Contact
 1. 6695-Problemen met praten slikken Parkinson

​Als u de ziekte van Parkinson heeft, kunt u in toenemende mate hinder ondervinden bij het praten en het slikken. Daarnaast kan het voorkomen dat u problemen heeft met de speekselcontrole. Hierbij kan de logopedist u helpen en adviseren. In Isala werken drie geregistreerd ParkinsonNet therapeuten.

Onderzoek en observatie

U krijgt eerste een intakegesprek. Dit gesprek richt zich op de klachten van het spreken, het talig functioneren, en het slikken en/of de speekselbeheersing. De vragen die de logopedist stelt gaan over het functioneren in het dagelijks leven en hoe de (logopedische) problemen u belemmeren. Er wordt u tevens gevraagd om een vragenlijst in te vullen. Het logopedisch onderzoek richt zich op de volgende aandachtsgebieden:

 • de mondmotoriek;
  De logopedist kijkt naar de gevoeligheid en de werking van de spieren in en rond de mond.
 • de slikfunctie;
  De logopedist beoordeelt de slikfunctie en adviseert hoe u veilig en makkelijk kunt eten en drinken.
 • het spreken;
  Hierbij wordt gelet op de ademing, de stemgeving, het uitspreken van de woorden, de klemtoon en de intonatie. Als er sprake is van problemen op het gebied van spreken noemen wij dit ‘dysartrie’.
 • het talig functioneren;
  Er wordt onderzoek gedaan naar het begrijpen van taal, het spreken, het lezen en het schrijven.
 • het beheersen van het speeksel.
  Bij klachten over speekselverlies wordt geanalyseerd wat de behandelbare oorzaken van speekselverlies zijn.

Behandeling en training

Uit onderzoek kunnen aandachtspunten en behandeldoelen naar voren komen waar de logopedist in overleg met u aan kan gaan werken. De behandeling kan gericht zijn op onderstaande punten.

 • het trainen van de mondmotoriek;
 • het trainen van de slikfunctie en het aanpassen van voedselconsistenties;
 • het gunstig beïnvloeden van speekselbeheersing;
 • het verbeteren en vergroten van de luidheid;
 • het trainen van de articulatie;
 • het trainen van het taalbegrip, de taalproductie, het lezen en/of het schrijven;
 • het inzetten van een ondersteunend communicatiehulpmiddel;
 • het informeren van familieleden van de patiënt over de logopedische problemen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van ParkinsonNet, een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Logopedie
(038) 424 24 65 (bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

23 november 2018 / 6695

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.