Contact
  1. 7038-Hartrevalidatie (PID): H2 Uw medische gegevens
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Patiënten Informatie Dossier

​Uw medische gegevens

In dit hoofdstuk kunt u uw medische gegevens verzamelen. Dit is handig om mee te nemen naar bijvoorbeeld gesprekken met een
cardioloog of andere arts. En ook als u tijdens het revalidatieprogramma een afspraak heeft bij de verpleegkundige van de hartrevalidatie of fysiotherapeut.

Nuttig voor hulpdiensten

Uw medische informatie is ook nuttig voor het geval er hulpdiensten bij u aan huis moeten komen. U of uw naasten kunnen dan gerust deze informatie aan hen overhandigen.

U kunt de volgende informatie aan dit hoofdstuk toevoegen:

Medische brief

Dit is een brief die uw behandelend arts aan uw huisarts stuurt nadat u ontslagen bent uit het ziekenhuis. Deze brief noemen wij ook wel een ontslagbrief. In deze brief geeft uw behandelend arts van het ziekenhuis informatie over bijvoorbeeld onderzoeken, de diagnose (welke ziekte of aandoening u heeft), uw behandeling, medicijnen, controles en adviezen voor revalidatie of therapie.

Actueel medicatieoverzicht

Dit is een lijstje met alle medicijnen die u nu gebruikt en de afgelopen 3 maanden heeft gebruikt. U kunt dit overzicht opvragen bij uw eigen apotheek. De apotheek zal u vragen of alle medicijnen er op staan. U krijgt het ook mee bij ontslag uit het ziekenhuis.

ECG (hartfilmpje)

Een ECG is een hartfilmpje dat de elektrische signalen van het hart in een grafiek weergeeft. Een hartfilmpje geeft een indruk hoe het met uw hart gaat en wat er in het verleden hiermee gebeurd is.

Laatst gewijzigd 6 juli 2021 / 7038