Contact
 1. 7070-Longkanker (PID): H1 Inhoudsopgave, inleiding en contact
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Patiënten Informatie Dossier

In dit Patiënten Informatie Dossier (PID) vindt u informatie over uw ziekte (of de ziekte die u mogelijk heeft) en uw behandeling in Isala Oncologisch centrum. Veel van de informatie die u tijdens gesprekken met artsen en verpleegkundigen krijgt, vindt u terug in dit PID. Uiteraard lichten wij in de gesprekken toe wat in uw unieke, persoonlijke situatie van toepassing is. Soms kan dit iets afwijken van de algemene informatie in dit PID.

​Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1: Inhoudsopgave, inleiding en contact

 • Inleiding 
 • Contact

Hoofdstuk 2: Longkanker en behandeling 

 • Wat is longkanker?
 • De behandelingsmogelijkheden
 • Nabehandeling

Hoofdstuk 3: Behandelingsmogelijkheden

(de bijlage wordt toegevoegd als dit voor u van toepassing is)

 • Optionele bijlage: Longkanker: chemotherapie
 • Optionele bijlage: Longoperaties: kijkoperatie met robot, kijkoperatie met camera, traditionele longoperatie
 • Optionele bijlage: Long stereotactische bestraling (radiotherapie)

Hoofdstuk 4: Herstel thuis

Hoofdstuk 5: Aanvullende informatie en aantekeningen 

 • Aanvullende informatie 
 • Aantekeningen

Inleiding

Longkanker is een veel voorkomende soort kanker, zowel bij mannen als bij vrouwen. Dit Patiënten Informatie Dossier (PID) bevat algemene informatie van Isala over longkanker en alles wat daarbij komt kijken voor patiënten en hun familie. ​

U heeft zojuist van uw arts gehoord dat u longkanker heeft en u heeft besproken welke behandeling u daarvoor zult ondergaan. Gedurende de behandeling krijgt u veel informatie. Het is niet eenvoudig om al deze informatie in één keer te onthouden. Dit Patiënten Informatie Dossier (PID) is bedoeld als ondersteuning. Het bevat informatie om u zo goed mogelijk voor te bereiden op de behandeling, eventuele opname, het verblijf in het ziekenhuis en de periode daarna.

Het dossier is uw persoonlijk eigendom. Het is tevens een naslagwerk voor u en uw naasten. Om te zorgen dat u zo veel mogelijk profijt heeft van het dossier adviseren wij u het bij uw bezoek aan Isala mee te nemen. Het kan dan worden aangevuld met de informatie die u op dat moment krijgt. Zo krijgt u een informatieboekje dat zo veel mogelijk is afgestemd op uw persoonlijke situatie. In de inhoudsopgave staat aangegeven welke optionele informatie aangevuld kan worden, afgestemd op uw situatie.

Gedurende uw behandeling heeft u gesprekken met verschillende zorgverleners. Om u hierop voor te bereiden vindt u aan het eind van de meeste hoofdstukken een lijst met aandachtspunten. Dit is een overzicht van de onderwerpen die tijdens de verschillende gesprekken aan de orde zullen komen. Na afloop van de gesprekken kunt u de aandachtspuntenlijst gebruiken om na te gaan welke informatie u heeft gekregen.

Wij raden u aan om iemand te vragen bij u te blijven tijdens de gesprekken op de polikliniek en op de opnamedag: 'Twee horen nu eenmaal meer dan een'. Omdat iedere patiënt anders is, komt het voor dat er wordt afgeweken van wat u gelezen heeft. Uw arts bespreekt uw persoonlijke situatie met u en zo mogelijk met uw naasten.

Regieverpleegkundige

De regieverpleegkundige oncologie is uw vaste aanspreekpunt tijdens de gehele periode van (aanvullende) onderzoeken, behandeling en controle. Regieverpleegkundigen oncologie zijn gespecialiseerd in de zorg voor mensen met kanker. Een aantal van hen is verpleegkundig specialist. Verpleegkundig specialisten zijn zelfstandig bevoegd om een aantal medische taken uit te voeren.

 • De regieverpleegkundige is op werkdagen telefonisch bereikbaar voor overleg of vragen.
 • Zij geeft u informatie over uw ziekte en behandeling.
 • Zij voert medische controles uit, zelfstandig of onder toezicht van een medisch specialist.
 • Zij kan u ondersteunen bij het omgaan met uw ziekte en de gevolgen daarvan in uw dagelijks leven.
 • Zij kan u zo nodig verwijzen naar andere zorgverleners binnen en buiten Isala.

Registratie

Wanneer u de diagnose kanker krijgt, leggen zorgverleners gegevens vast in uw medisch dossier. Sommige gegevens uit uw medisch dossier worden opgenomen in een onafhankelijke databank: de Nederlandse kankerregistratie. Met deze gegevens wordt onderzoek gedaan om meer over kanker te weten te komen. Daardoor ontstaan betere inzichten, effectievere behandelingen en uiteindelijk betere resultaten in de zorg voor patiënten met kanker.

De commissie die toezicht houdt op deze registratie bewaakt de bescherming van uw privacy aan de hand van de wettelijke regels die daarvoor van toepassing zijn. Wilt u meer lezen over deze registratie? Lees dan de folder ‘Registratie van kanker’ van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). De regieverpleegkundige kan de folder eventueel voor u printen.

Er zijn ook andere registraties (per ziektebeeld) die landelijk worden uitgevoerd voor kwaliteitscontrole en verbetering. Het is mogelijk bezwaar te maken tegen opname van uw gegevens in deze registraties. Bespreek dit met uw medisch specialist of regieverpleegkundige.

Contact

In Isala zijn verschillende zorgverleners betrokken bij de zorg voor patiënten met longkanker.

Longartsen

 • Dr. J.W.K v.d. Berg
 • Dr. H.P. Grotjohan
 • C. Kloosterziel
 • A. F. Kuipers
 • Dr. K.W. Patberg
 • J.A. Stigt
 • N.J.J. Schlösser

Verpleegkundig specialist

 • Marijke Veld

Thoraxchirurgen

 • R. Boon
 • Dr. G.J. Brandon Bravo Bruinsma
 • R.R.P. Laurens
 • Dr. A.L.P. Markou
 • Dr. S.K. Singh
 • Mw. G.M.M. Shahin
 • R.P.H. Storm van Leeuwen

Radiotherapeuten - oncologen

 • W.J.F. du Bois
 • G.M.R.M. Paardekooper
 • Dr. O. Reerink
 • Dr. E.M.A. Roeloffzen-Benjamins
 • Dr. P.R. Timmer
 • J. Vos­-Westerman
 • Dr. E.M. Wiegman
 • S.J.M. Wouterse
 • Mw. A.G. Zwanenburg

Telefoonnummers

Secretariaat longartsen
(038) 424 24 56

Secretariaat Thoraxchirurgie
(038) 424 28 66
(038) 424 28 65

Secretariaat dagverpleging V3.3
(038) 424 13 30

Oncologieverpleegkundige
(038) 424 45 34 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Verpleegkundig specialist longziekten
(038) 424 2456 (maandag t/m donderdag)

Verpleegafdeling Longgeneeskunde
(038) 424 25 40

Contact buiten kantooruren tijdens de behandeling met chemotherapie of immunotherapie

Buiten kantooruren ('s avonds, 's nachts en in het weekend) belt u via de receptie. U kunt dan vragen naar de dienstdoend arts-assistent Longgeneeskunde. Vertel de receptionist dat u met chemotherapie of immunotherapie wordt behandeld. Het telefoonnummer is (038) 424 50 00.

Facebookpagina Isala Oncologisch centrum

Bekijk ook de facebookpagina van het Isala Oncologisch centrum voor de laatste ontwikkelingen en nieuws: www.facebook.com/isalaoncologischcentrum.

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 7070 / P