Contact
  1. 7193-Trommelvliesbuisjes bij kinderen: adviezen na plaatsen
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Bij uw kind zijn trommelvliesbuisjes geplaatst. ​ In deze folder geven wij u adviezen voor de nazorg thuis.

Het trommelvliesbuisje maakt een verbinding tussen de gehoorgang en het middenoor. Hierdoor krijgt het middenoor weer lucht en verdwijnt de slechthorendheid. Onder volledige verdoving (narcose) wordt een klein gaatje in het trommelvlies gemaakt. Het slijm wordt uit het middenoor gezogen. Om te voorkomen dat het gaatje direct weer dichtgroeit, wordt er een trommelvliesbuisje geplaatst. Het betreft een klein plastic buisje van ongeveer 2 mm.

Het oor kan nu weer normaal functioneren. De eerste paar dagen zit het buisje nog wat los, maar na een week groeit het trommelvlies er passend omheen en zit het stevig vast. Het kan enkele maanden tot zelfs enkele jaren blijven zitten. Het buisje valt er te zijner tijd spontaan uit en het gaatje sluit meestal vanzelf. Soms moeten er opnieuw buisjes worden geplaatst, omdat de klachten terugkomen.

Pijn

Uw kind krijgt voor de ingreep paracetamol. Dit mag u zo nodig thuis herhalen volgens de dosering die vermeld staat op de verpakking. Geluiden kunnen wat harder klinken na de operatie waar uw kind eerst weer aan moet wennen. Uw kind mag de volgende dag gewoon weer naar school als hij/zij zich goed voelt. Het is verstandig de eerste week uw kind niet mee te laten doen met gym en geen trampoline te laten springen.

Misselijkheid

Uw kind kan na de narcose wat misselijk zijn. Geef kleine beetjes eten en drinken en neem nog even plaats in het zitje. Als uw kind er aan toe is, mag u samen naar huis. U krijgt een spuugbakje mee voor onderweg.

Recept oordruppels

De eerste dagen na het plaatsen van buisjes kunnen de oren nog wat vocht afscheiden. Als dit na drie dagen niet stopt, mag u de oren gaan druppelen volgens voorschrift. Het recept voor de druppels krijgt u bij het ontslag uit het ziekenhuis mee naar huis.

Als uw kind reeds langer buisjes heeft en er ontstaat een loopoor (pus uit het oor) dan kunt u dit vijf dagen aanzien. Is het dan niet vanzelf over gegaan, dan mag u starten met de eerder voorgeschreven oordruppels. Is het na één week druppelen niet over, neem dan contact op met de secretaresse van de polikliniek Keel-, neus- en oorheelkunde om een afspraak te maken.

Het is belangrijk dat de oren de eerste week na de operatie droog blijven. U kunt de oren tijdens het douchen en haren wassen eventueel afdekken met een propje vette watten. Wees voorzichtig met zeep en shampoo zolang de buisjes aanwezig zijn.

Zwemmen

Na één week kan uw kind weer gewoon zwemmen. Ook van de kant afspringen of duiken is toegestaan. Ook mag uw kind meedoen met het A­- en B­-diploma. Klaagt uw kind tijdens of na het zwemmen over oorpijn of heeft hij of zij telkens na het zwemmen een 'loopoor', dan is het raadzaam om hem of haar voortaan oordopjes te laten dragen tijdens het zwemmen. Oordopjes kunt u bij drogist of apotheek kopen. Kies geen kneeddopjes. Ook kunt u dopjes laten aanmeten bij de audicien (een bedrijf dat hoortoestellen verkoopt); deze werken vaak het beste. Vermeld bij de audicien duidelijk dat uw kind buisjes heeft.

Controle

De meeste kinderen knappen snel op na de ingreep. Een controleafspraak is dan ook meestal niet nodig. Mocht uw kind toch nog klachten hebben, dan kunt u binnen een jaar rechtstreeks bij de KNO-arts terecht. Is de ingreep langer dan een jaar geleden, dan is een verwijzing via uw huisarts noodzakelijk.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar uw kind onder behandeling is:

Zwolle, Kampen en Heerde

Keel-, neus- en oorheelkunde
(038) 424 23 84 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Meppel en Steenwijk

Keel-, neus- en oorheelkunde
(0522) 23 32 48 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 15 januari 2019 / 7193