Contact
 1. 7135-PET-CT-onderzoek (I-124) na staken Thyrax
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Het doel van een PET-CT-onderzoek met radioactief jodium-124, is het opsporen van mogelijke resten van de schildklier. Het onderzoek wordt gedaan voorafgaand aan de eventuele behandeling met jodium-131.

Voorbereiding

 • U bent geïnformeerd over het staken van de schildkliermedicatie vanaf

 • U hoeft niet nuchter te zijn voor dit onderzoek, ook niet voor de radioactieve injectie.
 • Vanaf donderdag

 tot na de eerste PET-CT scan moet u een jodiumarm dieet volgen. Het jodiumbeperkte dieet vindt u in de bijlage.

Schema

Tabel schema onderzoek 
Dag ​Datum Tijd
​U moet bloed laten prikken
Donderdag 12.00 uur U krijgt een injectie met de radioactieve stof I-124.
​Vrijdag Er wordt een scan (eerste PET-CT) gemaakt van het hoofd tot en met de liezen.
​Maandag ​De scan wordt herhaald (tweede PET-CT).
Maandag U heeft een gesprek met de nucleair geneeskundige of physician assistant over het wel of niet doorgaan van de behandeling met I-131 en de bijbehorende opname.
Indien van toepassing:​ ​ ​ ​
​Dinsdag ​U wordt opgenomen op afdeling V2.3.
​Vrijdag ​U wordt ontslagen van afdeling V2.3.
​Er wordt nog een post therapiescan gemaakt.

Doel van het onderzoek

Het doel van het onderzoek is het opsporen van mogelijke resten van de schildklier door middel van een scan met behulp van radioactief I-124. Deze scans worden met de PET-CT scanner gemaakt.

Met behulp van de uitslag van deze scan en het bloedonderzoek zal in overleg met uw internist worden bepaald of u opnieuw een behandeling met I-131 moet ondergaan.

Let op
Het I-124 wordt aan ons geleverd vanuit Amsterdam. Heel soms is er een probleem bij de levering en kan de scan niet doorgaan, maar dan bedenken we een andere oplossing.

Melden in het ziekenhuis

Voor elke afspraak in Isala meldt u zich met uw identiteitsbewijs (ID, paspoort of rijbewijs) aan bij een digitale aanmeldzuil. Als u de stappen van aanmelden heeft doorlopen, verschijnt op het scherm/ticket hoe laat wij u op onze afdeling verwachten. Vervolgens gaat u naar de afdeling Nucleaire geneeskunde. Daar aangekomen meldt u zich bij de balie en kunt u in de wachtruimte plaats nemen.

Toediening I-124 (radioactieve stof)

Hier wordt u nog even kort uitgelegd wat de bedoeling is en krijgt u via een infuus de radioactieve stof toegediend. Als u last heeft van engtevrees of erg zenuwachtig bent voor het onderzoek kunt u vragen om een rustgevend tabletje (valium) voor de volgende dag. Als u deze neemt mag u niet zelf rijden.

Dagen van de foto’s

 • U meldt zich op het afgesproken tijdstip op de afdeling Nucleaire geneeskunde V3.1.
 • U gaat eerst naar het toilet om uit te plassen.
 • Daarna worden de foto’s gemaakt met de PET-CT scanner. Hierbij ligt u op een smal bed die in stappen van vier minuten door de scanner schuift. Het apparaat maakt geen hard geluid.
 • Er worden foto’s gemaakt van uw kruin tot en met de liezen.
 • U kunt uw kleding aanhouden, mits er geen metalen deeltjes in het scangebied vallen.
 • Het is belangrijk dat u stil ligt tijdens het scannen.
 • De scan duurt de eerste keer 45 minuten en de tweede keer 60 minuten.

Radioactieve vloeistof

De radioactieve stof die u krijgt toegediend, levert geen gevaar op voor uw gezondheid en verlaat op natuurlijke wijze uw lichaam, voor een groot deel via de urine. Dit wordt bevorderd door veel te drinken en regelmatig uit te plassen.

Risico’s bij toedienen radioactieve stof

Als u een onderzoek op de afdeling Nucleaire geneeskunde moet ondergaan, krijgt u meestal door een naald of een infuus een radioactieve stof toegediend in een bloedvat. Hierbij kunnen enkele complicaties optreden.

Mogelijke complicaties:

 • regelmatig: hematoom (blauwe plek) op de plaats van de toediening;
 • zelden: de naald of het infuus zit niet goed en radioactieve stof komt niet in bloedbaan. Dit kan soms kortdurend pijnlijk zijn.
Let op
Gaat u binnen zeven dagen na het onderzoek vliegen? Wilt u dit aan ons doorgeven. U krijgt dan een vliegbrief mee. De radioactieve stof kan het alarm van een detectiepoortje activeren. Voor de brief hebben we de datum van de heen- en terugreis en de vliegduur nodig.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek is niet direct bekend. De afdeling Nucleaire geneeskunde stuurt de uitslag van het onderzoek naar uw behandelend arts, die u erover zal informeren.

Voorlichtingsfilm PET-CT-scan

Screenshot video PET-scan
Video over de gang van zaken tijdens een PET-scan

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Nucleaire geneeskunde
(038) 424 52 38 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 23 november 2018 / 7135 / L