Contact
  1. 6698-Neurolinguïstiek onderzoek taalstoornissen

Taalstoornissen kunnen tot uiting komen bij het spreken, het begrijpen van gesproken taal, het lezen en het schrijven. Een klinisch linguïst kan u helpen bij uw taalstoornissen.

Klinisch linguïst

De klinisch linguïst is een universitair opgeleide taalkundige die gespecialiseerd is in het onderzoeken en beschrijven van (complexe) taalstoornissen bij kinderen en bij volwassenen. De klinisch linguïst van Isala is gespecialiseerd in verworven taalstoornissen bij volwassenen. Ze onderzoekt patiënten met niet-aangeboren hersenletsel die ten gevolge van de neurologische aandoening een taalstoornis hebben. Deze stoornissen ontstaan bij patiënten die voorheen een normaal functionerend taalverwerkingssysteem hadden.

De klinisch linguïst probeert de afwijkende patronen te verklaren vanuit wetenschappelijke modellen over normale en verstoorde taalverwerking. Op basis hiervan wordt een hypothese geformuleerd over de onderliggende stoornis die de talige problemen veroorzaakt. Door deze specifieke analyse kan een therapieplan op maat worden opgesteld en aangeboden.

Onderzoek en observatie

De klinische linguïst neemt een anamnese en (specifiek) talig onderzoek af. Verder wordt onderzocht en beschreven op welke wijze de taalstoornis de dagelijkse communicatie beperkt. De diagnostiek hoeft zich niet te beperken tot een analyse van talige communicatie; ook de non-verbale (alternatieve of compenserende) mogelijkheden om te communiceren worden in kaart gebracht.

Behandeling en training

Wanneer de diagnostiek afgerond is, zal er een advies voor vervolgdiagnostiek en/of (stoornisgerichte) taaltherapie op maat opgesteld worden. De behandeling wordt uitgevoerd door een logopedist. Over het algemeen wordt het effect van de therapie na drie maanden geëvalueerd op basis van herhalingsonderzoek. Naar aanleiding van de uitkomsten van het herhalingsonderzoek kan de therapie bijgesteld of afgebouwd worden.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Logopedie
088 624 2 4  65 (bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 6698