Contact
 1. 7079-Sondevoeding (PID): H1 Inhoudsopgave inleiding en belangrijke (praktische) informatie
Coronavirus (COVID-19) Hier vindt u belangrijke informatie over uw afspraak, onderzoek of behandeling.

Patiënten Informatie Dossier

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1: Inhoudsopgave, inleiding en belangrijke (praktische) informatie

 • Inleiding
 • Belangrijke informatie: namen en telefoonnummers
 • Praktische informatie

Hoofdstuk 2: Wat is sondevoeding? (de bijlagen worden toegevoegd als dit voor u van toepassing is) 

 • Waarom sondevoeding?
 • Verschillende soorten sondes
 • Optionele bijlage: Sondevoeding via de neus-maagsonde
 • Optionele bijlage: Sondevoeding via de jejunostomiesonde
 • Optionele bijlage: Sondevoeding: een neus-dunnedarmsonde (duodenumsonde)

Hoofdstuk 3: Toediening van sondevoeding

 • Wanneer sondevoeding toedienen?
 • Instructies voor druppelsgewijze toediening
 • Instructies voor toediening per portie
 • Hygiëne
 • Houdbaarheid sondevoeding
 • Medicijnen toedienen via de sonde
 • Verzorging van mond en gebit

Hoofdstuk 4: Wat te doen bij problemen?

Inleiding​

​Als patiënten door bijvoorbeeld ziekte of een behandeling niet kunnen of mogen eten of met normaal eten onvoldoende binnen krijgen, kan sondevoeding een oplossing zijn. Sondevoeding wordt via een slangetje (sonde) in de neus of in de maag/darm of via de buik gegeven. Hier kunt u daar meer over lezen.

In overleg met uw behandelend arts gaat u binnenkort sondevoeding gebruiken of u gaat met sondevoeding naar huis. Als u door bijvoorbeeld ziekte of een behandeling niet kunt of mag eten of met normaal eten onvoldoende binnen krijgt, kan sondevoeding een oplossing zijn. Sondevoeding wordt via een slangetje (sonde) in de neus of in de maag/darm of via de buik gegeven. De sonde wordt door de gespecialiseerd verpleegkundige op de polikliniek, door de arts op de endoscopieafdeling of door de chirurg tijdens de operatie in Isala geplaatst.

Patiënten Informatie Dossier

Omdat het om veel informatie gaat die vaak nieuw voor u is, is het niet eenvoudig om alles in één keer te onthouden. Daarom kunnen u en uw naasten in dit Patiënten Informatie Dossier (PID) alles nog eens rustig nalezen. Bedenk goed dat voor elke patiënt de situatie weer anders is. Uw behandelend arts zal uw situatie met u en uw naasten bespreken. 

Let op
Dit PID is bedoeld voor volwassenen. Voor kinderen gelden andere hoeveelheden/waarden.

Verantwoording

Dit PID is opgesteld door de diëtist en gespecialiseerd voedingsverpleegkundige in samenwerking met MDL-artsen en de stafdienst Marketing en communicatie van Isala. Waar ‘hij’ en ‘hem’ staat, kan ook ‘zij’ en ‘haar’ gelezen worden, en omgekeerd.

Belangrijke informatie: namen en telefoonnummers

Binnen Isala zijn verschillende zorgverleners betrokken bij de zorg voor patiënten die sondevoeding (gaan) gebruiken.

Voedingsverpleegkundigen

Zwolle
(038) 424 42 18 (bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 – 16.30 uur)
voedingsverpleegkundigen@isala.nl

Diëtist

Zwolle (secretariaat afdeling Diëtetiek) 
(038) 424 53 27 (bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.00 – 17.00 uur)
secretariaat.dietetiek@isala.nl

Meppel (secretariaat afdeling Diëtetiek) 
(0522) 23 33 38 (bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.00 – 17.00 uur)

Behandelend specialist

Zwolle (secretariaat/polikliniek) 
(038) 424 53 27

Meppel (secretariaat/polikliniek)
(0522) 23 37 15

Hier vindt u de contactgegevens van de patiëntenvereniging.

Maag Lever Darm Stichting

Postbus 800
3800 AV Amersfoort
(033) 752 35 00
info@mlds.nl
www.mlds.nl

Praktische informatie

Hier geven we u praktische informatie onder andere over het bestellen van materialen en het gebruik van sondevoeding in het buitenland.

Sondevoeding thuis

Als u thuis sondevoeding gaat gebruiken, worden de benodigde materialen en de thuiszorg voor u geregeld. De diëtist vraagt via een facilitair bedrijf de sondevoeding, pomp en materialen aan. Een facilitair bedrijf is gecontracteerd door uw zorgverzekeraar om alle benodigdheden bij u aan huis te leveren. Een pomp (van het facilitair bedrijf) kan vanuit het ziekenhuis meegegeven worden of wordt bij u thuis bezorgd. (Soms kan het ook zijn dat alle materialen worden meegegeven vanuit het ziekenhuis.

Materialen

Het facilitair bedrijf levert de materialen op de afgesproken datum bij u thuis. De medewerkers geven u, als u dat wenst, instructies over het gebruik van de voedingspomp. Ook krijgt u een instructieboekje over de voedingspomp.

De eerste levering van sondevoeding en materialen is voor maximaal twee weken. De volgende leveringen zijn dan meestal voor één maand. Zolang uw machtiging duurt, kunt u zelf opnieuw bestellen wanneer de sondevoeding en materialen bijna op zijn. Dit doet u bij het facilitair bedrijf via internet, e-mail, telefoon, fax of een bestelformulier. Zie hiervoor de brochure van het facilitair bedrijf die u bij de eerste levering heeft gekregen. Als uw machtiging bijna verloopt, krijgt u via het facilitair bedrijf tijdig een melding (per brief) met daarbij de datum waarop de machtiging verloopt. Bent u dan nog afhankelijk van sondevoeding, dan kunt u contact opnemen met uw diëtist. Deze bekijkt dan in overleg met u of de machtiging wordt verlengd.

Thuiszorg

De thuiszorgverpleegkundige begeleidt u bij het zelf aanleren van het gebruik van de voedingspomp en alle benodigde handelingen. Afhankelijk van uw situatie zult u dit volledig zelf doen of blijft u gebruik maken van de hulp van de thuiszorgverpleegkundige. Uit ervaring blijkt dat het best ingrijpend is om naar huis te gaan met sondevoeding. Vragen zoals: hoe werkt de pomp, wat te doen als de pomp gaat alarmeren en wat mag of kan allemaal als u thuis sondevoeding gebruikt, kunnen u onzeker maken. Uw thuiszorgverpleegkundige kan u hierin ondersteunen. Voor de thuiszorg bent u een eigen bijdrage verschuldigd.

Vergoeding van sondevoeding

De diëtist dient voor u een aanvraag voor vergoeding van de dieetkosten in bij uw zorgverzekeraar. De kosten voor de sondevoeding, de pomp en materialen worden op medische indicatie (voorschrift) vergoed door uw zorgverzekeraar. Het eigen risico is hier wel van toepassing.

Op vakantie met sondevoeding

Op vakantie in Nederland

Facilitaire bedrijven kunnen de sondevoeding ook afleveren op uw vakantieadres. Dit adres kunt u doorgeven op het moment dat u de voeding bestelt. Geeft u dit wel tijdig door!

Op vakantie in het buitenland

Gaat u voor een langere periode op vakantie in het buitenland, dan is het mogelijk om meer voeding te bestellen dan nodig is voor een maand. Dit kunt u ongeveer een week van tevoren doorgeven.

 • Gaat u langer dan twee maanden op vakantie, dan heeft u schriftelijke toestemming van uw zorgverzekeraar nodig om de voeding voor die periode te kunnen leveren.
 • Informeer bij uw reisbureau/reismaatschappij welke informatie zij allemaal nodig hebben om uw voeding te kunnen vervoeren.
 • Vraag een medisch paspoort aan bij uw arts (eventueel in het Engels).
 • Voor een vakantie in het buitenland kunt u eventueel een ‘vakantiepomp’ aanvragen bij het facilitair bedrijf. Dit is dan een reservepomp voor de duur van uw vakantie. Om dit verzekeringstechnisch goed in orde te maken, is het noodzakelijk om dit minimaal drie weken voor vertrek te regelen.
 • Als u bij uw luchtvaartmaatschappij van tevoren aangeeft dat u medische voeding gebruikt, mag u meestal extra bagage meenemen. Het is verstandig om een verklaring, eventueel in het Engels, mee te nemen waarop staat dat u voeding moet meenemen in de handbagage. Een andere mogelijkheid is dat de sondevoeding vervoerd wordt in de forward belly (ruimte onder de cockpit). Dit kunt u navragen bij de luchtvaartmaatschappij. In het bagageruim bevriest de voeding. Dit heeft invloed op de voeding.

Stoppen met sondevoeding

In overleg met uw arts en diëtist wordt besloten of u mag stoppen met sondevoeding. De diëtist geeft u advies hoe u de sondevoeding kunt afbouwen en een normale voeding kunt opbouwen.

De voedingspomp en draagtas gaan terug naar het facilitair bedrijf. Alleen dichte dozen met sondevoeding en bijbehorende materialen worden in principe teruggenomen door het facilitair bedrijf. U neemt zelf contact op met het facilitair bedrijf om door te geven dat u stopt met de sondevoeding en regelt met hen een afspraak wanneer ze de materialen kunnen komen ophalen.

29 november 2019 / 7079 / P