Contact
  1. 7041-Hartrevalidatie (PID): H5 Aanvullende informatie
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Patiënten Informatie Dossier

​Medicijngebruik

Als onderdeel van uw behandeling moet u vaak medicijnen gebruiken. De ene patiënt meer dan de andere. Hoewel medicijnen veel nuttige werkingen hebben, kunnen ze ook bijwerkingen genereren. Bij verkeerd gebruik kan dit tot schade leiden. Het is daarom van belang dat u op de hoogte bent van de werking van de medicijnen die u heeft voorgeschreven gekregen.

Geneesmiddelenoverzicht

Bij het ontslag uit het ziekenhuis krijgt u een geneesmiddelenoverzicht, waarop de medicijnen staan die u op dat moment gebruikt. Neem deze kaart altijd mee bij een doktersbezoek of bij een bezoek aan de apotheek. Het is een handig hulpmiddel bij overleg met de huisarts, specialist en apotheker als u vragen heeft over (bij)werkingen van deze geneesmiddelen.

Als een nieuw medicijn wordt voorgeschreven, vraag dan een nieuw overzicht op. Neem een actueel medicijnoverzicht naar de eerste informatiebijeenkomst mee, zodat uw begeleiders op de hoogte zijn van uw medicijngebruik tijdens het traject.

Het gebruik van geneesmiddelen

Foutief ingenomen medicijnen kunnen tot ernstige schade leiden. Houdt u daarom nauwkeurig aan de voorgeschreven dosis. Verander nooit eigenhandig de dosering en stop niet uit uzelf de voorgeschreven geneesmiddelen.

De tijden waarop u de medicijnen moet innemen (deze staan vermeld op de geneesmiddelenkaart), zijn een richtlijn, waarbij het niet op een kwartier aan komt. Gebruik nooit medicijnen van een ander, ook al heeft deze persoon dezelfde symptomen.

Meer informatie over medicijnen vindt u in de brochure van de Nederlandse Hartstichting. Tevens bestaan er tegenwoordig handige apps op uw telefoon die als ondersteuning dienen om uw medicijngebruik zo goed mogelijk uit te voeren. Zo kunt u onder andere een pillenwekker op uw telefoon instellen.

Natuurlijk kunt u met vragen ook terecht bij één van de verpleegkundigen van de hartrevalidatie.

Nuttige adressen

Nederlandse Hartstichting
Postbus 300, 2501 CH Den Haag
Informatielijn Nederlandse Hartstichting
0900 300 03 00 (lokaal tarief, maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur)

De Hart&Vaatgroep
Postbus 133, 3769 ZJ Soesterberg
(088) 111 16 00
info@hartenvaatgroep.nl

Stichting erfelijke hypercholesterolemie
Postbus 521, 2300 AM Leiden
(071) 522 50 05

Trimbos-instituut
Da Costakade 45, 3521 VS Utrecht
Postbus 725, 3500 AS Utrecht
(030) 297 11 00
info@trimbos.nl

Diabetes Vereniging Nederland (DVN)
Postbus 933, 3800 AX Amersfoort
(033) 463 05 66

Voedingscentrum
Postbus 85700, 2508 CK Den Haag
(070) 306 88 88
voedingscentrum@vc.agro.nl

Stichting ICD Dragers Nederland
Smitsven 18, 1504 AM Zaandam

Stichting Volksgezondheid en Roken (Stivoro)
Ondersteuning voor stoppen met roken.

Literatuurlijst

René Diekstra: Ik kan denken, voelen, wat ik wil
Een handleiding tot het oplossen van emotionele problemen door rationele zelfanalyse
Uitgeverij Swets & Zeitlinger, ISBN 9026502389

Theo IJzermans & Coen Dirkx: Beren op de weg, spinsels in je hoofd (1992)
Omgang met emoties op het werk: de rationele effectiviteitstraining
Uitgeverij Thema, ISBN 9070512122

Jan Verhulst: RET tegen stress (1995)
Rationeel omgaan met stress
Uitgeverij Swets & Zeitlinger, ISBN 9026514182

M. Appelo: Van draaglast naar draagkracht
Het vergroten van het probleemoplossend vermogen
Uitgeverij Bohn Stafleu Van Loghum, ISBN 9031329673

H. Hermans: Je piekert je suf
Over piekeren, besluiteloosheid en uitstellen
Uitgeverij Boom, ISBN 90 6009 9508

Alan Carr: Stoppen met roken
Adviezen ter ondersteuning bij het stoppen met roken
Uitgever: De Boekerij BV, ISBN 9022513483

Jan Geurtz: De opluchting
In één dag van het roken af
Uitgeverij Ambo, ISBN 9041405186

Goed van eten en drinken
Uitgebreide informatie over gezonde voeding
Uitgeverij Voedingscentrum

Leven na een hartaanval
Informatie over hartinfarct, de behandeling, herstel en omgaan met risicofactoren
Uitgeverij Stichting September, ISBN 90 72248 49 X

Verhoogd cholesterol
Praktische informatie over cholesterol en leefstijladviezen
Uitgeverij Stichting September, ISBN 90 72248 67 8

Verantwoording tekst

Voor het schrijven van deze informatie heeft Isala gebruikgemaakt van de publicaties:

  • Hartrevalidatie: INFOmodule, handleiding voor professionals, uitgave Nederlandse Hartstichting
  • Richtlijnen Hartrevalidatie 1995/1996, deel II
  • Richtlijnen Hartrevalidatie 2004
  • De Multidisciplinaire Richtlijn Hartrevalidatie 2011
  • Angst voor een volgend hartinfarct..., door Th. v. Elderen e.a., uitgave Universiteit van Leiden, afdeling Klinische psychologie.
23 november 2018 / 7041