Contact
  1. 7034-Laserbehandeling (LHP) van aambeien
Coronavirus (COVID-19) Hier vindt u belangrijke informatie over uw afspraak, onderzoek of behandeling.

Naast de gangbare behandelingen van aambeien (hemorroïden) en chirurgische therapieën worden nieuwe mogelijkheden geïntroduceerd om aambeien te behandelen zoals met lasertherapie. Deze behandelingen zijn minder belastend en berusten op het principe dat de aanvoerende vaatjes die de aambeien veroorzaken selectief worden verhit en zodoende (grotendeels) verschrompelen. Op deze manier worden de aambeien gereduceerd in grootte en tot normale proporties teruggebracht. ​Deze informatie sluit aan op de folder Aambeien.

De verdere informatie heeft betrekking op de LHP-procedure (Laser Haemorrhoid Plastiek). De behandeling vindt plaats onder algehele narcose of spinaal-anaesthesia ('ruggenprik'). Hiertoe vindt van tevoren onderzoek plaats bij de anesthesist (preoperatief onderzoek).

De behandeling

U meldt zich op de vooraf gesproken tijd en plaats. Voorafgaand aan de procedure krijgt u een klysma met laxeermiddel om het laatste stuk van de darm te ontledigen. Bij de LHP-behandeling wordt een kleine snede in de huid rond de anus gemaakt. Hierdoor wordt de laserdraad in en nabij de aambei aangebracht. Vervolgens wordt de aambei door het laserlicht behandeld. Hierdoor vindt gedeeltelijk meteen, gedeeltelijk tot circa maximaal 8 weken na behandeling verschrompeling plaats van de aambei. Doordat de anatomie van de sluitspier en omgevende weefsels intact blijft en geen verdere schade aan de huid en omgevende structuren plaatsvindt, is de behandeling ten opzichte van andere chirurgische behandelingen aantrekkelijk.

Na de behandeling

Na de behandeling kunt u de eerste dagen enige pijn, zwellingen of een spoor bloedverlies ervaren. Voor pijnstilling adviseren wij u om paracetamol (maximaal viermaal daags 1 gram) te gebruiken en eventueel laxeermiddel of andere medicatie op advies van uw behandelend arts. Het kan voorkomen dat u na de behandeling één nacht in het ziekenhuis moet verblijven. De behandeling is weinig risicovol en de lange termijn resultaten zijn veelbelovend. Toch kunnen bij elke chirurgische ingreep helaas complicaties optreden; onder andere nabloeding en/of infectie en soms is een heringreep nodig.

Vervolgafspraken

Bij ontslag uit het ziekenhuis ontvangt u van ons uw vervolgafspraken.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Proctologisch centrum
(038) 424 63 20 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

5 maart 2019 / 7034