Contact
  1. 7026-Peritoneaaldialyse: Onderzoeken, voeding en medicatie

Onderzoeken, voeding en medicatie

Wanneer uw nieren niet goed meer functioneren heeft dit effect op een aantal stoffen in uw bloed en natuurlijk uw lichamelijke gesteldheid. Daarnaast heeft ook de dialyse zelf effect op een aantal stoffen in uw bloed. Deze effecten kunt u verminderen door goed op uw voeding te letten of door bepaalde medicatie in te nemen.

Voeding, medicatie en onderzoeken zijn dan ook onlosmakelijk met uw dialysebehandeling verbonden. Hier bespreken we welke bloeduitslagen van belang zijn, welk effect zij hebben op uw voeding hebben en welke medicijnen voor u belangrijk zijn. Daarnaast leest u welke onderzoeken naast het bloedprikken nog meer nodig zijn om de effectiviteit van de PD-behandeling te bepalen.

Onderzoeken

Onderzoeken zijn zeer belangrijk tijdens uw dialysebehandeling om te controleren of u de afvalstoffen voldoende kwijtraakt met de dialyse. Zo laat u bij elk polibezoek bloed afnemen, zodat we onder andere weten hoeveel afvalstoffen er in uw bloed zitten. Naast het laten controleren van uw bloedwaarden, kunnen we voor de effectiviteit van uw PD-behandeling ook de urine en de vloeistof die uit uw buik komt laten onderzoeken.

Dit doen wij met een Klaring, Tijd, Volume onderzoek. Dit gebeurt eens per zes  maanden. Om de doorlaatbaarheid van uw buikvlies te bepalen wordt een PET(Peritneal Equilibration Test) gedaan. Dit doen wij ongeveer 12 weken na de start van de PD plaats. De uitslag van dit onderzoek is belangrijk om te bepalen welke vorm van PD en welk wisselschema het beste bij u passen.

Voeding

Gezonde voeding is een belangrijke basis voor iedereen, dus ook voor mensen met nierproblemen.  Voor de start met de peritoneale dialyse heeft u vast al kennis gemaakt met de diëtiste. U heeft een dieet gekregen met waarschijnlijk zout-, kalium-, fosfaat- en eiwit beperking. Nu u start met de dialyse bespreekt de diëtiste opnieuw uw dieet met u. Omdat u met peritoneale dialyse eiwit verliest via uw buikvlies mag u weer meer eiwitten eten en drinken.

De peritoneaal dialyse verpleegkundigen vragen tijdens uw polibezoek ook naar uw voeding en letten ook op uw gewicht. Ook geven ze advies om genoeg eiwitten binnen te krijgen.  Valt u te veel af zonder dat u dit wilt? Dan vragen wij de diëtiste om mee te kijken met uw voeding inname en eventueel extra drinkvoeding te regelen.

Welke medicijnen kunt u krijgen?

Medicijnen ter voorkoming van poortinfecties

Bactroban neuszalf wordt op de poort gebruikt. Een tube is na het aanbreken drie maanden houdbaar.

Cholesterol-verlagende middelen

Doordat de suiker in de PD-vloeistof in meerder of mindere mate door het lichaam opgenomen wordt, zien we bij veel PD-patienten de ‘vetwaarden’ in het bloed stijgen, onder andere het cholesterol en de triglyceriden. Medicijnen die deze verhoging tegengaan zijn bijvoorbeeld statines.

Fosfaatbinders

Dit zijn medicijnen die zorgen dat het fosfaat uit de voeding niet in het bloed opgenomen wordt. Normaal zorgen de nieren ervoor dat u het fosfaat uit plast, maar omdat u ernstige nierschade heeft, lukt dit niet goed meer. De fosfaatbinders hechten zich in het maag-darmkanaal aan het fosfaat uit de voeding en verlaten samen met de ontlasting (poep) het lichaam. Het is belangrijk dat u deze medicijnen samen met de maaltijd inneemt. Voorbeelden hiervan zijn: Sevelameer , Calcichew, Fosrenol.

Medicijnen die de bloeddruk regelen

De gezonde nieren hebben een belangrijke taak in het regelen van de bloeddruk. De bloeddruk wordt bepaald door:

  • het bloedvolume in de circulatie;
  • de druk door de pompwerking van het hart;
  • de weerstand in de bloedvaten.

De nieren produceren hormonen die de weerstand in de bloedvaten regelen. Wanneer de nieren niet meer normaal werken, wordt het evenwicht verstoord. Dan zijn er vaak medicijnen nodig om de bloeddruk te regelen. Dit kan op verschillende manieren. Zoals bijvoorbeeld met plastabletten, deze voeren het teveel aan vocht af. Of medicijnen tegen hoge bloeddruk en verlies van eiwit via de urine. Andere opties zijn medicijnen die de hartslag verlagen en daarmee ook de bloeddruk en medicijnen die de hartslag verlagen en de bloedvaten openzetten.

Medicijnen tegen de kramp en onrustige benen

Sommige PD-patiënten zijn (’s nachts) extra gevoelig voor kramp en onrustige benen. Om dit te voorkomen helpt het soms om spierverslappers   te gebruiken.

Medicijnen tegen de jeuk

Veel PD-patiënten hebben last van jeuk door de calciumfosfaatneerslag in de huid. Dit is helaas een moeilijk op te lossen probleem. Vaak helpt een huidzalf. Ook kunnen wij medicijnen voorschrijven. Soms helpt het om lichttherapie met UVB te krijgen en soms helpt het ook om met meer liters te dialyseren, waardoor er meer afvalstoffen worden verwijderd uit het lichaam.

Medicijnen ter voorkoming van obstipatie (verstopping)

Door meerdere redenen (beperking fruit en vocht, fosfaatbinders en ijzertabletten) kan het voorkomen dat iemand meer moeite krijgt met een goede stoelgang (poepen). Vaak is dan de enige mogelijkheid om laxantia te geven, bijvoorbeeld Movicolon. Bij de peritoneale dialyse is het van belang dat de ontlasting (poep) dagelijks komt en soepel blijft. Bij harde ontlasting ontstaan er vaak problemen bij het uitlopen van de vloeistof uit de buik.

Laatst gewijzigd 9 september 2022 / 7026 / P