Contact
  1. 7069-Beenmergscintigrafie

​Een beenmergscintigrafie is een onderzoek om onderscheid te maken tussen een ontsteking en een loszittende gewrichtsprothese.

 

Voorbereiding

  • Bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Geef dit dan voorafgaand aan uw onderzoek aan ons door.
  • U mag op de dag van het onderzoek gewoon eten en drinken en uw medicijnen innemen.
  • Het is belangrijk dat u na de injectie goed drinkt (ongeveer twee bekers), het maakt niet uit wat u drinkt.
  • Wilt u goed uitplassen vlak voor het onderzoek?

Melden in het ziekenhuis

Voor elke afspraak in Isala meldt u zich met uw identiteitsbewijs (ID, paspoort of rijbewijs) aan bij een digitale aanmeldzuil. Als u de stappen van aanmelden heeft doorlopen, verschijnt op het scherm/ticket hoe laat wij u op onze afdeling verwachten. Vervolgens gaat u naar de afdeling Nucleaire geneeskunde. Daar aangekomen meldt u zich bij de balie en kunt u in de wachtruimte plaats nemen.

Het onderzoek

U krijgt een injectie met een radioactieve vloeistof in een ader in de arm. Het duurt een uur voordat de stof door uw beenmerg wordt opgenomen. U mag de afdeling na de injectie verlaten. Op de afgesproken tijd verwachten wij u terug voor het maken van de foto’s. Om te zorgen dat de foto’s scherp worden is het belangrijk dat u stil ligt. U mag uw kleding aanhouden, tenzij er veel metaal aan of in zit. De tijdsduur van het maken van de foto’s is ongeveer 45 minuten.

Radioactieve vloeistof

De radioactieve stof die u krijgt toegediend, levert geen gevaar op voor uw gezondheid. De stof verlaat op natuurlijke wijze uw lichaam.

Risico’s bij toedienen radioactieve stof

Als u een onderzoek op de afdeling Nucleaire geneeskunde moet ondergaan, krijgt u meestal door een naald of een infuus radioactieve stof toegediend in een bloedvat. Hierbij kunnen enkele complicaties optreden.

Mogelijke complicaties:

  • regelmatig: hematoom (blauwe plek) op de plaats van de toediening;
  • zelden: de naald of het infuus zit niet goed en de radioactieve stof komt niet in bloedbaan. Dit kan soms kortdurend pijnlijk zijn.
Let op
Gaat u binnen drie dagen na het onderzoek vliegen, wilt u dat aan ons doorgeven. U krijgt dan een vliegbrief mee. De radioactieve stof kan namelijk het alarm van een detectiepoortje activeren. Voor de brief hebben we de datum van de heen- en terugreis en de vliegduur nodig.


Uitslag

De uitslag van het onderzoek is niet direct bekend. De afdeling Nucleaire geneeskunde stuurt de uitslag van het onderzoek naar uw behandelend arts, die u erover zal informeren.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle


(038) 424 52 38 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

 

23 november 2018 / 7069

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.