Contact
  1. 7038-Hartrevalidatie (PID): H2 Hartrevalidatie

Patiënten Informatie Dossier

​Waarom hartrevalidatie?

Aan de positieve effecten van hartrevalidatie is in wetenschappelijk onderzoek uitgebreid aandacht besteed. Zo hebben hartrevalidatieprogramma’s die gericht zijn op fysieke training, gezonde leefgewoonten en vermindering van spanning onder meer als resultaat een vermindering van het aantal sterfgevallen door hartziekten.

Verder vindt er dankzij hartrevalidatie een verbetering in conditie plaats en een vertraging van het proces van aderverkalking (atherosclerose). Als laatste belangrijke resultaat wordt genoemd een vermindering van het risico op een (nieuw) hartinfarct.

Uw cardioloog vindt het dan ook belangrijk dat u deelneemt aan dit revalidatieprogramma van het Harthuis. Daarnaast kunt u op deze wijze zelf zo veel mogelijk invloed op uw leefstijl uitoefenen.

Wat is hartrevalidatie?

Hartrevalidatie is een effectief middel om uw herstel te bevorderen. Door middel van hartrevalidatie kunt u werken aan lichamelijk herstel en conditieverbetering. Ook kunt u leren omgaan met eventuele vermoeidheids- of benauwdheidsklachten of met de angst en onzekerheid om deze klachten opnieuw te krijgen.

U heeft misschien vragen over leefstijl, seksualiteit, stoppen met roken, werkhervatting of andere onderwerpen. Dit kan ook gelden voor uw eventuele partner en/of directe naasten, want zij ervaren eveneens de gevolgen van uw situatie.

Voorlichtingsbijeenkomsten, een beweegprogramma en een leefstijlprogramma bieden u en eventueel uw partner handreikingen, advies en ondersteuning bij het hervinden van de juiste balans in uw leven.

Hartrevalidatie is in het Harthuis opgezet volgens de Richtlijnen Hartrevalidatie van de Nederlandse Hartstichting.

De hartrevalidatieverpleegkundige

Rol van de hartrevalidatieverpleegkundige

De hartrevalidatieverpleegkundige heeft als deskundigheidsgebied hart- en vaatziekten en hoe hiermee om te gaan. Hij/zij richt zich tijdens de hartrevalidatie op begeleiding en ondersteuning van hart- en vaatpatiënten (en partners), nadat zij opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis. Ook gaat de hartrevalidatieverpleegkundige in op verandering van leefstijl om in de toekomst de kans op hart- en vaatproblemen te verkleinen.

Intake

De intake kan op verschillende manieren plaatsvinden; telefonisch of in het Harthuis tijdens uw polibezoek. Hierbij maakt u onder andere kennis met de hartrevalidatieverpleegkundige. Hij/zij heeft met u een intakegesprek, verzamelt gegevens die van belang zijn en informeert u over het hartrevalidatietraject.

U krijgt de bevestiging van uw programma thuis gestuurd. Hierin vindt u de datum, plaats en tijd waarop u verwacht wordt voor de start van het hartrevalidatieprogramma, samen met een afspraak voor de fietsproef en een laboratoriumbon.

Revalidatie in het Harthuis

De hartrevalidatieverpleegkundige is voor u de aanspreekpersoon tijdens uw revalidatietraject in het Harthuis. Hij/zij is op de hoogte van uw medische achtergrond, uw situatie en uw vorderingen. Zonodig kan hij/zij advies geven, maatregelen nemen of een probleem doorspelen naar een andere zorgverlener.

Kortom: de hartrevalidatieverpleegkundige begeleidt en ondersteunt u, samen met het hartrevalidatieteam, tijdens uw hartrevalidatietraject en in het behalen van uw doelen. Aan het eind van uw programma zal zij met u evalueren of de revalidatie volgens plan is verlopen.

23 november 2018 / 7038

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.