Contact
 1. 7134-PET-CT-onderzoek hersenen (GLIMPS trial)
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

​Het doel van dit project is de verbetering van de diagnostiek bij patiënten met bepaalde hersenziekten in een vroege fase van de ziekte. Door de FDG-tracer in te spuiten wordt zichtbaar welke gebieden in de hersenen meer of minder energie gebruiken en dus goed of minder goed functioneren. Patronen van verminderd energieverbruik kunnen voor elke hersenziekte anders zijn. Hierdoor kan er soms in een vroeg ziektestadium al een duidelijke diagnose gesteld worden.

 

Wat is een PET-CT-scan?

Het onderzoek wordt uitgevoerd op de afdeling Nucleaire geneeskunde. Een PET-CT-onderzoek is een combinatie van de Positron Emissie Tomografie (PET) en een Computer Tomografie (CT-scan).

De Positron Emissie Tomografie (PET)

De Positron Emissie Tomografie (PET) is een techniek die de glucosestofwisseling (glucose = bloedsuiker) in het lichaam in beeld brengt. Deze stofwisseling is gestoord bij ontstekingsprocessen en tumoren. Bij dit onderzoek wordt de radioactieve vloeistof FDG (Fluor-18-glucose) via een infuus in de bloedbaan ingespoten. Vervolgens wordt er een scan gemaakt. De radioactieve stof die u krijgt toegediend, is niet gevaarlijk en verdwijnt binnen enkele uren weer uit het lichaam. De radioactieve stof heeft geen bijwerkingen.

Computer Tomografie (CT-scan)

Ook wordt er een CT-scan uitgevoerd. De computer projecteert de resultaten van de CT-scan over de resultaten van de PET-scan heen. Hierdoor is beter te zien waar de radioactieve stof in de organen en structuren is opgenomen. Bij een CT-scan wordt röntgenstraling gebruikt.

Voorbereiding

Thuis

Één à twee werkdagen vóór het onderzoek wordt u thuis gebeld. Een van onze medewerkers neemt dan een vragenlijst met u door. Als u die dagen niet thuis bent, kunt u ons ook bellen op een tijdstip dat u beter schikt. Wij zijn tussen 8.00 en 17.00 uur bereikbaar op 088 624 52 38.

Op de onderzoeksdag

 • Vanaf vier uur voorafgaand aan het onderzoek mag u niets meer eten en drinken; water drinken is wel toegestaan. Ook wordt u verzocht gedurende deze periode niet te roken.
 • Één uur vóór uw afspraak moet u een halve liter water drinken. U mag normaal plassen, want het is niet nodig om met een volle blaas te komen.
 • Slaap- en kalmeringsmiddelen (benzodiazepines) moeten de dag van het onderzoek worden gestaakt de overige medicatie mag u normaal gebruiken. Voor diabeten gelden aparte instructies (zie het hoofdstuk 'Bij diabetes').
 • Op de dag van het onderzoek moet u inspanning, zoals fietsen en wandelen zoveel mogelijk vermijden.
 • Voor het onderzoek is het belangrijk dat u geen oorbellen draagt.
 • Het is verstandig een boterham mee te nemen voor na het onderzoek, omdat u dan een hele tijd niets heeft gegeten.
 • Vanaf het moment dat u uit de wachtkamer opgehaald wordt, kan uw begeleider niet meer mee.

Bijzondere omstandigheden

 • Als u (mogelijk) zwanger bent, wilt u ons hiervan dan zo spoedig mogelijk telefonisch op de hoogte stellen.
 • Geeft u borstvoeding, dan moet u hiermee stoppen tot zes uur na de injectie van de radioactieve stof. Afkolven is wel toegestaan.
 • Neem geen kinderen en/of (mogelijk) zwangeren mee. Tot zes uur na het onderzoek is het aan te raden zo min mogelijk contact te hebben met kinderen en/of (mogelijk) zwangeren.

Bij diabetes

Bij gebruik van Metformine:

 • 48 uur voor het onderzoek stoppen.

Bij gebruik van andere tabletten:

 • Als u zich vóór 13.00 uur moet melden, mag u geen ontbijt gebruiken en geen diabetesmedicatie.
 • Als u zich na 13.00 uur moet melden, mag u vóór 8.00 uur ’s morgens ontbijten en zoals gebruikelijk uw diabetesmedicatie innemen, daarna niet meer eten tot na het onderzoek.

Bij insuline-injecties:

 • Als u zich vóór 10.00 uur moet melden, mag u geen ontbijt gebruiken en geen insuline.
 • Als u zich tussen 10.00 en 13.00 uur moet melden, mag u geen ontbijt gebruiken en een halve dosis insuline.
 • Als u zich na 13.00 uur moet melden, mag u vóór 8.00 uur ’s morgens ontbijten en een normale dosis insuline, geen middageten en geen verdere injecties meer.
 • Andere medicijnen die niet met diabetes te maken hebben, kunt u gewoon innemen.

Dag van het onderzoek

Melden

Voor elke afspraak in Isala meldt u zich met uw identiteitsbewijs (ID, paspoort of rijbewijs) aan bij een digitale aanmeldzuil in de centrale hal. Als u de stappen van aanmelden heeft doorlopen, ontvangt u een ticket met barcode en de tijd dat wij u op onze afdeling verwachten. Vervolgens gaat u naar de afdeling Nucleaire geneeskunde. Op de afdeling scant u opnieuw de barcode van uw ticket bij de aanmeldzuil. U kunt in de aangegeven wachtruimte plaatsnemen. Vanaf het moment dat u uit de wachtkamer opgehaald wordt, kan uw begeleider niet meer mee.

Belangrijk!
Omdat het radioactieve materiaal maar heel kort houdbaar is en speciaal voor u wordt besteld, is het van het grootste belang dat u op tijd aanwezig bent.

Onderzoek

Het onderzoek ziet er als volgt uit:

 • U gaat eerst naar het toilet om uit te plassen. Daarna geeft de laborant uitleg over het onderzoek.
 • Er wordt een infuusnaald in uw arm ingebracht. Via het infuus of via een vingerprik wordt uw bloedsuiker gecontroleerd. Uw bloedsuikerwaarde mag niet te hoog zijn.
 • Na een korte pauze van ongeveer 10 minuten (het licht in de kamer zal worden gedimd) wordt via het infuus de radioactieve stof toegediend. Deze stof gaat naar uw hersenen.
 • De radioactieve stof moet 30 minuten inwerken. Gedurende die tijd ligt u op een bed en moet u zich zo min mogelijk bewegen.
 • Na de inwerktijd gaat u weer naar het toilet om uit te plassen.
 • Daarna worden de foto's gemaakt met de PET-CT-scanner. U ligt op een smal bed dat stapsgewijs door de scanner schuift met uw hoofd in een speciale steun. Dit duurt ongeveer 15 minuten.
 • Na het scannen wordt het infuus verwijderd. Dan bent u klaar en mag u de afdeling verlaten.
Afbeelding PET-CT-scan
Afbeelding 1: PET-CT-scanner
 

Duur van het onderzoek

In totaal duurt het hele onderzoek ongeveer 75 minuten.

Let op
Soms kan het helaas voorkomen dat uw onderzoek niet kan doorgaan op het afgesproken moment. Dit heeft te maken met de levering van de benodigde radioactieve stof, die in Eindhoven wordt gemaakt. Het productieproces van deze stof is niet eenvoudig en het eindproduct moet aan strenge eisen voldoen. Dit wordt dan ook zorgvuldig getest voordat het wordt getransporteerd naar de diverse ziekenhuizen. Toch komt het helaas regelmatig voor dat een bepaalde levering wordt afgekeurd. Wij horen dit pas kort van tevoren en zijn dan genoodzaakt uw onderzoek te verplaatsen naar een ander tijdstip en soms zelfs naar een andere dag. Wij begrijpen dat dit heel vervelend voor u is. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Radioactieve vloeistof

De radioactieve stof die u krijgt toegediend, levert geen gevaar op voor uw gezondheid en verlaat op natuurlijke wijze uw lichaam.

Risico's bij toedienen radioactieve stof

Als u een onderzoek op de afdeling Nucleaire geneeskunde moet ondergaan, krijgt u meestal door een naald of een infuus een radioactieve stof toegediend in een bloedvat. Hierbij kunnen enkele complicaties optreden.

Mogelijke complicaties:

 • regelmatig: een blauwe plek op de plaats van de toediening;
 • zelden: de naald of het infuus zit niet goed en radioactieve stof komt niet in bloedbaan. Dit kan soms kortdurend pijnlijk zijn.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek is niet direct bekend. De afdeling Nucleaire geneeskunde stuurt de uitslag van het onderzoek naar uw behandelend arts, die u erover zal informeren.

Voorlichtingsfilm PET-CT-scan

Screenshot video PET-Scan
Video over de gang van zaken bij een PET-scan

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent: 

Zwolle

Nucleaire geneeskunde
088 624 52 38 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 7134