 DX Hattem
(06) 12 18 81 46
www.inloophuisdezonnesteen.nl

Inloophuis Stichting Vechtgenoten
Beerzerweg 5D
7731 PA Ommen
(0592) 45 57 67 of 06 39 03 22 63
www.vechtgenoten.nl

Inloophuis Lemka
Noordweg 129
8262 BR Kampen
(06) 39 60 69 36
www.lemka.nl

Overige websites:

Boeken

Ongeneeslijk optimistisch, Karel Glastra van Loon
In korte verhalen schrijft de auteur over zijn leven met een hersentumor.
ISBN139789462970076

Je mag me altijd bellen, 1001 dagen van rouw, Karin Kuiper
De auteur schrijft over de verwerking van het verlies van haar partner.
ISBN139789462970076

Tranenpotjes en geluksarmbandjes, kinderen in de rouw, Karin Kuiper
Dit boek geeft handvaten hoe je kinderen kunt steunen in een proces van het verlies van een ouder.
ISBN139789089894335

Integraal Kankercentrum Nederland en de Nederlandse Kankerregistratie

In Nederland worden gegevens van alle patiënten met kanker opgenomen in de Nederlandse Kankerregistratie. Medewerkers van het Integraal Kankercentrum Nederland registreren deze gegevens aan de hand van medische dossiers.

Deze registratie heeft als doel:

 • na te gaan hoe vaak en waar de verschillende vormen van kanker in Nederland voorkomen
 • het verbeteren van de behandeling
 • het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek.

Het is mogelijk bezwaar te maken tegen opname van uw gegevens in de kankerregistratie. Wilt u meer weten over deze registratie, dan kunt u de regieverpleegkundige vragen naar de folder ‘Registratie van kanker: van groot belang’. Deze kunt u ook online inzien.

Rechten en plichten

Als u patiënt bent bij Isala, gelden er regels voor u en Isala’s zorgverleners: de rechten en plichten. Die regels zorgen ervoor dat we u goed kunnen informeren en veilig behandelen. Rechten en plichten zijn vaak gebaseerd op wettelijke richtlijnen.

Klachten

Het kan voorkomen dat u over sommige onderdelen van uw behandeling of verblijf niet tevreden bent. Dan horen wij dat graag van u. Uw ervaringen kunnen voor ziekenhuismedewerkers een belangrijk signaal zijn om bepaalde zaken te verbeteren. Heeft u opmerkingen, klachten of problemen, bespreek die dan zo mogelijk met de personen die u daarvoor verantwoordelijk acht (verpleegkundige, afdelingshoofd of specialist). Meestal zijn zij bereid in overleg met u de problemen op te lossen.

Als u een gesprek met hen niet wenselijk vindt of ontevreden bent over de voorgestelde oplossing, dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris. U leest hier meer over in de folder 'Een klacht, en dan?' op de website van Isala.

23 november 2018 / 6677 / P

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.