Contact
  1. 7026-Peritoneaaldialyse: Onderzoeken, voeding en medicatie
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Onderzoeken, voeding en medicatie

​Wanneer uw nieren niet goed meer functioneren heeft dit effect op een aantal stoffen in uw bloed en natuurlijk uw lichamelijke gesteldheid. Daarnaast heeft ook de dialyse zelf effect op een aantal stoffen in uw bloed. Deze effecten kunt u verminderen door goed op uw voeding te letten of door bepaalde medicatie in te nemen.

Voeding, medicatie en onderzoeken zijn dan ook onlosmakelijk met uw dialysebehandeling verbonden. Hier bespreken we welke bloeduitslagen van belang zijn, welk effect zij hebben op uw voeding hebben en welke medicatie voor u van belang is. Daarnaast leest u welke onderzoeken naast het bloedprikken nog meer nodig zijn om de effectiviteit van de PD-behandeling te bepalen.

Onderzoeken

Onderzoeken zijn zeer belangrijk tijdens uw dialysebehandeling om te controleren of u de afvalstoffen voldoende kwijtraakt met de dialyse. Zo laat u elk poli bezoek bloed afnemen, zodat we onder andere weten hoeveel afvalstoffen er in uw bloed zitten. Naast het laten controleren van uw bloedwaarden, kunnen we voor de effectiviteit van uw PD-behandeling ook de urine en de vloeistof die uit uw buik komt laten onderzoeken.

Dit wordt gedaan met een Klaring, Tijd, Volume onderzoek. Dit gebeurd eens per drie maanden. Om de doorlaatbaarheid van uw buikvlies te bepalen wordt een PET-test gedaan. De uitslag van dit onderzoek is belangrijk om te bepalen welke vorm van PD en welk wisselschema het beste bij u passen.

Medicatie

Medicijnen ter voorkoming van poort infecties en peritonitiden

Bactroban neuszalf wordt voor de poort gebruikt. Een tube is na het aanbreken maximaal één maand houdbaar.

Cholesterol-verlagende middelen

Doordat de suiker in de PD-vloeistof in meerder of mindere mate door het lichaam opgenomen wordt, zien we bij veel PD-patienten de ‘vetwaarden’ in het bloed stijgen, onder andere het cholesterol en de triglyceriden. Medicijnen die deze verhoging tegengaan zijn bijvoorbeeld: Zocor en Lopid.

Fosfaatbinders

Dit zijn medicijnen die zorgen dat het fosfaat uit de voeding niet in het bloed opgenomen wordt. De fosfaatbinders hechten zich in het maag-darmkanaal aan het fosfaat uit de voeding en verlaten samen met de ontlasting het lichaam. Het belangrijk dat u deze medicijnen samen met de maaltijd inneemt. Voorbeelden hiervan zijn: Renagel, Calcichew, Fosrenol.

Medicijnen die de bloeddruk regelen

De gezonde nieren hebben een belangrijke taak in het regelen van de bloeddruk. De bloeddruk wordt bepaald door:

  • het bloedvolume in de circulatie;
  • de druk door de pompwerking van het hart;
  • de weerstand in de bloedvaten.

De nieren produceren hormonen die de weerstand in de bloedvaten regelen. Wanneer de nieren niet meer normaal werken wordt het evenwicht verstoord en zijn er vaak medicijnen nodig om de bloeddruk te regelen bijvoorbeeld: Adalat, Renitec, Capoten of Inderal.

Medicijnen tegen de kramp en onrustige benen

Sommige PD-patienten zijn (’s nachts) extra gevoelig voor kramp en onrustige benen. Om dit te voorkomen helpt het soms om het medicijn Inhibin te gebruiken.

Medicijnen tegen de jeuk

Veel PD-patiënten hebben last van jeuk onder andere ten gevolge van de calciumfosfaatneerslag in de huid. Dit is helaas een moeilijk op te lossen probleem. Sommige patiënten hebben baat bij huidzalven. Ook kunnen er medicijnen worden voorgeschreven: Phenergan of Polaramine. Soms helpt het om naar de PUVA (zonnebank) te gaan.

Medicijnen ter voorkoming van obstipatie

Door meerdere redenen (beperking fruit en vocht, fosfaatbinders en ijzertabletten) kan het voorkomen dat iemand problemen krijgt met de stoelgang. Vaak is dan de enige mogelijkheid om laxantia te geven bijvoorbeeld in de vorm van siroop (Lactulose). Of bijvoorbeeld Movicolon.

Laatst gewijzigd 12 november 2019 / 7026 / P