Contact
 1. 7070-Longkanker (PID): H1 Inhoudsopgave, inleiding en contact
Punt Coronavirus (COVID-19) Hier vindt u belangrijke informatie over uw afspraak, onderzoek of behandeling.

Patiënten Informatie Dossier

​Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1: Inhoudsopgave, inleiding en contact

 • Inleiding 
 • Contact

Hoofdstuk 2: Longkanker en behandeling 

 • Wat is longkanker?
 • De behandelingsmogelijkheden
 • Nabehandeling

Hoofdstuk 3: Behandelingsmogelijkheden (de bijlage wordt toegevoegd als dit voor u van toepassing is)

 • Optionele bijlage: Longkanker: chemotherapie
 • Optionele bijlage: Longoperaties: kijkoperatie met robot, kijkoperatie met camera, traditionele longoperatie
 • Optionele bijlage: Radiotherapie bij longkanker

Hoofdstuk 4: Herstel thuis

Hoofdstuk 5: Aanvullende informatie en aantekeningen 

 • Aanvullende informatie 
 • Aantekeningen

Inleiding

Longkanker is een veel voorkomende soort kanker, zowel bij mannen als bij vrouwen. Dit Patiënten Informatie Dossier (PID) bevat algemene informatie van Isala over longkanker en alles wat daarbij komt kijken voor patiënten en hun familie. ​

U heeft zojuist van uw arts gehoord dat u longkanker heeft en u heeft besproken welke behandeling u daarvoor zult ondergaan. Gedurende de behandeling krijgt u veel informatie. Het is niet eenvoudig om al deze informatie in één keer te onthouden. Dit Patiënten Informatie Dossier (PID) is bedoeld als ondersteuning. Het bevat informatie om u zo goed mogelijk voor te bereiden op de behandeling, eventuele opname, het verblijf in het ziekenhuis en de periode daarna.

Het dossier is uw persoonlijk eigendom. Het is tevens een naslagwerk voor u en uw naasten. Om te zorgen dat u zo veel mogelijk profijt heeft van het dossier adviseren wij u het bij uw bezoek aan Isala mee te nemen. Het kan dan worden aangevuld met de informatie die u op dat moment krijgt. Zo krijgt u een informatieboekje dat zo veel mogelijk is afgestemd op uw persoonlijke situatie. In de inhoudsopgave staat aangegeven welke optionele informatie aangevuld kan worden, afgestemd op uw situatie.

Gedurende uw behandeling heeft u gesprekken met verschillende zorgverleners. Om u hierop voor te bereiden vindt u aan het eind van de meeste hoofdstukken een lijst met aandachtspunten. Dit is een overzicht van de onderwerpen die tijdens de verschillende gesprekken aan de orde zullen komen. Na afloop van de gesprekken kunt u de aandachtspuntenlijst gebruiken om na te gaan welke informatie u heeft gekregen.

Wij raden u aan om iemand te vragen bij u te blijven tijdens de gesprekken op de polikliniek en op de opnamedag: 'Twee horen nu eenmaal meer dan een'. Omdat iedere patiënt anders is, komt het voor dat er wordt afgeweken van wat u gelezen heeft. Uw arts bespreekt uw persoonlijke situatie met u en zo mogelijk met uw naasten.

Extra informatie

In dit PID vindt u informatie over longkanker en de behandeling in Isala, gericht op uw situatie. Er is meer informatie over longkanker, bestaande patiëntenorganisaties en andere specifieke onderwerpen. Wilt u ergens meer over weten, vraagt u dit gerust aan de oncologieverpleegkundige. Zij informeert u hier graag over.

Iets niet duidelijk?

Als er iets niet duidelijk is, vraagt u dan vooral om opheldering aan de betreffende zorgverlener.

Wij staan open voor uw opmerkingen en bevindingen: het biedt ons de mogelijkheid om onze zorg nog beter af te stemmen op de wensen en behoeften van onze patiënten.
Daar waar in het PID 'zij' of 'haar' staat, kunt u ook 'hij' of 'hem' lezen en omgekeerd.

Contact

In Isala zijn verschillende zorgverleners betrokken bij de zorg voor patiënten met longkanker.

Longartsen

 • Dr. J.W.K v.d. Berg
 • Dr. H.P. Grotjohan
 • C. Kloosterziel
 • A. F. Kuipers
 • Dr. K.W. Patberg
 • J.A. Stigt
 • N.J.J. Schlösser

Verpleegkundig specialist

 • Marijke Veld

Thoraxchirurgen

 • R. Boon
 • Dr. G.J. Brandon Bravo Bruinsma
 • R.R.P. Laurens
 • Dr. A.L.P. Markou
 • Dr. S.K. Singh
 • Mw. G.M.M. Shahin
 • R.P.H. Storm van Leeuwen

Radiotherapeuten - oncologen

 • W.J.F. du Bois
 • G.M.R.M. Paardekooper
 • Dr. O. Reerink
 • Dr. E.M.A. Roeloffzen-Benjamins
 • Dr. P.R. Timmer
 • J. Vos­-Westerman
 • Dr. E.M. Wiegman
 • S.J.M. Wouterse
 • Mw. A.G. Zwanenburg

Telefoonnummers

Secretariaat longartsen
(038) 424 24 56

Secretariaat Thoraxchirurgie
(038) 424 28 66
(038) 424 28 65

Secretariaat dagverpleging V3.3
(038) 424 13 30

Oncologieverpleegkundige
(038) 424 45 34 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Verpleegkundig specialist longziekten
(038) 424 2456 (maandag t/m donderdag)

Verpleegafdeling Longgeneeskunde
(038) 424 25 40

Contact buiten kantooruren tijdens de behandeling met chemotherapie of immunotherapie

Buiten kantooruren ('s avonds, 's nachts en in het weekend) belt u via de receptie. U kunt dan vragen naar de dienstdoend arts-assistent Longgeneeskunde. Vertel de receptionist dat u met chemotherapie of immunotherapie wordt behandeld. Het telefoonnummer is (038) 424 50 00.

Facebookpagina Isala Oncologisch centrum

Bekijk ook de facebookpagina van het Isala Oncologisch centrum voor de laatste ontwikkelingen en nieuws: www.facebook.com/isalaoncologischcentrum.

7 juli 2020 / 7070 / P