Contact
 1. 7061-COPD (PID): H1 Inhoudsopgave en inleiding

Patiënten Informatie Dossier

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1: Inhoudsopgave en inleiding

 • Inleiding 

Hoofdstuk 2: COPD en onderzoek 

 • Wat is COPD
 • Onderzoek

Hoofdstuk 3: Behandeling van COPD

 • Stoppen met roken
 • Voeding
 • Beweging
 • Medicijngebruik

Hoofdstuk 4: Leren omgaan met COPD en aanvullende informatie 

 • Leren omgaan met COPD
 • Wetenschappelijk onderzoek
 • Aanvullende informatie 

Inleiding 

COPD is een aandoening van longen en luchtwegen. Dit Patiënten Informatie Dossier (PID) bevat algemene informatie van Isala over COPD en alles wat daarbij komt kijken voor patiënten en hun familie.

Over dit dossier

U heeft van uw longarts gehoord dat u COPD heeft, een aandoening van uw longen en luchtwegen. Dit kan gevolgen hebben voor u en uw eventuele partner en/of familie. De komende tijd krijgt u hierover veel informatie van uw longarts, verpleegkundig specialist en van de longverpleegkundige. Het is niet eenvoudig om al deze informatie in één keer te onthouden. Dit Patiënten Informatie Dossier (PID) is bedoeld als ondersteuning. Het bevat informatie over COPD en alles wat daarbij komt kijken. Het is ook een naslagwerk, zodat u en uw naasten alle gegeven uitleg nog eens rustig kunnen doornemen.

Dit dossier is uw persoonlijk eigendom. Om ervoor te zorgen dat u zo veel mogelijk profijt heeft van dit PID is het belangrijk dat u het bij elk bezoek aan Isala meeneemt. Het kan dan worden aangevuld met de informatie die u op dat moment krijgt. Zo krijgt u een informatieboekje dat zo veel mogelijk is afgestemd op uw persoonlijke situatie.

Het is goed om actief betrokken te zijn bij uw behandeling. Daarom adviseren wij u dit PID door te lezen. U kunt dan geïnformeerd mee denken over beslissingen die gaan over uw zorg en behandeling.

Extra informatie

In dit PID vindt u informatie over COPD en de behandeling ervan bij Isala. Ook vindt u informatie over longrevalidatie en over het veranderen van uw leefstijl.

Wilt u ergens meer over weten, vraagt u dit gerust aan de longverpleegkundige. Zij informeert u hier graag over. Achterin dit PID onder het hoofdstuk ‘Extra informatie’ vindt u nadere gegevens van organisaties die actief zijn op het gebied van COPD.

Er zijn diverse boeken over COPD verkrijgbaar. Eén boek willen we hier graag noemen: ‘COPD. Een begrensd leven’. Dit boek beschrijft het levensverhaal van een vrouw die op 59-jarige leeftijd te horen krijgt dat zij COPD heeft. Haar ervaringen met het behouden van de kwaliteit van leven worden uitvoerig beschreven. Het boek bevat veel tips en aanwijzingen. Zie ook www.copdeenbegrensdleven.nl.

Uw persoonlijke situatie

Het kan zijn dat er van de in dit PID beschreven gang van zaken wordt afgeweken. De longarts zal uw persoonlijke situatie met u bespreken.

Als er iets niet duidelijk is, vraagt u dan vooral om opheldering aan de betreffende zorgverlener. Ook wanneer er zaken gebeuren die niet voldoen aan uw verwachtingen en die naar uw idee anders of beter kunnen, meldt u dit dan aan de longarts, verpleegkundig specialist of longverpleegkundige. Uw suggesties en opmerkingen bieden ons de mogelijkheid om de zorg nog beter af te stemmen op de wensen en behoeften van onze patiënten.

Daar waar in het PID ‘hij’ staat, kan ook ‘zij’ worden gelezen en omgekeerd.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent.

Longgeneeskunde

088 624 24 56 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Laatst gewijzigd 7 november 2023 / 7061 / P