Contact
 1. 7078-DCIS (PID): H8 Omgaan met de diagnose DCIS en aanvullende informatie
Coronavirus Isala neemt maatregelen tegen het coronavirus (COVID-19)

Patiënten Informatie Dossier

Omgaan met de diagnose DCIS​

Het is voor veel mensen een hele schok wanneer zij geconfronteerd worden met kanker. Ook een confrontatie met een voorstadium van kanker kan een ingrijpende ervaring zijn. Zowel de ziekte als de behandelingen kunnen veel stress veroorzaken. Veel mensen ervaren gevoelens van angst na de diagnose. Ook kunnen mensen verdriet, verlies, boosheid, machteloosheid en somberheid ervaren door de diagnose en de behandeling(en).Voor partner, kinderen, ouders en andere naasten kan het uiteraard ook ingrijpend zijn dat u met deze diagnose wordt geconfronteerd.

Er is geen pasklaar antwoord te geven op de vraag hoe u het beste met deze situatie om kunt gaan. Iedereen is anders en elke situatie is anders. Durf bij de mensen om u heen aan te geven wat voor u belangrijk is in deze periode. Wanneer u zelf open bent over uw situatie, helpt u anderen mogelijk over een drempel heen. Praten kan veel mensen helpen bij verwerken. Maar misschien bent u meer iemand die gewend is gevoelens en problemen voor u te houden. Dat moeten anderen respecteren.

Soms komen mensen met advies, vaak goed bedoeld. Bedenk dat behandelingen steeds meer op de individuele persoon zijn toegesneden. Dezelfde behandelingen kunnen door verschillende mensen ook heel verschillend worden ervaren. Vraag bij twijfel aan uw behandelaar(s) wat in uw situatie wel of niet van toepassing is. Aandacht en medeleven ervaren kan heel waardevol zijn. Soms kan het ook teveel zijn. Bouw rust in voor uzelf en de mensen die voor u belangrijk zijn.

Het bijhouden van een dagboek kan u helpen grip te houden op alles wat u overkomt. Misschien zijn er mensen die u met praktische zaken willen helpen. Probeer hulp te accepteren. Dat is niet altijd gemakkelijk.

Vermoeidheid

Uw ziekte en de behandeling kunnen veel gevolgen hebben voor uw dagelijks leven en activiteiten. Bijvoorbeeld ten aanzien van uw baan en/of huishoudelijk werk en uw activiteiten of hobby's. Veel mensen ervaren klachten van vermoeidheid, problemen met de concentratie of hebben klachten van het geheugen (cognitieve problemen) tijdens en na de behandeling. De ernst van de klachten verschilt sterk en ook de duur daarvan is van persoon tot persoon heel verschillend.

Tips:

 • Bekijk goed welke werkzaamheden u aankunt en in welk tempo. Probeer balans te vinden tussen activiteit en rust.
 • Houd een regelmatig slaap- en waakritme aan.
 • Dagelijks een half uur actief bewegen is van belang voor het zo goed mogelijk in stand houden van uw conditie tijdens de behandeling en bevordert het herstel na het afronden van de behandeling. Wandelen en fietsen vormen daarvoor een prima basis.
 • Binnen Isala bestaat de mogelijkheid om tijdens de behandeling actief te werken aan het in stand houden van uw lichamelijke conditie. Fysiek herstel is een oefenprogramma onder begeleiding van gespecialiseerde fysiotherapeuten. Deelnemers sporten gedurende twaalf weken twee keer per week een uur. Meer informatie hierover vindt u in de folder Fysiek herstel. Aanmelding gaat via de regieverpleegkundige. Zij kan u ook doorverwijzen naar beweegprogramma's buiten Isala. De organisatie Tegenkracht biedt ook mogelijkheden voor sporten onder begeleiding bij kanker www.tegenkracht.nl. Informeer bij uw zorgverzekeraar naar mogelijkheden voor vergoeding.
 • Wanneer de behandelingen achter de rug zijn, is het belangrijk dat u uzelf de tijd geeft om te herstellen.
 • Als u een baan buitenshuis heeft, kunt u na verloop van tijd uw werk weer hervatten. Hiervoor is geen bepaalde termijn te noemen. Ieder mens is anders en uw herstel hangt nauw samen met de intensiteit van uw behandeling. Het is aan te raden om het werk in een rustig tempo op te bouwen. Maak heldere afspraken met uw leidinggevende en/of bedrijfsarts.

Seksualiteit

Voor veel mensen is er de eerste periode na een diagnose DCIS minder aandacht voor seksualiteit. Dat geldt vaak ook voor een periode van behandelingen. Maar na verloop van tijd hoort seksualiteit er vaak weer bij. Het kan tijd kosten voor er weer seksueel contact is. Gun uzelf en elkaar die tijd.

De eventuele veranderingen van het uiterlijk door de behandeling(en) vragen om een periode van gewenning en vertrouwd raken. Voor degene die het heeft ondergaan en voor de eventuele partner.. Het is niet altijd gemakkelijk om hierover te praten. Toch kan het helpen om elkaar te vertellen wat u vindt en voelt en waar u behoefte aan heeft of onzeker over bent. Zo kan een sfeer ontstaan van vertrouwen en het samen zoeken naar nieuwe mogelijkheden.

Seksuele veranderingen kunnen soms zo diep ingrijpen dat hulp van anderen gewenst is om hier samen mee om te gaan. Misschien moet u over een drempel heen, maar u kunt dit onderwerp bespreekbaar maken bij uw arts of regieverpleegkundige. Eventueel kunt u verwezen worden naar een seksuoloog of een psycholoog.

Hulp en ondersteuning

De lastmeter biedt de mogelijkheid om aan uw regieverpleegkundige te laten weten hoe het met u gaat. Het kan helpen in gesprek te gaan over problemen die u door uw ziekte en/of behandeling ervaart. De regieverpleegkundige zal u vragen om op bepaalde momenten deze lastmeter in te vullen.

De werkwijze is dat u eerst op de ‘thermometer’ aangeeft hoeveel last u de afgelopen week heeft gehad op lichamelijk, emotioneel, sociaal en praktisch gebied. Daarna geeft u op een lijst aan op welk gebied u problemen heeft ervaren. De lastmeter kan een hulpmiddel zijn om u te verwijzen naar andere hulpverleners, binnen of buiten het ziekenhuis.

Revalidatie tijdens en na kanker

De diagnose kanker kan ervoor zorgen dat lichamelijke of psychische klachten ontstaan en dat u problemen ervaart met het uitvoeren van werk en hobby’s. U kunt onder deskundige begeleiding (weer) herstellen van klachten tijdens en/of na een behandeling van kanker. Binnen het oncologisch revalidatieprogramma inventariseert de revalidatiearts of verpleegkundig specialist samen met u welke problemen u heeft en op welke wijze de revalidatie ingezet kan worden. De regieverpleegkundige kan u hierover informeren. Meer informatie vindt u in de folders 'Ondersteunende zorg' en 'Oncologische revalidatie'.

Aanvullende informatie

Er zijn verschillende organisaties die u kunnen informeren over DCIS. Ze kunnen u ook ondersteunen bij het omgaan met uw ziekte.

Borstkanker Vereniging Nederland

De Borstkanker Vereniging Nederland (BVN) is een actieve patiëntenvereniging die informatiebijeenkomsten en lotgenotencontact organiseert en zich inzet voor goede voorlichting en belangenbehartiging voor mensen met borstkanker en DCIS.
De website www.borstkanker.nl is informatief en actueel.
Mailen kan naar info@borstkanker.nl.  

Landelijk secretariaat
(030) 291 72 22 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur)

Ervaringslijn, één op één contact met een ervaringsdeskundige
(030) 291 72 20 (bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur)
Via een databank kunt u in contact komen met iemand die een vergelijkbare ervaring heeft gehad. Aanmelden kan via de website.

Ook vindt u op deze website de digitale brochure ‘Gezonde borsten, maak er werk van’. Hierin staat beschreven wat voor elke vrouw van belang is om haar borsten zo gezond mogelijk te houden. Onder andere de onderwerpen zelfonderzoek, bevolkingsonderzoek en erfelijkheid komen in deze brochure aan bod.

Kanker.nl

Kanker.nl is een initiatief van KWF Kankerbestrijding, de Integrale Kankercentra Nederland (IKNL) en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten (NFK). Deze drie grote organisaties op het gebied van kanker bieden één platform waar mensen met kanker en hun naasten betrouwbare medische en gezondheidsinformatie kunnen vinden en ervaringskennis over kanker kunnen uitwisselen.
Voor vragen of advies kunt u bellen met de gratis infolijn (0800) 022 66 22 (bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 17.00 uur).
Via de site www.kanker.nl vindt u ook meer informatie.

Informatie voor allochtone vrouwen

De organisatie Mammarosa zet zich specifiek in voor de belangen van allochtone vrouwen met borstkanker. Op hun website is informatie te vinden over borstkanker en de verschillende behandelingen in meer dan tien verschillende talen. Zie www.mammarosa.nl.

Informatie over erfelijke borstkanker

Op de volgende websites kunt u informatie vinden over borstkanker en erfelijkheid: www.stoet.nl, www.erfelijkheid.nl en www.brca.nl.

Vervoersvergoeding

Om te weten of en hoe u voor een vervoersvergoeding in aanmerking komt, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. In de basisverzekering is een regeling opgenomen voor vergoeding van kosten vanwege chemotherapie en radiotherapie. Jaarlijks wordt een eigen bijdrage vastgesteld. Alle verzekeringen die bij Achmea zijn aangesloten, hebben een gezamenlijk informatienummer (vervoerslijn): 0900 230 23 40.

Informatie over werk

Er zijn verschillende organisaties die zich bezighouden met het onderwerp Kanker en werk:

 • www.KWF.nl
 • www.vraagwelder.nl
 • www.re-turn.nl
  (035) 877 03 55
  De organisatie Return is gespecialiseerd in werkhervatting na kanker en biedt vroegtijdige, praktische en resultaatgerichte hulp.
 • Stap.nu re-integratie en counseling
  www.stap.nu
  (073) 644 78 84
  Stap.nu is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen in het proces van leven en werken na/met kanker. Zij organiseert en ondersteunt rondom het thema werk. De organisatie heeft een landelijk netwerkt van coaches.
 • Nazorgcentrum IntermeZZo
  www.intermezzo-zwolle.nl Nazorgcentrum IntermeZZo kan u in contact brengen met een deskundige op het gebied van werk(hervatting) aan mensen met kanker. Ook worden lezingen georganiseerd over dit onderwerp.

Informatie over verzekeringen

Op de website www.kanker.nl (van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties en het KWF) vindt u informatie over het onderwerp kanker en verzekeringen. U vindt daar onder andere de keuzehulp zorgverzekering en tips voor het afsluiten van een levensverzekering.

Een tweede mening

Een van uw rechten als patiënt is het recht op een tweede mening (second opinion). Mocht u hier gebruik van willen maken, bespreek dit dan met uw behandelend arts.

De Nederlandse Kankerregistratie

In Nederland worden gegevens van alle patiënten met kanker opgenomen in de Nederlandse Kankerregistratie. Medewerkers van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) registreren deze gegevens aan de hand van medische dossiers. Deze registratie heeft als doel:

 • na te gaan hoe vaak en waar de verschillende vormen van kanker in Nederland voorkomen;
 • het verbeteren van manieren om kanker te voorkomen, vroeg te ontdekken en te genezen;
 • het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek.

Het is mogelijk bezwaar te maken tegen opname van uw gegevens in de Nederlandse Kankerregistratie. U kunt dit bespreken met uw regieverpleegkundige.

23 november 2018 / 7078 / P

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.