Contact
 1. 7149-Endocarditis
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Ontsteking aan de hartklep

Endocarditis betekent letterlijk een ontsteking van de binnenbekleding van het hart (het endocard) en de hartkleppen. Het gevolg van de ontsteking aan de hartklep is dat deze beschadigd raakt. Het gevolg hiervan is veelal een lekkende klep. Endocarditis is een gevaarlijke aandoening en in Nederland zijn ongeveer 250 mensen per jaar die met deze aandoening te maken krijgen.

De ziekte kan langdurig vage symptomen geven voordat een diagnose gesteld wordt. Het ontstaat doordat bacteriën via de bloedbaan in het hart terechtkomen en zich nestelen op de binnenbekleding van het hart en de kleppen. Bacteriën kunnen in de bloedbaan terecht komen door bijvoorbeeld verwondingen aan de huid, het mondslijmvlies of het tandvlees, ontstoken tandvlees, spuiten in aders, huidinfecties of medische ingrepen.

Risicofactoren

Iedereen kan endocarditis krijgen, maar sommige mensen lopen meer risico. De belangrijkste risicofactor voor het krijgen van een endocarditis is een afwijking aan de hartklep. De hartklep kan vernauwd, verslapt of verkalkt zijn. De in de bloedbaan aanwezige bacteriën hechten zich gemakkelijker op de afwijkende hartklep, waarna deze ontstoken kan raken. Het risico op endocarditis is verhoogd bij mensen met een kunstklep, bij aangeboren klepafwijkingen en bij mensen die eerder een endocarditis doorgemaakt hebben.

Afbeelding ontsteking hartklep
Afbeelding normale en ontstoken hartkleppen

Ziektebeeld

Endocarditis kan acuut en subacuut verlopen. Acute endocarditis ontstaat vaak plotseling en kan binnen enkele dagen levensbedreigende vormen aannemen. Dit komt omdat de bacteriën erg agressief zijn. Subacute endocarditis ontstaat geleidelijk en sluimert gedurende een langere periode (van weken of zelfs maanden). Deze vorm van endocarditis kan gevaarlijk zijn, omdat u niet heel ziek hoeft te zijn en weinig van de endocarditis merkt.

Symptomen acute vorm van endocarditis:

 • plotseling hoge koorts (39°C tot 40°C);
 • versnelde hartslag;
 • vermoeidheid;
 • bleke huidskleur;
 • gewrichtspijn.

Symptomen subacute vorm van endocarditis:

 • maandenlang koorts (37,5°C tot 38,5°C);
 • algehele malaise (een aanhoudend zwak en ziek gevoel);
 • nachtelijk zweten;
 • koude rillingen;
 • gewichtsverlies;
 • bleke huidskleur;
 • gewrichtspijn;
 • hoofdpijn;
 • kleine donkere vlekjes op de huid, het oogwit of het nagelbed;
 • bloed in de urine.

Bovenstaande symptomen kunnen duiden op endocarditis. Nader onderzoek en het afnemen van bloed is nodig om de diagnose endocarditis te kunnen stellen.

Onderzoek

Echocardiografie

Dit is een echo van het hart die het hart, zijn functie en de functie van de kleppen in beeld brengt. Ook een infectie van de hartkleppen is in beeld te brengen met echocardiografie.

Slokdarmechocardiografie

Dit is een echo van het hart uitgevoerd via de slokdarm. Wanneer een gewoon echo van het hart onvoldoende informatie geeft, kan meer informatie over een eventuele infectie aan de hartklep(pen) verkregen worden door het doen van een slokdarmecho.

Bloedafname

Bloedonderzoek kan de diagnose ondersteunen. In het bloed wordt gekeken naar het C-reactief proteïne gehalte (CRP) en de bezinking (BSE). Als deze verhoogd zijn kan dat wijzen op bacteriële endocarditis, maar ook op een andere ontsteking.

Bloedkweek

Het is belangrijk om vóór de behandeling aan te tonen welke bacteriën de veroorzakers van de endocarditis zijn. Er zal daarom meerdere keren bloed bij u worden afgenomen. Dit bloed wordt ‘gekweekt’, dat betekent dat in het laboratorium wordt gekeken of er bacteriën in groeien. Met deze bloedkweken kan men ook zien welke bacterie de veroorzaker is. Soms wordt er op deze uitslag gewacht, zodat de behandeling en de keuze van de antibiotica specifiek op de aanwezige bacterie gericht kan worden. De bloedkweken worden herhaald om uw ziekteverloop te kunnen beoordelen.

Elektrocardiogram (ECG)

Dit is een hartfilmpje om uw hartritme te kunnen beoordelen. Endocarditis kan hartritmestoornissen veroorzaken.

Behandeling

Wanneer bloedonderzoek heeft uitgewezen welke bacterie de endocarditis veroorzaakt, wordt zo spoedig mogelijk gestart met antibiotica. Deze antibiotische behandeling wordt in principe zes weken lang gecontinueerd. Voor de behandeling wordt een CVL (centraal veneuze lijn) geplaatst, welke dagelijks door de verpleegkundige verzorgd wordt. Wanneer het niet meer nodig is uw ritme te observeren via de telemetrie is het een optie de laatste weken van de antibiotische behandeling thuis voort te zetten met dagelijkse hulp van de thuiszorg. Het kan zijn dat een operatie noodzakelijk is om de zieke, lekkende klep te vervangen of te herstellen.

Risico's

Er kunnen verschillende complicaties ontstaan als gevolg van endocarditis:

 • lekkage ofwel klepinsufficiëntie, wanneer een klep beschadigd is door de ontsteking;
 • verminderde pompfunctie (hartfalen) als hartkleppen ernstig beschadigd zijn;
 • infecties, loslating van kleine bloedstolsels (emboliën) of weefselstukjes via de bloedbaan veroorzaken ernstige schade aan organen door een afgesloten bloedbaan of veroorzaken pusophopingen (abcessen);
 • verlaagde bloeddruk in de longen;
 • versnelde hartfrequentie en/of hartritmestoornissen;
 • overlijden.

Operatie

Tijdens de operatie zal de aangedane klep worden verwijderd en vervangen door een hartklepprothese. Eventuele abcesholtes die door de bacterie zijn veroorzaakt, worden ook verwijderd en zo nodig hersteld door middel van een plastiek. Bij deze operatie worden altijd pacemakerdraden op de buitenkant van het hart achtergelaten, omdat de kans op ritmestoornissen na de operatie aanwezig is. Dat komt doordat een hartklep altijd in de buurt van het prikkelgeleidingssysteem van het hart zit. Verder kan dit geleidingssysteem ook door de bacterie aangetast zijn. Na de operatie wordt het hartritme goed geobserveerd. Twee weken na de ingreep wordt een echo via de slokdarm gemaakt. Op deze echo wordt beoordeeld of de nieuwe hartklep goed functioneert en of er nog aanwijzingen zijn voor de infectie. Wanneer deze echo goed is, mogen de pacemakerdraden worden verwijderd.

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar het Patiënten Informatie Dossier (PID) en naar de folders van de Hartstichting.

Thuisbehandeling Chance@home

Om te herstellen, is het niet altijd nodig om in het ziekenhuis te liggen. Dat kan ook prima thuis, mits u de juiste begeleiding krijgt. Uw behandelaar heeft in overleg met u besloten dat u thuis behandeld wordt om verder te herstellen. Isala biedt u die begeleiding met speciaal opgeleide verpleegkundigen van het team Chance@home. Uw behandeling thuis is vergelijkbaar met die in het ziekenhuis en valt onder de verantwoordelijkheid van de cardioloog of de thoraxchirurg. De verpleegkundige van Chance@home die u dagelijks ziet, is gedurende de behandelperiode echter uw eerste aanspreekpunt. Mocht blijken dat de thuisbehandeling voor uw situatie niet voldoende is, dan kan de verpleegkundige in overleg met de cardioloog besluiten u alsnog in het ziekenhuis te laten opnemen.

Uiteraard worden uw huisarts en de apotheek ingelicht over uw thuisbehandeling.

Meer informatie leest u in de folder Thuisbehandeling Chance@home bij endocarditis.

Beleid na ontslag

Na de operatie zal u zich nog een lange tijd vermoeid voelen. U gaat thuis weer meer doen dan in het ziekenhuis en de conditie zal zijn afgenomen. Na ontslag komt/ blijft u onder controle van de cardioloog. U wordt poliklinisch vervolgd.

Maatregelen na ontslag

Nadat u endocarditis eenmaal heeft doorgemaakt blijft de kans op een herhaling verhoogd. Houd dan rekening met de volgende adviezen:

 • zorg voor een goede mondhygiëne;
 • probeer gaatjes en tandvleesontsteking te voorkomen door uw (kunst)gebit dagelijks goed te verzorgen;
 • laat regelmatig uw gebit controleren door de tandarts;
 • meld aan de tandarts en (huis-)arts dat u risicopatiënt bent en dat u antibiotica moet innemen voor bepaalde ingrepen.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Cardiologie
(038) 424 23 74 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Thoraxchirurgie
(038) 424 28 66 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 31 juli 2019 / 7149