Contact
  1. 7077-DCIS (PID): H4 Nazorg controle

Patiënten Informatie Dossier

Als u klaar bent met de behandeling, komt u regelmatig voor controle naar het ziekenhuis. Elke patiënt heeft een eigen nazorgplan. In dit nazorgplan staat hoe vaak u voor controle komt. Aan het einde van uw behandeling bespreken wij uw nazorgplan met u.

Tijdens de controles bekijkt uw arts of er aanwijzingen zijn voor terugkeer van de DCIS of van een eventuele nieuwe tumor in de borst. Dit gebeurt door lichamelijk onderzoek van de borst(en), het controleren van de littekens en de lymfeklieren in de oksels, bij de sleutelbeenderen en in de hals. Ook krijgt u jaarlijks een mammografie. Als er aanleiding toe is, wordt er eventueel een echografie of MRI van uw borst(en) gemaakt.

Tijdens de controles bespreekt uw arts met u of u nog last heeft van bijwerkingen van de behandeling. En of hier iets aan gedaan kan worden. Ook is er ruimte om te praten over de emoties die de DCIS met zich mee hebben gebracht.

Geen standaard onderzoek

Uit onderzoek blijkt dat het niet zinvol is om preventief onderzoek te doen als iemand geen klachten heeft, om uitzaaiingen voor te zijn. Dit draagt niet bij aan een langere levensverwachting.

U krijgt vanzelf (weer) een schriftelijke oproep voor het bevolkingsonderzoek als u tussen de 50 en 75 jaar oud bent. Krijgt u een oproep voor het bevolkingsonderzoek terwijl u nog onder behandeling of onder controle bent, dan hoeft u hieraan geen gehoor te geven.

Neem altijd contact met uw regieverpleegkundige op als:

  • u klachten heeft waarvan u denkt dat ze iets te maken kunnen hebben met de behandeling van DCIS.
  • u iets voelt in uw borst waarover u zich zorgen maakt.
Laatst gewijzigd 29 juli 2022 / 7077 / P