Contact
 1. 7126-Myocardscan in rust

​Bij een myocardscan in rust wordt bekeken of er een (dreigend) zuurstoftekort in het hart is. Door middel van een SPECT-camera worden er beelden gemaakt van de doorbloeding van de hartspier (myocard).

Voorbereiding

 • Bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Geef dit dan voorafgaand aan uw onderzoek aan ons door.
 • U kunt alle medicatie doorgebruiken.
 • Als het onderzoek in de ochtend plaatsvindt kunt u licht ontbijten, bijvoorbeeld één of twee sneetjes brood of beschuit.
 • Als het onderzoek in de middag plaatsvindt kunt u normaal ontbijten en licht lunchen.

Melden in het ziekenhuis

Voor elke afspraak in Isala meldt u zich met uw identiteitsbewijs (ID, paspoort of rijbewijs) aan bij een digitale aanmeldzuil. Als u de stappen van aanmelden heeft doorlopen, verschijnt op het scherm/ticket hoe laat wij u op onze afdeling verwachten. Vervolgens gaat u naar de afdeling Nucleaire geneeskunde. Daar aangekomen meldt u zich bij de balie en kunt u in de wachtruimte plaats nemen.

Het onderzoek

 • U krijgt een injectie met een radioactieve stof.
 • Na de injectie krijgt u een reep chocolade, waarvan u de helft direct op moet eten.
 • Op de afgesproken tijd komt u terug voor het maken van de foto’s.
 • Een kwartier voordat we de foto’s maken moet u drie bekers water drinken.
 • Het maken van de foto’s duurt ongeveer 15 minuten.

Radioactieve vloeistof

De radioactieve stof die u krijgt toegediend, levert geen gevaar op voor uw gezondheid en verlaat op natuurlijke wijze uw lichaam.

Risico’s bij toedienen radioactieve stof

Als u een onderzoek op de afdeling Nucleaire geneeskunde moet ondergaan, krijgt u meestal door een naald of een infuus een radioactieve stof toegediend in een bloedvat. Hierbij kunnen enkele complicaties optreden.

Mogelijke complicaties:

 • regelmatig: hematoom (blauwe plek) op de plaats van de toediening;
 • zelden: de naald of het infuus zit niet goed en radioactieve stof komt niet in de bloedbaan. Dit kan soms kortdurend pijnlijk zijn.
Let op
Gaat u binnen drie dagen na het onderzoek vliegen, wilt u dat aan ons doorgeven. U krijgt dan een vliegbrief mee. De radioactieve stof kan het alarm van een detectiepoortje activeren. Voor de brief hebben we de datum van de heen- en terugreis en de vliegduur nodig.

Fotoboek

Hoe kunt u zich voorbereiden en wat kunt u verwachten tijdens het onderzoek?
Bekijk het fotoalbum Myocardscan onderaan deze pagina. U krijgt dan een beeld van de voorbereidingen, het onderzoek, onze afdeling en de dagelijkse handelingen.   

Uitslag

De uitslag van het onderzoek is niet direct bekend. De afdeling Nucleaire geneeskunde stuurt de uitslag van het onderzoek naar uw behandelend arts, die u erover zal informeren.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent: 

Zwolle

Nucleaire geneeskunde
(038) 424 52 38 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

23 november 2018 / 7126
Myocardscan

In overleg met uw cardioloog krijgt u een myocardscan. Hierbij wordt bekeken of er een (dreigend) zuurstoftekort in het hart is. Door middel van een SPECT-camera worden er beelden gemaakt van de doorbloeding van de hartspier (myocard). Ook helpt de scan bij het vaststellen of u vernauwde kransslagaders heeft.

Hoe kunt u zich voorbereiden op het onderzoek en wat kunt u verwachten tijdens uw verblijf in het ziekenhuis? Met deze fotoreportage krijgt u een beeld van de voorbereidingen, de ingreep, onze afdeling en de dagelijkse handelingen.

Scan
Voorbereiding

De doktersassistent(e) benadert u één à twee werkdagen voor het geplande onderzoek telefonisch. Zij/hij stelt u nog enkele vragen. Ook is er dan gelegenheid zelf vragen te stellen.

Telefonisch contact
Aanmelden

 

U meldt zich aan met uw identiteitsbewijs bij de aanmeldzuil in de Centrale hal. Op het scherm en uw ticket verschijnt hoe laat wij u op de afdeling verwachten. Vervolgens gaat u naar de afdeling Nucleaire geneeskunde (V4.5).

 

Aanmeldzuil
Balie

 

Daar aangekomen meldt u zich bij de balie en kunt u in de wachtruimte plaatsnemen. Het is verstandig een bekende mee te nemen, omdat u na het onderzoek niet zelf mag autorijden.

 

Aanmelden
Wachtruimte

De doktersassistent(e) haalt u op uit de wachtruimte.

Welkom door verpleegkundige
Verloop onderzoek

De doktersassistent(e) informeert u over het verloop van het onderzoek. Uw bloeddruk wordt gemeten en u overhandigt een actueel medicatieoverzicht van uw apotheek en de ingevulde vragenformulieren.

Gesprek met verpleegkundige
Laborant

De doktersassistent(e) brengt u naar de wachtruimte voor het onderzoek. U wordt opgehaald door de laborant. Het is niet mogelijk iemand mee te nemen naar de scanruimte.

Wachtruimte
Inspanningsonderzoek

U krijgt een inspanningsonderzoek. U wordt aangesloten op ECG-apparatuur. De laborant spuit een medicijn (voor nabootsen inspanning) en radioactieve vloeistof via een infuus. Gedurende 6 minuten knijpt u in balletjes, voor verminderen van bijwerkingen.

Onderzoek
45-60 minuten wachten

Wij koppelen u af van de apparatuur. Het infuus wordt verwijderd (blijft zitten bij evt. vervolgonderzoek in middag). U wacht nu 45-60 minuten, dan worden foto's gemaakt. U krijgt een halve reep chocolade of boterham kaas (minder last van lever/galblaas).

Chocolade eten
Foto's

Na de wachttijd en het inwerken van de speurstof tijdens de inspanningstest worden foto’s gemaakt. De SPECT-CT vangt de straling van de toegediende radioactieve stof op. Zo ontstaat een beeld van uw hart en bloedvoorziening van het hart in inspanning.

Scan
Beoordelen foto's

De opnames duren ongeveer 15 minuten. Na het onderzoek neemt u weer plaats in de wachtruimte. De nucleaire geneeskundige en cardioloog beoordelen de foto’s en bekijken of eventuele vervolgonderzoeken nodig zijn.

Beelden bekijken
CT onderzoek

Er kan ook een CT onderzoek van de kransslagaders nodig zijn om te beoordelen of er vernauwingen zitten in de kransslagaders. Hiervoor wordt de hartslag gemeten omdat deze tijdens het onderzoek rustig moet zijn.

Hartslag voelen
Weer naar huis

 

Daarna mag u naar huis, met partner of een familielid. Een nucleair geneeskundige en een cardioloog beoordelen alle foto’s die van uw hart zijn gemaakt. De uitslag krijgt u van uw behandelend specialist.

 

In de lift
Scan
Telefonisch contact
Aanmeldzuil
Aanmelden
Welkom door verpleegkundige
Gesprek met verpleegkundige
Wachtruimte
Onderzoek
Chocolade eten
Scan
Beelden bekijken
Hartslag voelen
In de lift

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.