Contact
 1. 6699-Problemen praten slikken neurologische aandoeningen

Als u de ziekte van Parkinson, Multiple Sclerose of ALS heeft, kunt u in toenemende mate hinder ondervinden bij het praten en het slikken. Daarnaast kan het voorkomen dat u problemen heeft met de speekselcontrole. Hierbij kan de logopedist u helpen. Zij kan u adviezen geven en probeert tijdens behandelingen u zo goed mogelijk gebruik te laten maken van de mogelijkheden die u heeft.

Observatie en onderzoek

Het intakegesprek richt zich op klachten van het spreken, het talig functioneren, slikken en/of speekselbeheersing. De vragen die de logopedist stelt gaan over het functioneren in het dagelijks leven en hoe de (logopedische) problemen u belemmeren. Indien mogelijk wordt u tevens gevraagd een vragenlijst in te vullen. Daarnaast voert de logopedist een onderzoek uit op verschillende gebieden:

 • de mondmotoriek;
  Er wordt gekeken naar de gevoeligheid en de werking van de spieren in en rond de mond
 • de slikfunctie;
  De logopedist beoordeelt de slikfunctie en adviseert hoe u veilig kunt eten en drinken. Wanneer er sprake is van slikproblemen noemen we dit ‘dysfagie’
 • het spreken;
  Er wordt gelet op vijf aspecten namelijk de ademing, de stemgeving, het uitspreken van de woorden, de klemtoon en de intonatie. Als er sprake is van problemen op het gebied van spreken noemen wij dit ‘dysartrie’.
 • het talig functioneren;
  Daarmee wordt bedoeld het begrijpen van taal, het spreken, het lezen en het schrijven. Als er sprake is van problemen op het gebied van de taal, noemen wij dit ‘afasie’
 • het beheersen van het speeksel.
  Bij klachten over speekselverlies wordt geanalyseerd wat de behandelbare oorzaken van speekselverlies zijn en de mate waarin u te instrueren bent.

Behandelplan en trainen

Uit onderzoek kunnen aandachtspunten en behandeldoelen naar voren komen waar de logopedist in overleg met u aan kan gaan werken tijdens uw ziekenhuisopname. Dit kan gericht zijn op onderstaande punten:

 • het trainen van de mondmotoriek;
 • het trainen van de slikfunctie en het aanpassen van voedselconsistenties (samenstelling en stevigheid voedsel);
 • het gunstig beïnvloeden van speekselbeheersing;
 • het verbeteren en vergroten van de luidheid;
 • het trainen van de articulatie;
 • het trainen van het taalbegrip, de taalproductie, het lezen en/of het schrijven;
 • het inzetten van een ondersteunend communicatiehulpmiddel;
 • het informeren van familieleden over de logopedische problemen.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Logopedie
(038) 424 24 65 (bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

23 november 2018 / 6699

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.