Contact
  1. 7072-Longkanker (PID): H4 Herstel thuis
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Patiënten Informatie Dossier

Herstel thuis

Na ontslag uit het ziekenhuis gaat het verdere herstelproces thuis door. Van tevoren is moeilijk te zeggen hoe dit proces zal verlopen. Dit verschilt van persoon tot persoon. Het is belangrijk dat u zichzelf een aantal weken de tijd geeft om te herstellen.
Eenmaal thuis in uw eigen omgeving komen vaak opnieuw emoties los. De oncologieverpleegkundige zal tijdens uw bezoek op de afdeling zowel het lichamelijk als geestelijk herstel met u bespreken. Aarzelt u niet uw vragen of gevoelens hierover met haar te bespreken.

Omgaan met de veranderde situatie

Zowel de ziekte als de behandeling die u ondergaat, kunnen stress veroorzaken. Dit vraagt vaak veel van u, terwijl uw weerbaarheid juist minder is. Ook kan ziekte en behandeling veel gevolgen hebben voor uw dagelijks leven. Bijvoorbeeld in de omgang met anderen (partner, familie, vrienden), bij het vinden of hervatten van werk en/of huishouden en het weer doen van activiteiten die altijd belangrijk voor u waren. Bekijk goed welke werkzaamheden u thuis aan kunt en in welk tempo. Probeer balans te vinden tussen activiteit en rust.

Het kan zijn dat extra hulp thuis noodzakelijk is. Misschien kunt u dat in eigen familie­ of vriendenkring regelen. Zo niet, dan kunt u in overleg met uw huisarts aanvullende thuiszorg aanvragen.

Als u een baan buitenshuis heeft, kunt u in overleg met uw arts na verloop van tijd uw werk weer hervatten. Hiervoor is geen bepaalde tijd te geven. Ieder mens is anders en uw herstel hangt nauw samen met de intensiteit van uw behandeling. Het is aan te raden om eerst bijvoorbeeld halve dagen te werken en dit langzaam uit te breiden.

Uiterlijke veranderingen

Soms zijn er door de ziekte en/of de behandeling uiterlijke veranderingen opgetreden. Hierdoor kunt u zich onzeker voelen of andere problemen ervaren. Het kan moeilijk zijn om met deze veranderde situatie om te gaan en hierin een nieuwe weg te vinden. Soms roept het gevoelens op waarin u zichzelf niet meer herkent. U kunt het gevoel hebben dat alles u overspoelt en dat u weinig greep meer op uw eigen situatie heeft. Ook kunnen er klachten ontstaan zoals slapeloosheid, vermoeidheid, concentratiestoornissen, lusteloosheid of onrust. Wanneer dit zo is, is het verstandig extra begeleiding te zoeken om te voorkomen dat u in een vicieuze cirkel terechtkomt.

In Isala is een aantal zorgverleners gespecialiseerd in het begeleiden van (ex-)kankerpatiënten. Er zijn maatschappelijk werkenden, geestelijk verzorgers en psychologen. Ook patiëntenorganisaties, zoals bijvoorbeeld de Stichting Longkanker kunnen veel herkenning en steun bieden.

Revalidatie bij kanker

Er zijn verschillende mogelijkheden om onder deskundige begeleiding (weer) te gaan bewegen na een behandeling vanwege kanker. Zo bestaat er een oncologisch revalidatieprogramma. Dit is een programma voor mensen die ondersteuning behoeven bij het fysiek en psychosociaal herstel. De regieverpleegkundige kan u hierover informeren.

Controle na behandeling van longkanker

Na de behandeling van longkanker komt u voor controle bij uw de longarts op de polikliniek. Bent u bestraald, dan komt u ook voor controle bij de radiotherapeut. De longarts en de radiotherapeut­oncoloog stemmen de controles op elkaar af en zullen u om en om zien.

Bij de eerste controlebezoeken wordt vooral besproken hoe het met u gaat. Heeft u vragen, stel deze dan gerust. Daarnaast zijn de controlebezoeken bedoeld om na te gaan of uw behandeling bijwerkingen heeft (gehad) en om het opnieuw optreden van kanker op te sporen. Hiertoe wordt er een longfoto gemaakt en bloed geprikt. Aansluitend aan deze onderzoeken heeft u een afspraak bij de longarts waar hij de uitslagen van deze onderzoeken met u bespreekt.

Als u vragen of problemen heeft, kunt u altijd tussentijds contact opnemen met uw longarts.

Hoe lang blijft u onder controle?

De controle na longkanker is voor iedereen verschillend. Dit hangt af van het type kanker, uw conditie en/of eventuele klachten. Als u chemotherapie krijgt, ziet u de longarts vóór elke kuur. De longarts bespreekt met u hoe de verdere controle er voor u uit gaat zien. In grote lijnen verloopt de controle als volgt:

  • De eerste controle is na ongeveer zes weken.
  • Daarna ziet de longarts u ongeveer één keer in de drie maanden.
  • Wanneer uw toestand en de uitslagen van de onderzoeken goed zijn, komt u een keer per half jaar voor controle.
  • Vervolgens ziet de longarts u één keer per jaar.
  • Hierna wordt u verder gecontroleerd door de huisarts.
7 juli 2020 / 7072 / P