Contact
  1. 7028-Beroerte

Een beroerte is een aandoening van de bloedvaten van de hersenen en wordt ook wel cerebro vasculair accident (CVA) of, in het Engels, stroke genoemd. Dit kan een herseninfarct zijn, waarbij een bloedvat verstopt raakt door een bloedpropje of door een dichtgeslibd bloedvaatje. Het is ook mogelijk dat er een scheurtje in het bloedvat zit. Als een bloedvat is gescheurd, dan spreken we van een hersenbloeding.

Samenwerking Transmurale Stroke Service

De zorg voor mensen die een beroerte hebben gehad is complex. Er zijn vaak verschillende disciplines en organisaties bij betrokken. Door deze zorg in een zogenaamde zorgketen te organiseren kan deze aansluitend en op elkaar afgestemd worden.

De doelen van de Stroke Service zijn:

  • verbeteren van de kwaliteit van leven;
  • verminderen van complicaties;
  • terugdringen van beperkingen en handicaps na een CVA;
  • betere afstemming van behandeling door betrokken hulpverleners;
  • geen wachttijden door intensieve samenwerking.

Hierdoor verbetert de effectiviteit van het behandelproces van CVA-patiënten: de patiënt is op het juiste moment op de juiste plaats en niet langer dan nodig.

Isala Zwolle

Als u een beroerte heeft gehad wordt u opgenomen in Isala. U wordt behandeld in de Transmurale Stroke Service Zwolle en omstreken. Dit is een regionale zorgketen voor mensen die te maken hebben met de gevolgen van een beroerte. Ziekenhuis, verpleeghuizen, revalidatiecentrum en thuiszorg werken samen, om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op uw situatie. De zorgketen heeft als doel er voor te zorgen dat u met een beroerte op het juiste moment, op de juiste plek, de juiste zorg en behandeling krijgt.

Isala Diaconessenhuis Meppel

Patiënten zijn gebaat bij een optimale samenwerking op het gebied van (medisch) zorg tussen huisartsen, specialisten, zorgverleners en patiëntenorganisaties. Isala Diaconessenhuis Meppel heeft in 2002 het initiatief genomen tot het vormen van een zorgketen voor CVA-patiënten, de zogenaamde Stroke Service Meppel.

Meer informatie

Nederlandse Hartstichting

Over het ziektebeeld en de gevolgen is een informatiebrochure uitgegeven door de Nederlandse Hartstichting, onder de titel 'Beroerte, en dan?'. Deze is op afdeling Neurologie van Isala verkrijgbaar.

Transmurale Stroke Service Zwolle

In de informatiebrochure 'Zorgketen bij een beroerte' staat beschreven welke zorg u mag verwachten en welke hulpverleners en organisaties betrokken zijn bij uw behandeling en herstel. Hoewel de tekst in eerste instantie op de patiënt gericht is, is deze brochure ook bedoeld voor partners en andere naasten. De deelnemende instellingen en organisaties vindt u achterin deze brochure. Meer informatie vindt u op de website Transmurale Stroke Service Zwolle.

Revalidatiecentrum Vogellanden Zwolle

www.vogellanden.nl

Contact

Isala
Hoofdgebouw (V)
Transmurale Stroke Service Zwolle
Dr. Van Heesweg 2
8025 AB Zwolle
(038) 424 2910
tssz@careketens.nl  

18 december 2018 / 7028

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.