Contact
  1. 7040-Hartrevalidatie (PID): H4 Bewegingsprogramma (FIT-module)

Patiënten Informatie Dossier

​Bewegen als onderdeel van de revalidatie - fysiotherapie

Nog geen vijftig jaar geleden werd een patiënt na een hartinfarct zes weken plat op bed gelegd en alles uit handen genomen. Deze zes weken waren catastrofaal. De conditie en het zelfvertrouwen van de patiënt namen aanzienlijk af. De kans op trombose (bloedstolling) en embolie (afsluiting van een slagader) namen toe. Sindsdien is er veel veranderd.

Nu streven  we  ernaar om u  binnen enkele weken na het hartinfarct, dotterbehandeling of operatie te laten deelnemen aan een hartrevalidatieprogramma. In het fysiotherapieonderdeel staat voorop dat bewegen verantwoord is, vooral óók voor iemand die pas een hartinfarct, dotterbehandeling of operatie heeft ondergaan.

Startbijeenkomst van de FIT-module

Tijdens de eerste informatiebijeenkomst, vóór de start van de FIT-module, krijgen u en uw eventuele partner informatie over de inhoud en de duur van de FIT-module. Ook het doel van de module en de gang van zaken in de weken dat u traint komen aan de orde.

FIT-module

Het doel van de FIT-module is om u bewust te maken van uw bewegend functioneren. Belangrijk is, als het lichamelijk mogelijk is, om dagelijks een half uur matig intensief te bewegen (Nederlandse Norm van Gezond Bewegen). Ook krijgt u uitleg over de relatie tussen hart- en vaatziekten en lichamelijk inspannen.

U werkt samen met de fysiotherapeut aan uw uithoudingsvermogen, coördinatie, kracht en ontspanning. Tijdens de inleiding over het FIT programma wordt de Patiënt Specifieke Klachtenlijst (PSK) ingevuld. Deze lijst maakt inzichtelijk wat u wilt verbeteren als het gaat om bewegen.

Bij afsluiting van het programma wordt er bekeken of u uw doelstellingen heeft behaald, hoe u het bewegen heeft ingepast in uw dagelijks leven en/of u vervolgtraining van een fysiotherapeut in de buurt nodig heeft.

Een juiste balans

Om goed lichamelijk te kunnen inspannen is het van belang dat er een juiste balans is tussen inspanning en rust, ook wel herstel genoemd. Het gaat om het omgaan met beperkingen en met grenzen.

De volgende regels kunt u hierbij in acht nemen:

  • Let op lichamelijke signalen. Uw lichaam geeft aan wanneer het genoeg geweest is. Het kan geen kwaad hieraan toe te geven.
    Neem bij inspanning een tempo aan waarbij u nog kunt praten.
    Het herstel moet plaatsvinden binnen twee tot drie uur. Dat wil zeggen: als u zich heeft ingespannen en twee tot drie uur daarna nog moe bent, dan is de inspanning te veel geweest.
  • Bouw uw activiteiten/inspanning langzaam op. Liever vaker kort dan één keer lang.

Vervolg op de FIT-module

Na afsluiting van de revalidatie kunt u de training bij een fysiotherapeut vervolgen. Die stelt in overleg met u de duur en de frequentie van de training vast.

E-health

Als verlengstuk van de revalidatie is het, afhankelijk van de doelen die u heeft, mogelijk om een beweegmeter mee te krijgen naar huis voor een bepaalde periode. U beweegt thuis, in de sportschool of waar dan ook, en registreert deze activiteit met een smartphone en een hartslagmeter. Deze registraties zijn in te zien door u en onze verpleegkundigen die op basis hiervan feedback kunnen geven over de tijd en intensiteit waarmee u beweegt. Het doel hiervan is o.a. inzicht krijgen in hoeveel u beweegt en het stimuleren van een actieve leefstijl. Als u hiervoor in aanmerking komt, wordt u hiervoor benaderd door het revalidatieteam.

23 november 2018 / 7040

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.