Contact
  1. 7008-Schisis-logopedie
Punt Coronavirus (COVID-19) Hier vindt u belangrijke informatie over uw afspraak, onderzoek of behandeling.

​Wanneer uw kind wordt geboren met een schisis, wordt hij doorverwezen naar de plastisch chirurg van het schisisteam. In de eerste twee weken neemt de logopedist van het schisisteam telefonisch contact met u op over het verloop van het drinken van uw kind. Hier leest u meer over logopedie bij schisis.

Onderzoek

Tussen het eerste en het zesde levensjaar wordt uw kind halfjaarlijks tot jaarlijks gezien door de logopedist van het schisisteam. Als het nodig is, wordt er een onderzoek gedaan om de spraakontwikkeling van uw kind te beoordelen. Eerst wordt er een anamnese afgenomen. Hierin worden vragen gesteld over de algemene ontwikkeling, het eten en drinken, de mondmotoriek en spraak-taalontwikkeling van uw kind. Hierna doet de logopedist een onderzoek. Wij vragen uw kind om opdrachtjes uit te voeren zoals blazen op fluitjes, mondmotoriekoefeningen, plaatjes benoemen en/of zinnen nazeggen. Dit is afhankelijk van de leeftijd van uw kind. De logopedist kijkt ook naar de spleet en de mate van neusluchtverlies. De afspraak duurt zestig minuten.

Behandeling

Naar aanleiding van het onderzoek bespreekt de logopedist met u of logopedische behandeling nodig is en/of hoe deze wordt voortgezet. Vaak vindt de behandeling plaats in een logopediepraktijk bij u in de buurt.

Onderzoek gehemeltefunctie

Als er onvoldoende resultaat en vooruitgang wordt geboekt tijdens de logopedische behandeling wordt vanaf de leeftijd van 3,5 à 4 jaar nader onderzoek gedaan naar de functie van het zachte gehemelte. Dit onderzoek doen wij in samenwerking met de KNO-arts van het schisisteam. Hij zal, na verdoving van de neus, bij uw kind een slangetje met camera in de neus brengen. Hiermee kunnen de logopedist en de KNO-arts bovenop het zachte gehemelte kijken. Uw kind wordt gevraagd een aantal klanken, woordjes en zinnetjes na te zeggen, zodat de beweging van het zachte gehemelte tijdens spreken beoordeeld kan worden. Daarnaast wordt er gekeken of het gehemelte de neusholte helemaal afsluit. Wanneer dit niet het geval is, wordt in het schisisteam besproken of er een spraakverbeterende operatie (pharyngoplastiek) nodig is.

Schisisspreekuur

Vóór het schisisspreekuur wordt de huidige stand van zaken van alle kinderen besproken in het team. Wanneer u en uw kind aan de beurt zijn, wordt u eerst kort gezien door de logopedist. De logopedist stelt u een aantal vragen over de spraakontwikkeling van uw kind. Hierna zien wij u samen met uw kind in het schisisteam. De verschillende specialismen kijken dan samen naar uw kind en er is een mogelijkheid voor het stellen van vragen. Aan het eind van het bezoek aan het team bespreken wij met u de vervolgstappen.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Logopedie
(038) 424 24 65 (bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

23 november 2018 / 7008