Contact
 1. 7104-PET-CT-onderzoek Choline

Met een PET-CT-onderzoek Choline wordt gekeken hoe uitgebreid de prostaatkanker is. De radioactieve stof Fluor-18 Choline wordt met name in de tumorcellen van prostaatkanker opgenomen.

Uitleg

Het onderzoek wordt uitgevoerd op de afdeling Nucleaire geneeskunde. Een PET-CT-onderzoek is een combinatie van de Positron Emissie Tomografie (PET) en een Computer Tomografie (CT-scan).

De Positron Emissie Tomografie (PET)

Bij de Positron Emissie Tomografie (PET) kijken we hoe uitgebreid de prostaatkanker is. De radioactieve stof die u krijgt toegediend, is niet gevaarlijk en verdwijnt binnen enkele uren weer uit het lichaam en heeft geen bijwerkingen.

Computer Tomografie (CT-scan)

Gelijktijdig wordt er ook een CT-scan uitgevoerd. De computer projecteert de resultaten van de CT-scan over de resultaten van de PET-scan heen. Hierdoor is beter te zien waar de radioactieve stof in de organen en structuren is opgenomen. Bij een CT-scan wordt röntgenstraling gebruikt.

Voorbereiding

Thuis

 • Op de werkdag vóór het onderzoek wordt u thuis gebeld. Een van onze medewerkers neemt dan een vragenlijst met u door. Als u die dag niet thuis bent, kunt u ons ook bellen op een tijdstip dat u schikt. Wij zijn tussen 8.00 en 17.00 uur bereikbaar.
 • Voor dit onderzoek krijgt u een naast de radioactieve stof ook jodiumhoudend contrastmiddel via het infuus in de arm ingespoten. Wij vragen u daarom om de bij deze folder gevoegde vragenlijst in te vullen en mee te nemen. Leest u deze folder digitaal? Dan vindt u het formulier onderaan deze folder (vragenlijst contrastmiddel).
 • Het is belangrijk dat u op de dagen rondom het onderzoek voldoende vocht en zout binnenkrijgt. Op de dag vóór het onderzoek en op de dag na het onderzoek vragen wij u daarom om twee liter water en één kop bouillon te drinken. Als u een vochtbeperkt dieet heeft, is extra drinken niet noodzakelijk.
 • Soms vragen wij u thuis ter voorbereiding het contrastmiddel Telebrix Gastro te drinken. Dit is nodig om de darmen goed zichtbaar te maken. Als dit voor u geldt, krijgt u Telebrix Gastro mee van de afdeling Nucleaire geneeskunde. Ook ontvangt u een toelichting hoe u Telebrix Gastro gebruikt.
 • Omdat u voor een onderzoek komt waarvoor u een contrastmiddel krijgt toegediend, is het raadzaam om niet zelf te rijden, maar vervoer te regelen. Na het onderzoek mag u zelf het eerste uur geen auto besturen. Deelname aan het verkeer is voor u en medeweggebruikers gevaarlijk. U loopt bij een ongeval het risico aansprakelijk te worden gesteld. Het is verstandig een begeleider te regelen voor de terugreis.
 • Mocht u tijdens het onderzoek een rustgevend tabletje (valium) willen, dan is dat een extra reden om niet deel te nemen aan het verkeer. Valium heeft namelijk als bijwerking dat u minder alert kunt zijn. Ook daardoor is deelname gedurende een hele dag aan het verkeer gevaarlijk.
 • Tip: neem eventueel iets te eten mee voor na het onderzoek.

Op de onderzoeksdag

 • Vanaf vier uur voorafgaand aan het onderzoek mag u niets meer eten.
 • Tussen vier en twee uur voor het onderzoek drink u één liter water. U drinkt daarnaast geen andere dranken.
 • De laatste twee uur voor het onderzoek mag u niets meer drinken.
 • Voorbeeld: als u zich  om 14.00 uur moet melden voor het onderzoek, dan drinkt u tussen 10.00 en 12.00 uur één liter water.
 • U mag normaal plassen, want het is niet nodig om met een volle blaas te komen.
 • U kunt uw medicijnen gebruiken zoals u gewend bent.
 • Voor het onderzoek is het belangrijk dat u gemakkelijke kleding draagt; de bovenkleding zonder ritsen of knopen. Sieraden kunt u beter thuis laten.
 • Het is verstandig een boterham mee te nemen voor na het onderzoek, omdat u dan een hele tijd niets heeft gegeten.
 • In de voorbereidingsruimte kunt u via bijvoorbeeld uw smartphone of MP3-speler naar muziek luisteren. Lezen is toegestaan.

Bijzondere omstandigheden

Neem geen kinderen en/of (mogelijk) zwangeren mee. Tot zes uur na het onderzoek is het aan te raden zo min mogelijk contact te hebben met kinderen en/of (mogelijk) zwangeren. 

Dag van het onderzoek

Melden

Voor elke afspraak in het ziekenhuis meldt u zich met uw identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of ID-kaart) aan bij een digitale aanmeldzuil. Als u de stappen van aanmelden heeft doorlopen, verschijnt op het scherm hoe laat wij u op de afdeling Nucleaire geneeskunde verwachten. Alle afspraakgegevens worden geprint op uw afsprakenticket. Vervolgens meldt u zich op de afdeling Nucleaire geneeskunde.

Belangrijk!
Omdat het radioactieve materiaal maar heel kort houdbaar is en speciaal voor u wordt besteld, is het van het grootste belang dat u op tijd aanwezig bent.

Onderzoek

U gaat eerst naar het toilet om uit te plassen. Daarna geeft de laborant u uitleg over het onderzoek en vraagt u of u een rustgevend tabletje (valium) wilt hebben. Bijvoorbeeld omdat u angst voor kleine ruimtes heeft of omdat u erg zenuwachtig bent voor het onderzoek. Als dit het geval is, mag u na het onderzoek niet zelf aan het verkeer deelnemen.

Het onderzoek ziet er verder als volgt uit:

 • Er wordt een infuusnaald in uw arm ingebracht.
 • Vervolgens wordt de radioactieve stof toegediend. De radioactieve stof moet één uur inwerken. Gedurende die tijd ligt u op een bed. U mag iets te lezen meenemen en u mag naar uw eigen muziek luisteren.
 • Na de inwerktijd gaat u naar het toilet om uit te plassen.
 • Eerst wordt een CT-scan gemaakt met een jodiumhoudend contrastmiddel dat via de infuusnaald in uw arm wordt ingebracht. Dit is nodig om de bloedvaten in uw lichaam zichtbaar te maken.
 • Na 7 minuten worden de foto's gemaakt met de PET-CT-scanner. Hierbij ligt u op een smal bed dat stapsgewijs door de scanner schuift. Elke stap duurt drie minuten. Het apparaat maakt geen hard geluid. Er worden foto's gemaakt van uw hele romp. Het is belangrijk dat u stil ligt tijdens het scannen.
Afbeelding PET-CT-scanner
Afbeelding 1: PET-CT-scanner
 

Duur van het onderzoek

In totaal duurt de PET-CT-scan ongeveer 40 minuten. Het totale onderzoek duurt 2 uur.

Na het onderzoek

Na het onderzoek zal de infuusnaald worden verwijderd. Dit om een eventuele reactie op het contrastmiddel snel te kunnen behandelen met medicijnen. Daarna kunt u in principe naar huis.

Ook is het belangrijk dat u na het onderzoek extra drinkt, dat wil zeggen: in ieder geval twee liter. Op die manier verdwijnt de contrastvloeistof weer snel uit uw lichaam. Als u een vochtbeperkt dieet heeft, is extra drinken niet nodig.

Risico's en bijwerkingen jodiumhoudende contrastvloeistof bij toediening via een infuus

Als er bij het onderzoek gebruik wordt gemaakt van contrastvloeistof via het infuus, dan kan een allergische reactie optreden. De kans hierop is klein en is de afgelopen jaren sterk afgenomen door verbetering van de jodiumhoudende contrastvloeistoffen.

Allergische reacties

Soms kunnen contrastvloeistoffen bij toediening via het infuus een overgevoeligheidsreactie veroorzaken. Dit betreft meestal een milde reactie (niezen, jeuk of galbulten) die optreedt binnen een uur na het onderzoek. In zeldzame gevallen kan een ernstige reactie (shock) ontstaan. Het is daarom belangrijk te weten of u overgevoelig bent voor contrast. Reacties op contrastvloeistof treden in de regel binnen één uur na de injectie op. U wordt daarom altijd goed geobserveerd bij de injectie, zodat wanneer nodig een eventuele reactie meteen kan worden behandeld.

Heeft u eerder last gehad van een allergische reactie toen röntgencontrastvloeistof bij u gebruikt werd? Of bent u overgevoelig voor jodiumhoudende stoffen? Neem dan vooraf contact op met uw behandelend arts, zodat eventuele voorzorgsmaatregelen genomen kunnen worden of gekozen kan worden voor een alternatief onderzoek.

Verstoring nierfunctie

Bij onderzoek met een jodiumhoudend contrastmiddel is het van belang dat uw nieren goed werken. Door de toediening van de contrastvloeistof bestaat de kans dat de nierfunctie achteruitgaat. Om de nierfunctie te bepalen is bloedonderzoek nodig. In sommige gevallen moeten, op basis van het bloedonderzoek, voorzorgsmaatregelen genomen worden om het risico op nierfunctievermindering te verkleinen. Bekijk voor meer informatie over het voorkomen van nierfunctieverslechtering als gevolg van jodiumhoudende contrastvloeistof de folder 'Contrastpoli'.

Radioactieve vloeistof

De radioactieve stof die u krijgt toegediend, levert geen gevaar op voor uw gezondheid en verlaat op natuurlijke wijze uw lichaam.

Risico's bij toedienen radioactieve stof

Als u een onderzoek op de afdeling Nucleaire geneeskunde moet ondergaan, krijgt u meestal door een naald of een infuus een radioactieve stof toegediend in een bloedvat. Hierbij kunnen enkele complicaties optreden.

Mogelijke complicaties

 • regelmatig: hematoom (blauwe plek) op de plaats van de toediening;
 • zelden: de naald of het infuus zit niet goed en radioactieve stof komt niet in bloedbaan. Dit kan soms kortdurend pijnlijk zijn.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Wij raden u af een auto te besturen of machines te bedienen tot 1 uur na de injectie, in verband met allergische reacties die kunnen ontstaan na toediening van contrastmiddel. Bovendien krijgen sommige patiënten last van duizeligheid, slaperigheid, vermoeidheid en gezichtsstoornissen. Als u hier last van krijgt, onderneem dan geen activiteiten waarvoor concentratie en een goed reactievermogen nodig zijn.

Bij eventuele reacties thuis kunt u contact opnemen met uw huisarts of met de afdeling Nucleaire geneeskunde.

Voorlichtingsfilm PET-CT-scan 

Screenshot video Pet-CT-scan

Uitslag

De uitslag van het onderzoek is niet direct bekend. De afdeling Nucleaire geneeskunde stuurt de uitslag van het onderzoek naar uw behandelend arts, die u erover zal informeren.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Nucleaire geneeskunde
(038) 424 52 38 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

 

Let op
Soms kan het helaas voorkomen dat uw onderzoek niet kan doorgaan op het afgesproken moment. Dit heeft te maken met de levering van de benodigde radioactieve stof, die in Eindhoven wordt gemaakt. Het productieproces van deze stof is niet eenvoudig en het eindproduct moet aan strenge eisen voldoen. Dit wordt dan ook zorgvuldig getest voordat het wordt getransporteerd naar de diverse ziekenhuizen. Toch komt het helaas regelmatig voor dat een bepaalde levering wordt afgekeurd. Wij horen dit pas kort van tevoren en zijn dan genoodzaakt uw onderzoek te verplaatsen naar een ander tijdstip en soms zelfs naar een andere dag. Wij begrijpen dat dit heel vervelend voor u is. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Bijlage: Vragenlijst contrastmiddel PET-CT-onderzoek

Wilt u deze lijst printen, invullen en meenemen naar uw afspraak? Bent u niet in de gelegenheid om de vragenlijst te printen? Dan kunnen wij de lijst per post aan u opsturen. Geeft u dit verzoek dan ruim voor het onderzoek aan ons door.

Vragenlijst contrastmiddel PET-CT-onderzoek.

23 november 2018 / 7104 / L

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.