Contact
  1. 7159-Stereotactische radiotherapie bij uitzaaiingen in lever

Stereotactische radiotherapie is een bestralingstechniek, waarbij een hoge bestralingsdosis op een klein gebied in het lichaam wordt gegeven. De voorbereiding op de bestraling en de bestraling zelf wordt met grote precisie uitgevoerd.

Deze manier van bestralen wordt toegepast als de tumor niet met behulp van een operatie te verwijderen is of omdat een grote operatie te zwaar is. Daarbij mogen de tumoren niet te groot of buiten de lever gegroeid zijn. Ook mogen geen andere uitzaaiingen in het lichaam aanwezig zijn. Verder moet de lever nog redelijk goed functioneren. Het aantal bestralingen kan variëren tussen drie en twaalf sessies waarbij twee tot drie keer per week bestraald wordt.

Voorbereiding

Uw eerste bezoek

U bent verwezen door de internist-oncoloog naar de afdeling Radiotherapie voor een bestralingsbehandeling. Bij uw eerste bezoek heeft u een gesprek met de radiotherapeut-oncoloog. Dit is de medisch specialist die verantwoordelijk is voor uw bestralingsbehandeling. Aan de hand van de beschikbare gegevens en een lichamelijk onderzoek bespreekt de radiotherapeut met u het behandelplan en geeft hij/zij uitleg over de bestraling. Tijdens dit gesprek krijgt u veel informatie. Daarom raden wij u aan uw partner of familielid mee te nemen naar dit gesprek, dat ongeveer 45 minuten duurt. Als u medicijnen gebruikt, wilt u deze (of een medicijnlijst) meebrengen?

Voorlichtingsgesprek

Als voorbereiding op de bestraling wordt een CT-scan gemaakt. Voorafgaand aan deze CT-scan krijgt u van één van onze voorlichtingslaboranten uitleg over uw behandeling. De laborant zal met behulp van beeldmateriaal de gang van zaken nogmaals uitleggen. In alle rust kunt u met de laborant eventuele onduidelijkheden of vragen over de komende bestralingsbehandeling bespreken. Als u vragen heeft, kunt u, tijdens de duur van de behandeling, te allen tijde een beroep doen op de voorlichtingslaborant.

CT-scan

De CT-scan is een röntgenapparaat dat nauwkeurig de plaats van de tumor en de omliggende organen in het lichaam in beeld brengt. Voordat de foto’s gemaakt worden, wordt de houding bepaald waarin u bestraald gaat worden. U komt met uw armen boven het hoofd te liggen, zodat deze niet in de buurt van de lever liggen. Het kan zijn dat gebruik gemaakt wordt van een compressieplaatje op de buik. Uw lever beweegt hierdoor minder mee met de ademhaling. De bestraling kan hierdoor nog nauwkeuriger uitgevoerd worden.

Er worden markeringen en tatoeagepuntjes op uw lichaam aangebracht. Met behulp van deze markeringen kunt u tijdens de bestralingen in exact dezelfde houding worden neergelegd. U mag wel douchen, maar wees voorzichtig met het gebruik van zeep op de bestraalde regio. Gebruik geen crémes, oliën of andere verzorgingsproducten zonder dit te overleggen. Tijdens de CT-scan krijgt u een contrastmiddel toegediend. Het is belangrijk dat u vanaf drie uur voor het maken van de scan nuchter blijft. Dus niet eten en drinken.

Bestralingsplan

De radiotherapeut-oncoloog geeft op de scan het te bestralen gebied aan. Hierna wordt een bestralingsplan gemaakt en wordt de benodigde hoeveelheid stralingseenheden berekend. Aangezien het maken van een bestralingsplan en de berekening veel tijd vraagt, duurt het vaak een week voordat de bestraling begint.
Omdat deze scan alleen voor plaatsbepaling en berekening worden gebruikt, krijgt u geen uitslag van dit onderzoek. Het maken van de CT-scan duurt ongeveer 45 minuten.

Bestraling

Onze afdeling heeft vier bestralingstoestellen: de Linac 1, Linac 2, Linac 3 en Linac 4. Met deze toestellen kunnen de nieuwste technieken worden toegepast. Meestal wordt u bestraald op hetzelfde toestel, maar het kan voorkomen dat er gewisseld wordt, tussen Linac 1 & 4 of Linac 2 & 3. Dit wordt op uw afsprakenbriefje vermeld.

Voor de dagelijkse bestralingen hoeft u zich niet eerst bij de balie te melden. U kunt uw afsprakenmapje in het bakje leggen van het toestel waarop u bestraald wordt en plaatsnemen in de wachtruimte. Via de laboranten krijgt u uw vervolgafspraken mee. Indien u bestraald gaat worden m.b.v. buikcompressie is het advies om niet vlak voor de bestraling een grote hoeveelheid te eten. 

De laboranten leggen u voor de bestralingen met behulp van de markeringen op uw huid steeds weer in dezelfde houding. Daarbij is het van belang dat u zo stil mogelijk blijft liggen. Het te bestralen gebied wordt met een lichtbundel en de gegevens in de computer nauwkeurig ingesteld. Met het bestralingsapparaat wordt voordat de bestraling begint een conebeam CT-scan gemaakt. Meer over bestralingstechnieken leest u op de website van radiotherapie.

De beelden van deze scan worden gebruikt om uw positie te controleren. Het kan zijn dat dan dan nog een paar millimeter gecorrigeerd moet worden. Wanneer u helemaal goed ligt wordt de bestraling gestart.

U wordt van verschillende richtingen bestraald, dit kan variëren van 1 – 15 bestralingsbundels. Tijdens de bestraling zelf ligt u alleen in de bestralingsruimte. De radiotherapeutisch laboranten kunnen u op de monitoren zien en via een intercom horen. Van de bestraling zelf merkt u weinig, u hoort alleen het geluid van het bestralingstoestel. Wanneer de bestralingsdosis is afgegeven, slaat het toestel automatisch af. Als het toestel is uitgeschakeld, is er geen straling meer in de ruimte of in uw lichaam. Door de bestraling wordt u niet radioactief.

De bestraling wordt uitgevoerd door radiotherapeutisch laboranten. Zij zijn speciaal opgeleid om de bestralingstechnieken toe te passen. Zij zijn ook degenen bij wie u, in eerste instantie, met uw vragen terecht kunt. Als u het op prijs stelt, kan uw partner of begeleider een keer meekijken in de bestralingsruimte. Dit kan in overleg met de laboranten van het bestralingstoestel.

Bijwerkingen

Stereotactische bestraling heeft meestal weinig bijwerkingen. Hierover zal de radiotherapeut u tijdens uw eerste bezoek nader informeren. De bijwerkingen hangen af van de plaats van de bestraling, de bestralingsduur en de bestralingsdosis. U kunt met uw klachten terecht bij de laboranten. Ook heeft u regelmatig een gesprek met de radiotherapeut.

Vermoeidheid

Vermoeidheid is de meest genoemde bijwerking. Ook het op en neer reizen naar het ziekenhuis vraagt extra energie. U kunt daarom het beste overmatige inspanning vermijden en zo nodig wat extra rust nemen. Voldoende drinken helpt het lichaam om afvalstoffen af te voeren, dit kan vermoeidheid ook verminderen. Beweeg als het kan wel regelmatig, vooral in de buitenlucht (wandelen, fietsen, tuinieren etc.). Zo houdt u uw conditie op peil.

Misselijkheid

U kunt last krijgen van misselijkheid. Ook kunnen soms wat maagdarmklachten optreden omdat een stukje van de maag of nabij gelegen darm geraakt wordt. Bij een klein aantal patiënten treedt een verslechtering van de leverfunctie op.

Huidverzorging

Over het algemeen mag u zich wassen en douchen. Het bestraalde gebied moet u enigszins ontzien, dat wil zeggen: hier beperkt zeep gebruiken en geen crèmes en oliën gebruiken.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de afdeling Radiotherapie:

Zwolle

Radiotherapie
(038) 424 54 49 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

23 november 2018 / 7159

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.