Contact
  1. 6685-Borstkanker (PID): H5 Nazorg controle

Patiënten Informatie Dossier

Als u klaar bent met de behandeling, komt u regelmatig voor controle naar het ziekenhuis. Elke patiënt heeft een eigen nazorgplan. In dit nazorgplan staat hoe vaak u voor controle komt. Aan het einde van uw behandeling bespreken wij uw nazorgplan met u.

Tijdens de controles kijkt de arts/verpleegkundig specialist of er aanwijzingen zijn voor terugkeer van de ziekte of van een eventuele nieuwe tumor in de borst. Dit gebeurt door middel van lichamelijk onderzoek van de borst(en), het controleren van de littekens en de lymfeklieren in de oksels, bij de sleutelbeenderen en in de hals.
Ook vindt er jaarlijks een mammografie en op indicatie eventueel een echografie of MRI van uw borst(en) plaats.

Tijdens de controles bespreekt uw arts ook met u nog last heeft van bijwerkingen van de behandeling(en) die u heeft ondergaan. Ook is er ruimte om te praten over de verwerking van de confrontatie met borstkanker. De controles worden uitgevoerd door de arts/verpleegkundig specialist.
Als u klachten heeft waarvan u denkt dat die mogelijk verband houden met de behandeling van borstkanker, of wanneer u iets voelt in een borst waarover u zich zorgen maakt, neem dan contact op met de regieverpleegkundige.

Standaardonderzoek niet zinvol

Uit onderzoek is gebleken dat het niet zinvol is om standaard onderzoek te verrichten op zoek naar uitzaaiingen, zoals bloedonderzoek, of scans, als u geen klachten heeft. Dit draagt niet bij aan een langere levensverwachting.
Als u tussen de 50 en 75 jaar oud bent, krijgt u vanzelf (weer) een schriftelijke oproep voor het bevolkingsonderzoek. Als u nog onder behandeling of onder controle bent, terwijl u de oproep krijgt, hoeft u hieraan geen gehoor te geven.

Ondersteunende zorg

Kanker is een ingrijpende ziekte. Uw regieverpleegkundige kan u informatie geven over de ondersteunende zorg die u maanden tot jaren na uw behandeling kan krijgen. Zij kan u doorverwijzen naar ondersteunende zorg zoals bijvoorbeeld revalidatie, psychologie, fysio- of oedeemtherapie.
In hoofdstuk 6 van het PID Borstkanker leest u meer over ondersteunende zorg.

Lastmeter

Met de lastmeter kunt u de regieverpleegkundige laten weten hoe het met u gaat. Deze meter kan helpen om in gesprek te gaan over de problemen die u door uw ziekte en/of behandeling ervaart. De regieverpleegkundige zal u vragen om op bepaalde momenten deze lastmeter in te vullen.
De werkwijze is dat u eerst op de 'thermometer' aangeeft hoeveel last u de afgelopen week heeft gehad op lichamelijk, emotioneel, sociaal en praktisch gebied. Daarna geeft u op een lijst aan op welk gebied u problemen heeft ervaren. De lastmeter kan een hulpmiddel zijn om u te verwijzen naar andere hulpverleners, binnen of buiten het ziekenhuis.

Laatst gewijzigd 29 juli 2022 / 6685 / P