Contact
 1. 6682-Borstkanker (PID): H3 Behandelingen bij borstkanker

Patiënten Informatie Dossier

Als borstkanker is vastgesteld, bespreekt een team van deskundigen uw situatie. Dit is het zogenoemde multidisciplinaire overleg, waarbij de volgende specialisten aanwezig zijn:

 • chirurg
 • radioloog
 • patholoog (medisch specialist die cel- en weefselonderzoek uitvoert)
 • nucleair geneeskundige (medisch specialist van de afdeling nucleaire geneeskunde, waar onderzoek met behulp van radioactieve stoffen plaatsvindt)
 • radiotherapeut (medisch specialist van de afdeling radiotherapie, de afdeling waar bestraling plaatsvindt)
 • internist-oncoloog (medisch specialist die deskundig is op het gebied van kankerbehandeling met medicijnen)
 • plastisch chirurg
 • regieverpleegkundige oncologie.

Binnen de Mammapolikliniek werken zij intensief samen. Er wordt in eerste instantie een voorlopig behandelplan gemaakt. Vaak vinden één of meer van bovengenoemde aanvullende onderzoeken plaats. Wanneer de uitslagen van deze onderzoeken bekend zijn, worden ze opnieuw besproken in het team en volgt een definitief behandelvoorstel.

Behandelvoorstel

Het multidisciplinaire behandelteam bepaalt welke (combinatie van) behandeling(en) voor u zinvol is en wat het doel van uw behandeling is. De chirurg, de eventuele andere behandelaars en de regieverpleegkundige informeren u mondeling en schriftelijk over het behandelvoorstel. Nadat het behandelvoorstel met u is besproken, mag u de tijd nemen om tot een weloverwogen besluit te komen.

Erfelijkheidsonderzoek

Ongeveer 5 -10% van de mensen met borstkanker heeft de ziekte gekregen door een erfelijke aanleg. Bij erfelijke aanleg wordt borstkanker vaak relatief jong, voor het 50e jaar, vastgesteld. Meestal zijn er verschillende directe bloedverwanten (moeder, zussen) in verschillende generaties die borstkanker hebben (gehad). Ook het voorkomen van eierstokkanker in de familie kan verband houden met erfelijke borstkanker.

Wanneer het vermoeden bestaat dat in uw familie sprake is van erfelijke aanleg voor borstkanker, zal uw behandelend arts u verwijzen naar een klinisch geneticus (erfelijkheidsdeskundige) van het Universitair Medisch Centrum Groningen. In overleg met u wordt daarvoor het juiste moment gekozen.

Behandelingen

Bij de meeste patiënten met borstkanker is operatie (chirurgie) een onderdeel van de behandeling. Andere mogelijke (aanvullende) behandelingen zijn:

 • radiotherapie (bestraling)
 • chemotherapie, dit is een behandeling met medicijnen die kankercellen remmen in deling en groei of doden
 • endocriene therapie, dit is een behandeling met medicijnen, die toegepast kan worden wanneer een borsttumor gevoelig is voor vrouwelijke hormonen
 • immunotherapie of doelgerichte therapie. Dit is een vorm van behandeling met medicijnen die meestal via een infuus worden toegediend. Deze behandeling kan bijvoorbeeld toegepast worden wanneer een borsttumor een overmaat van her2 eiwit heeft.

Doel

Bij borstkanker is het moeilijk om aan te geven wanneer iemand echt genezen is. Ook na een behandeling met het doel genezing bestaat er kans dat de ziekte terugkomt. De kans op langdurige overleving is groter, naarmate de ziekte in een vroeger stadium wordt ontdekt en behandeld.

Patiënten met een tumor die zich beperkt tot de borst en patiënten met alleen lymfklieruitzaaiingen krijgen doorgaans een behandeling met genezende opzet. Patiënten met uitzaaiingen in andere organen kunnen zelden een behandeling met als doel genezing krijgen.

Bij borstkanker is de gemiddelde kans om de eerste vijf jaar te overleven ruim 80%. De overlevingskansen stijgen nog steeds. Overlevingspercentages voor een groep patiënten zijn niet zomaar naar uw individuele situatie te vertalen. Wat u persoonlijk voor de toekomst mag verwachten, kunt u het beste met uw behandelend arts bespreken.

Volgorde

Vaak worden patiënten eerst geopereerd. Het kan echter ook zo zijn dat eerst chemotherapie wordt gegeven. Hier kunnen verschillende redenen voor zijn. Bijvoorbeeld als de kwaadaardige tumor erg groot is of vergroeid met de huid of de borstwand. Deze volgorde kan ook worden gekozen om de kans op een succesvolle borstsparende operatie te vergroten.

Medisch wetenschappelijk onderzoek

Medisch wetenschappelijk onderzoek is noodzakelijk om de behandeling van patiënten met kanker steeds verder te optimaliseren. Zonder medisch wetenschappelijk onderzoek is het niet mogelijk bestaande kennis over borstkanker en de behandeling daarvan uit te breiden.

Patiënten die binnen Isala behandeld worden vanwege borstkanker kunnen worden gevraagd deel te nemen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. Indien dit voor u van toepassing is, zult u hierover uitvoerig mondeling en schriftelijk worden geïnformeerd door uw arts en regieverpleegkundige. Tijdens dit gesprek worden ook de mogelijke voor- en nadelen van deelname met u besproken. U beslist uiteindelijk zelf of u wel of niet wilt deelnemen aan het onderzoek.

Veel medisch wetenschappelijke onderzoeken zijn gericht op het ontwikkelen van effectievere of veiligere behandelingen. Daarnaast wordt ook onderzoek gedaan hoe patiënten met kanker het beste ondersteund en begeleid kunnen worden tijdens hun ziekteproces.

Deelname aan een studie is altijd op vrijwillige basis. U kunt zich gaandeweg een behandeling in onderzoek verband te allen tijde terugtrekken van deelname. Besluit u af te zien van deelname, dan wordt u behandeld volgens de huidige richtlijn of standaard.

Controle

Nadat de behandelingen zijn afgerond, komt u regelmatig voor controle. Elke patiënt heeft een eigen nazorgplan waarin beschreven staat hoe vaak u voor controle komt. Dit zal aan het einde van de behandeling met u besproken worden.

Tijdens de controles wordt gekeken of er aanwijzingen zijn voor terugkeer van de ziekte of van een eventuele nieuwe tumor in de borst. Dit gebeurt door middel van lichamelijk onderzoek van de borst(en), het controleren van de littekens en de lymfeklieren in de oksels, bij de sleutelbeenderen en in de hals. Ook vindt er jaarlijks een mammografie en eventueel een echografie of MRI van de borst(en) plaats. Bovendien wordt er aandacht besteed aan bijwerkingen die u eventueel nog heeft van de behandeling(en) die u hebt ondergaan. Ook is er aandacht voor de verwerking van de confrontatie met borstkanker. De controles worden uitgevoerd door de verpleegkundig specialist.

Oproep bevolkingsonderzoek

Uit onderzoek is gebleken dat het niet zinvol is om standaard onderzoek te verrichten op zoek naar uitzaaiingen, zoals bloedonderzoek, of scans, zonder dat iemand klachten heeft. Dit draagt niet bij aan een langere levensverwachting. U krijgt vanzelf (weer) een schriftelijke oproep voor het bevolkingsonderzoek als u tussen de 50 en 75 jaar oud bent. Als u nog onder behandeling of onder controle bent, terwijl u wordt opgeroepen, hoeft u hieraan geen gehoor te geven.

Wanneer u klachten heeft waarvan u denkt dat die mogelijk verband houden met de behandeling van borstkanker, of wanneer u iets voelt in een borst waarover u zich zorgen maakt, neem dan contact op met de regieverpleegkundige.

Risico op terugkeer

Op basis van onderzoek zijn een aantal adviezen te geven om het risico op terugkeer van borstkanker te verkleinen:

 • Voorkom overgewicht. Vooral bij vrouwen tijdens en na de overgang met overgewicht is verhoogd risico op borstkanker vastgesteld. Dit heeft te maken met oestrogeenproductie in vetweefsel.
  Voorkom overgewicht door calorierijke voeding met veel vet en suiker te vermijden. Frisdranken bevatten vaak veel suiker, maar ook calorierijke tussendoortjes, zoals snackrepen, koeken en chips zijn dikmakers.
 • Beweeg voldoende. Beweeg elke dag minimaal een half uur matig tot intensief.
 • Gebruik niet meer dan één consumptie alcohol per dag.

U kunt de adviezen bespreken met uw regieverpleegkundige of huisarts. Naar de relatie tussen borstkanker en voeding wordt veel onderzoek gedaan. Tot nu toe is er geen duidelijke relatie gevonden.

5 juli 2019 / 6682 / P

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.