Contact
  1. 7173-Opname op afdeling Shortstay

U wordt opgenomen op de afdeling Shortstay Cardiologie, op V4.5A. Uw cardioloog heeft u doorverwezen voor een onderzoek of een ingreep. 

Opname

Shortstay en Lounge

De afdeling is opgesplitst in de Shortstay en de Lounge. Op de Lounge zijn luxe stoelen waar patiënten komen die 's ochtends worden opgenomen en 's middags of 's avonds naar huis gaan. Moet u langer blijven, dan wordt u naar de Shortstay verhuisd.

Opnamedatum

U krijgt telefonisch of schriftelijk bericht van de cardiologieplanning over uw opnamedatum. Als u in een ander ziekenhuis ligt, hoort u het van de cardioloog of verpleegkundige. U heeft dan de gelegenheid thuis het nodige te regelen. We doen ons uiterste best u op de afgesproken datum te behandelen. Er kunnen zich onvoorziene omstandigheden voordoen, waardoor dit niet mogelijk is.

Contactpersoon

Zorg voor een contactpersoon en iemand die u na de ingreep kan ophalen.
De afdeling kan altijd met de contactpersoon bellen als dat nodig is. Wij verstrekken alleen informatie aan de 1e contactpersoon.

Medicatieoverzicht

Wilt u kort voor uw opname (max. 1 week van te voren) een actuele medicijnlijst opvragen bij uw eigen apotheek en deze meenemen als u wordt opgenomen? Als u thuis geneesmiddelen gebruikt, neem deze dan mee in de oorspronkelijke verpakking en laat ze zien aan de verpleegkundige. Bent u allergisch voor een bepaald soort antibiotica? Vraag aan uw huisarts voor welke, het is belangrijk dat de verpleegkundige en/of arts dat weet.

Waardevolle spullen

Laat waardevolle spullen en sieraden zo veel mogelijk thuis. Verwijder nagellak als u deze draagt.

Opnamegesprek

De verpleegkundige heeft met u een kort opnamegesprek over onder andere uw allergieën, uw medicatie, dieet, algemene informatie over de afdeling, informatie over uw ingreep en de zorg rondom uw ingreep. Daarnaast noteert de verpleegkundige de naam en het telefoonnummer van uw 1e contactpersoon.

Medicijngebruik

Uw medicatie houdt u in principe in eigen beheer. Gebruik tijdens het verblijf op de Shortstay Cardiologie nooit extra meegebrachte geneesmiddelen die niet op uw medicatieoverzicht staan zonder overleg met uw arts; deze kunnen uw behandeling beïnvloeden. Eventuele wijzigingen hoort u van de physician assistant of verpleegkundige.

Physician assistant

Op de afdeling zijn physician assistants werkzaam. De physician assistant (PA) neemt taken over van de arts of specialist en informeert u over uw medische behandeling. PA's doen een lichamelijk onderzoek, schrijven medicatie voor en zijn uw eerste aanspreekpunt tijdens uw opname op medisch gebied. U kunt dit vergelijken met een zaalarts.

De ingreep

Het kan zijn dat de ingreep niet door uw 'eigen' cardioloog wordt uitgevoerd. Soms krijgt u voor de ingreep medicatie (bijv. pijnstillers, een infuus of antibiotica. Na de ingreep mag u de afdeling niet verlaten in verband met het complicatierisico. Afhankelijk van de ingreep kunt u bedrust of een drukverband hebben.

Niet fit, verkouden, koorts of griep?

Bent u verkouden of heeft u griep? Of vermoedt u dat u besmet bent met een andere infectieziekte zoals diarree, bof of TBC? Meld u dit dan alstublieft aan ons vóór uw opname. U kunt dit telefonisch doorgeven aan degene van wie u de oproep voor uw opname heeft ontvangen.

Vaak kan uw onderzoek of behandeling gewoon doorgaan, maar bij uw verpleging worden speciale richtlijnen gevolgd om te voorkomen dat andere patiënten besmet raken. Wanneer u zich op de ochtend van de opname niet fit voelt of koorts heeft (boven een temperatuur van 38.5), neemt u dan voor de zekerheid contact op met de afdeling waar u wordt opgenomen.

Dagindeling

Niet op elke afdeling verloopt een dag precies hetzelfde, maar globaal ziet de dagindeling op de Shortstay Cardiologie er zo uit:

Tabel Dagindeling 
Tijd Activiteit
06.30-07.30 uur Wekken en patiënten voorbereiden voor ingreep/onderzoek
07.30-08.00 uur Ontbijt
​09.30-12.00 uur ​Physician assistant komt langs
​10.00-13.00 uur ​Ontslag van patiënten
​12.00-13.00 uur ​Broodmaaltijd
​17.00-18.00 uur ​Medicatieronde
​17.30-18.30 uur ​Warme maaltijd​
​22.00 uur ​Medicatieronde en begin nachtrust​

Ontslag

Afhankelijk van uw onderzoek of ingreep mag u dezelfde of de volgende dag na uw onderzoek/ingreep naar huis. U mag meestal tussen 10.00 uur en 11.00 uur naar huis.

Ingrepen en onderzoeken

Op de afdeling Shortstay Cardiologie worden patiënten opgenomen die de volgende onderzoeken en ingrepen ondergaan, zoals hartkatheterisaties en dotterbehandelingen, ablaties, pacemaker of ICD implantaties/vervangingen, slokdarmecho's onder narcose (TEE), electrocardioversie (ECV) en overige korte ingrepen.

Bezoek op de afdeling

Voor de rust op de afdeling vragen wij u om maximaal één contactpersoon mee te nemen tijdens de opname, voor het opnamegesprek. 

Eten en drinken

U mag als patiënt (als u niet nuchter hoeft te zijn) altijd koffie en thee pakken in de pantry op de afdeling, dit is ook voor bezoek. Het eten in de broodserveerwagen op de Lounge is alleen bestemd voor patiënten.

Trombosedienst

Gebruikt u bloedverdunners? De trombosedienst geeft u een aangepast schema als voorbereiding op uw opname. Na de ingreep mag u meestal de bloedverdunners weer herstarten volgens schema, al kan het zijn dat er wat aanpassingen zijn. De cardioloog of physician assistant besluit uiteindelijk hoe uw beleid rondom de trombosedienst eruit zal zien.

Reanimatiebeleid

Wij gaan er van uit dat als u opgenomen wordt op de afdeling Shortstay Cardiologie, u gereanimeerd wilt worden als dit nodig is, tenzij u uitdrukkelijk heeft aangegeven dit niet te willen. Als uw reanimatiebeleid nog niet eerder is besproken en vastgelegd, neemt de physician assistant dit met u door en legt het vast in uw dossier. Mocht u zelf uw eerder vastgelegde reanimatiebeleid willen aanpassen, maak dit dan kenbaar bij opname. Uitzondering: tijdens een ingreep op de hartkatheterisatiekamer wordt u in principe altijd gereanimeerd indien nodig. Dit komt omdat tijdens een ingreep aan het hart niet met zekerheid gezegd kan worden of een hartstilstand spontaan optreedt, of als gevolg van de ingreep.

Opnamebrochure

Deze informatie is een toevoeging op de informatie uit onze algemene opnamebrochure 'Opname in Isala'. Wilt u de algemene opnamebrochure op uw gemak doornemen? Wij hebben hem voor u beschikbaar. Vraag er gerust naar of kijk op www.isala.nl.

Laatst gewijzigd 24 november 2022 / 7173 / L