Contact
  1. 7105-Galwegscintigrafie (cholescintigrafie)

Met een galwegscintigrafie wordt onderzocht of er sprake is van een verminderde werking van de lever, afvloedbelemmeringen van de galwegen of terugvloeien van gal naar de maag.

Voorbereiding

Bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Geef dit dan voorafgaand aan uw onderzoek aan ons door.

Voor dit onderzoek moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf zes uur voor het onderzoek niet meer mag eten of drinken. Water drinken mag wel. Neem uw lunch mee deze kunt u na het onderzoek gebruiken.

Melden in het ziekenhuis

Voor elke afspraak in Isala meldt u zich met uw identiteitsbewijs (ID, paspoort of rijbewijs) aan bij een digitale aanmeldzuil. Als u de stappen van aanmelden heeft doorlopen, verschijnt op het scherm/ticket hoe laat wij u op onze afdeling verwachten. Vervolgens gaat u naar de afdeling Nucleaire geneeskunde. Daar aangekomen meldt u zich bij de balie en kunt u in de wachtruimte plaats nemen.

Het onderzoek

Aan het begin van het onderzoek krijgt u een injectie met een radioactieve vloeistof in een ader van uw arm ingespoten. Direct na de injectie worden er foto’s gemaakt. Dit duurt ongeveer een uur. Voor het maken van de foto’s komt er een camera dicht boven uw lichaam. Probeert u dan zo stil mogelijk te blijven liggen. In sommige gevallen is het nodig om nog een serie foto’s te maken, bijvoorbeeld twee uur na het maken van de eerste foto's.

Radioactieve vloeistof

De radioactieve stof die u krijgt toegediend, levert geen gevaar op voor uw gezondheid en verlaat op natuurlijke wijze uw lichaam.

Risico's bij toedienen radioactieve stof

Als u een onderzoek op de afdeling Nucleaire geneeskunde moet ondergaan, krijgt u meestal door een naald of een infuus radioactieve stof toegediend in een bloedvat. Hierbij kunnen enkele complicaties optreden.

Mogelijke complicaties:

  • regelmatig: hematoom (blauwe plek) op de plaats van de toediening;
  • zelden: de naald of het infuus zit niet goed en de radioactieve stof komt niet in bloedbaan. Dit kan soms kortdurend pijnlijk zijn.
Let op
Gaat u binnen drie dagen na het onderzoek vliegen? Wilt u dit aan ons doorgeven. U krijgt dan een vliegbrief mee. De radioactieve stof kan het alarm van een detectiepoortje activeren. Voor de brief hebben we de datum van de heen- en terugreis en de vliegduur nodig.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek is niet direct bekend. De afdeling Nucleaire geneeskunde stuurt de uitslag van het onderzoek naar uw behandelend arts, die u erover zal informeren.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Nucleaire geneeskunde
(038) 424 52 38 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

16 januari 2019 / 7105

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.