Contact
 1. 7133-PET-CT-onderzoek Leukocyten
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Tijdens dit onderzoek wordt er gekeken of er een infectie aanwezig is en zo ja hoe ver de infectie zich heeft uitgebreid. Dit is van belang om een zo goed mogelijke behandeling te kunnen geven.

Wat is een PET-CT-onderzoek?

Het onderzoek wordt uitgevoerd op de afdeling Nucleaire geneeskunde. Een PET-CT-onderzoek is een combinatie van de Positron Emissie Tomografie (PET) en een Computer Tomografie (CT-scan).

De Positron Emissie Tomografie (PET)

De Positron Emissie Tomografie (PET) is een techniek die het mogelijk maakt om stofwisselingsprocessen in het lichaam in beeld te brengen. Dit doet men door een kleine hoeveelheid van uw eigen leukocyten (witte bloedcellen) radioactief te maken. Deze worden via een infuus toegediend. Bij een PET-leukocytenscan wordt gebruik gemaakt van het feit dat een infectie leukocyten aantrekt om het infectieproces op te ruimen. Daarom wordt er eerst bloed bij u afgenomen, daaruit worden in het laboratorium de leukocyten gehaald en radioactief gemaakt. Deze radioactief gemaakte cellen worden vervolgens weer bij u ingespoten. Deze cellen verplaatsen zich dan weer door het lichaam en komen zo vanzelf in het infectieproces terecht. Door vervolgens met een zogenaamde PET-CT scanner foto’s te maken kunnen deze processen worden opgespoord. De radioactieve stof die u krijgt toegediend, is niet gevaarlijk en verdwijnt binnen enkele uren weer uit het lichaam. De radioactieve stof heeft geen bijwerkingen.

Computer Tomografie (CT-scan)

Ook wordt er een CT-scan uitgevoerd. De computer projecteert de resultaten van de CT-scan over de resultaten van de PET-scan heen. Hierdoor is beter te zien waar de radioactieve stof in de organen en structuren is opgenomen. Bij een CT-scan wordt röntgenstraling gebruikt. 

Voorbereiding

Thuis 

 • Één à twee werkdagen vóór het onderzoek wordt u thuis gebeld. Een van onze medewerkers neemt dan een vragenlijst met u door. Als u die dagen niet thuis bent, kunt u ons ook bellen op een tijdstip dat u beter schikt. Wij zijn tussen 8.00 en 17.00 uur bereikbaar op 088 624 52 38.
 • Mocht u tijdens het onderzoek een rustgevend tabletje (valium) willen, dan is het belangrijk dat u een begeleider regelt voor de terugreis. Valium heeft namelijk als bijwerking dat u minder alert kunt zijn, daarom mag u na het onderzoek niet zelf deelnemen aan het verkeer.

Op de onderzoeksdag

 • Vanaf vier uur voorafgaand aan de bloedafname mag u niets meer eten en drinken, water drinken is wel toegestaan. Na de bloedafname mag u weer eten en drinken.
 • U kunt uw medicijnen gebruiken zoals u dat gewend bent.
 • Voor het onderzoek is het belangrijk dat u gemakkelijke kleding draagt; de bovenkleding zonder ritsen of knopen. Tijdens het onderzoek kunt u geen bh dragen. Wij vragen u sieraden thuis te laten.
 • Het is verstandig een boterham mee te nemen voor na de bloedafname, omdat u dan een hele tijd niets heeft gegeten. Als u dat wilt, kunt u enkele cd’s meebrengen.
 • In de voorbereidingsruimte kunt u via bijvoorbeeld uw smartphone of MP3-speler naar muziek luisteren. Lezen is ook toegestaan. 

Bijzondere omstandigheden 

 • Als u (mogelijk) zwanger bent, wilt u dit dan doorgeven tijdens het telefonische gesprek op de werkdag vóór het onderzoek?
 • Geeft u borstvoeding? Stop het geven van borstvoeding tot zes uur na de injectie van de radioactieve stof. Afkolven is wel toegestaan. Het is geen probleem als iemand anders de afgekolfde voeding geeft.
 • Neem geen kinderen en/of (mogelijk) zwangeren mee. Tot zes uur na het onderzoek is het aan te raden zo min mogelijk contact te hebben met kinderen en/of (mogelijk) zwangeren. 

Dag van het onderzoek

Melden

Voor elke afspraak in Isala meldt u zich met uw identiteitsbewijs (ID, paspoort of rijbewijs) aan bij een digitale aanmeldzuil in de centrale hal. Als u de stappen van aanmelden heeft doorlopen, ontvangt u een ticket met barcode en de tijd dat wij u op onze afdeling verwachten. Vervolgens gaat u naar de afdeling Nucleaire geneeskunde. Op de afdeling scant u opnieuw de barcode van uw ticket bij de aanmeldzuil. U kunt in de aangegeven wachtruimte plaatsnemen. Vanaf het moment dat u uit de wachtkamer opgehaald wordt, kan uw begeleider niet meer mee.

Belangrijk!
Omdat het radioactieve materiaal maar heel kort houdbaar is en speciaal voor u wordt besteld, is het van het grootste belang dat u op tijd aanwezig bent.

Onderzoek

 • Bij het eerste bezoek wordt bloed bij u afgenomen. Uit het bloed worden in het laboratorium uw leukocyten (witte bloedcellen) gehaald. Deze leukocyten worden radioactief gemaakt. Deze techniek duurt ongeveer drie uur. U kunt terug gaan naar uw afdeling of elders wachten.
 • Om 13.00 uur wordt u weer terugverwacht. Dan worden de radioactieve leukocyten via het infuus toegediend.
 • Vervolgens is er een wachttijd van ongeveer twee uur, u ligt dan alleen in een afgesloten kamer. In deze tijd kunnen de cellen zich verspreiden in uw lichaam.
 • In deze voorbereidingsruimte kunt u via uw eigen smartphone of MP3-speler naar muziek luisteren. Lezen is ook toegestaan. U mag wel bewegen en naar het toilet gaan.
 • Na twee uur wordt de eigenlijk PET-CT scan gemaakt. Vlak voor de PET-CT gaat u nogmaals naar het toilet om uit te plassen.
 • Daarna worden de foto's gemaakt met de PET-CT-scanner. Hierbij ligt u op een smal bed dat stapsgewijs door de scanner schuift. Elke stap duurt drie minuten. Het apparaat maakt geen hard geluid. Er worden foto's gemaakt van uw hele romp/gewricht. Het is belangrijk dat u stil ligt tijdens het scannen.
 Tabel onderzoeksdag
Onderzoeksdag
10.00 uur U krijgt een infuus en er wordt bloed bij u afgenomen. Na de bloedafname kunt u terug naar de afdeling of gaat u elders wachten.
13.00 uur Toedienen van de radioactief gemaakte leukocyten (witte bloedcellen)
​13.00-15.00 uur ​U ligt op een bed in de PET-voorbereidingsruimte. Uw begeleiding mag hierbij niet aanwezig zijn.
​15.00 uur ​PET-CT-scan
​16.00 uur ​Het onderzoek is klaar, uw begeleiding mag u weer gaan halen.

 

Afbeelding PEt-ct-scannerAfbeelding 1: PET-CT-scanner
 

Duur van het onderzoek

In totaal duurt de PET-CT-scan ongeveer 45 minuten. Het totale onderzoek duurt ongeveer 6 uur.

Let op
Soms kan het helaas voorkomen dat uw onderzoek niet kan doorgaan op het afgesproken moment. Dit heeft te maken met de levering van de benodigde radioactieve stof, die in Eindhoven wordt gemaakt. Het productieproces van deze stof is niet eenvoudig en het eindproduct moet aan strenge eisen voldoen. Dit wordt dan ook zorgvuldig getest voordat het wordt getransporteerd naar de diverse ziekenhuizen. Toch komt het helaas regelmatig voor dat een bepaalde levering wordt afgekeurd. Wij horen dit pas kort van tevoren en zijn dan genoodzaakt uw onderzoek te verplaatsen naar een ander tijdstip en soms zelfs naar een andere dag. Wij begrijpen dat dit heel vervelend voor u is. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Radioactieve vloeistof

De radioactieve stof die u krijgt toegediend, levert geen gevaar op voor uw gezondheid en verlaat op natuurlijke wijze uw lichaam.

Risico's bij toedienen radioactieve stof

Als u een onderzoek op de afdeling Nucleaire geneeskunde moet ondergaan, krijgt u meestal door een naald of een infuus een radioactieve stof toegediend in een bloedvat. Hierbij kunnen enkele complicaties optreden.

Mogelijke complicaties;

 • regelmatig: hematoom (blauwe plek) op de plaats van de toediening;
 • zelden: de naald of het infuus zit niet goed en radioactieve stof komt niet in bloedbaan. Dit kan soms kortdurend pijnlijk zijn.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek is niet direct bekend. De afdeling Nucleaire geneeskunde stuurt de uitslag van het onderzoek naar uw behandelend arts, die u erover zal informeren.

Voorlichtingsfilm PET-CT-scan

Screenshot video PET-CT-scan
Video over de gang van zaken tijdens een PET-scan

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Nucleaire geneeskunde
088 624 52 38 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 7133