Contact
  1. 7125-Bepaling links-rechts-shunt

Met een links-rechts-shunt onderzoek in het hart wordt gekeken of er terugstroming is van bloed tussen de linker en rechter harthelft.

Wat is een shunt onderzoek?

Bij een links-rechts-verbinding (shunt) onderzoek wordt een scan van het hart en de longen gemaakt. Met dit onderzoek kan aangetoond worden of er sprake is van een “te vroege” doorbloeding naar de longen. Hierbij wordt de hoeveelheid radioactieve stof die te snel in de longen wordt opgenomen en die via de normale doorbloeding naar de longen gaat gemeten.

Voorbereiding

Bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Geef dit dan voorafgaand aan het onderzoek aan ons door.

U mag op de dag van het onderzoek gewoon eten en drinken en uw medicijnen innemen. 

Melden in het ziekenhuis

Voor elke afspraak in Isala meldt u zich met uw identiteitsbewijs (ID, paspoort of rijbewijs) aan bij een digitale aanmeldzuil. Als u de stappen van aanmelden heeft doorlopen, verschijnt op het scherm hoe laat wij u op onze afdeling verwachten. Vervolgens gaat u naar de afdeling Nucleaire geneeskunde. Daar aangekomen meldt u zich bij de balie en kunt u in de wachtruimte plaats nemen.

Het onderzoek

U krijgt een injectie met een radioactieve vloeistof in een ader in uw arm. Tijdens de injectie worden foto’s gemaakt. De camera wordt hierbij boven uw hart geplaatst. Het maken van de foto's duurt ongeveer 15 minuten.

Radioactieve vloeistof

De radioactieve stof die u krijgt toegediend, levert geen gevaar op voor uw gezondheid en verlaat op natuurlijke wijze uw lichaam.

Risico’s bij toedienen radioactieve stof

Als u een onderzoek op de afdeling Nucleaire geneeskunde moet ondergaan, krijgt u meestal door een naald of een infuus radioactieve stof toegediend in een bloedvat. Hierbij kunnen enkele complicaties optreden.

Mogelijke complicaties:

  • regelmatig: hematoom (blauwe plek) op de plaats van de toediening;
  • zelden: de naald of het infuus zit niet goed en de radioactieve stof komt niet in de bloedbaan. Dit kan soms kortdurend pijnlijk zijn.
Let op
Gaat u binnen drie dagen na het onderzoek vliegen, wilt u dat aan ons doorgeven. U krijgt dan een vliegbrief mee. De radioactieve stof kan het alarm van een detectiepoortje activeren. Voor de brief hebben we de datum van de heen- en terugreis en de vliegduur nodig.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek is niet direct bekend. De afdeling Nucleaire geneeskunde stuurt de uitslag van het onderzoek naar uw behandelend arts, die u erover zal informeren.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Nucleaire geneeskunde
(038) 424 52 38 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

23 november 2018 / 7125

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.