Contact
  1. 7028-Beroerte

Een beroerte is een aandoening van de bloedvaten van de hersenen en wordt ook wel cerebro vasculair accident (CVA) of, in het Engels, stroke genoemd. Dit kan een herseninfarct zijn, waarbij een bloedvat verstopt raakt door een bloedpropje of door een dichtgeslibd bloedvaatje. Het is ook mogelijk dat er een scheurtje in het bloedvat zit. Als een bloedvat is gescheurd, dan spreken we van een hersenbloeding.

Samenwerking Transmurale Stroke Service

De zorg voor mensen die een beroerte hebben gehad is complex. Er zijn vaak verschillende disciplines en organisaties bij betrokken. Door deze zorg in een zogenaamde zorgketen te organiseren kan deze aansluitend en op elkaar afgestemd worden.

De doelen van de Stroke Service zijn:

  • verbeteren van de kwaliteit van leven;
  • verminderen van complicaties;
  • terugdringen van beperkingen en handicaps na een CVA;
  • betere afstemming van behandeling door betrokken hulpverleners;
  • geen wachttijden door intensieve samenwerking.

Hierdoor verbetert de effectiviteit van het behandelproces van CVA-patiënten: de patiënt is op het juiste moment op de juiste plaats en niet langer dan nodig.

Isala Zwolle

Als u een beroerte heeft gehad wordt u opgenomen in Isala. U wordt behandeld in de Transmurale Stroke Service Zwolle en omstreken. Dit is een regionale zorgketen voor mensen die te maken hebben met de gevolgen van een beroerte. Ziekenhuis, verpleeghuizen, revalidatiecentrum en thuiszorg werken samen, om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op uw situatie. De zorgketen heeft als doel er voor te zorgen dat u met een beroerte op het juiste moment, op de juiste plek, de juiste zorg en behandeling krijgt.

Isala Diaconessenhuis Meppel

Patiënten zijn gebaat bij een optimale samenwerking op het gebied van (medisch) zorg tussen huisartsen, specialisten, zorgverleners en patiëntenorganisaties. Isala Diaconessenhuis Meppel heeft in 2002 het initiatief genomen tot het vormen van een zorgketen voor CVA-patiënten, de zogenaamde Stroke Service Meppel.

Meer informatie

Nederlandse Hartstichting

Over het ziektebeeld en de gevolgen is een informatiebrochure uitgegeven door de Nederlandse Hartstichting, onder de titel 'Beroerte, en dan?'. Deze is op afdeling Neurologie van Isala verkrijgbaar.

Transmurale Stroke Service Zwolle

Meer informatie vindt u op de website Transmurale Stroke Service Zwolle.

Revalidatiecentrum Vogellanden Zwolle

www.vogellanden.nl

Revalidatiecentrum IJsselheem

www.ijsselheem.nl

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht

www.zgijv.nl

Het Baken

www.zorgverlening-hetbaken.nl

Viattence

www.viattence.nl

Icare

www.icare.nl

Carinova

www.carinova.nl

Interakt Contour

www.interaktcontour.nl

Zorgspectrum Het Zand - Zandhove

www.hetzand.nl

Contact

Isala
Gebouw Mondriaan
Transmurale Stroke Service Zwolle
Dokter Van Deenweg 1
8025 BP Zwolle
088 624 29 10
tssz@careketens.nl  

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 7028