Contact
 1. 7209-Baarmoederhalskanker (PID): H1 Inhoudsopgave, inleiding contact

Patiënten Informatie Dossier

U heeft zojuist van uw arts gehoord dat u baarmoederhalskanker heeft en met hem besproken welke behandeling u daarvoor ondergaat. Gedurende de behandeling krijgt u veel informatie. Het is voor veel mensen niet mogelijk al deze informatie in één keer te onthouden. Dit Patiënten Informatie Dossier (=PID) is bedoeld als ondersteuning. Het bevat informatie om u zo goed mogelijk voor te bereiden op de behandeling(en). Zo kunt u het thuis op elk moment rustig nalezen.

Het dossier is uw persoonlijk eigendom. Om ervoor te zorgen dat u zoveel mogelijk profijt heeft van dit PID adviseren wij u het bij uw bezoek aan Isala mee te nemen. Het kan dan worden aangevuld met de informatie die u op dat moment krijgt. Zo krijgt u een informatieboekje dat zo goed mogelijk op uw persoonlijke situatie van toepassing is.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1: Inhoudsopgave, inleiding en contact

 • Inhoudsopgave
 • Inleiding
 • Contact

Hoofdstuk 2​: Baarmoederhalskanker en onderzoeken

 • Baarmoederhalskanker
 • Inwendig onderzoek en uitstrijkje
 • Overige onderzoeken

Hoofdstuk 3: Behandeling van baarmoederhalskanker

 • Voorbereiden op gesprekken
 • Behandelvoorstel bespreken
 • Mogelijke bijwerkingen en complicaties
 • Kans op genezing
 • Nazorg en controle bij baarmoederhalskanker
 • Belangrijke informatie

Hoofdstuk 4: Informatie en ondersteuning

 • Omgaan met de veranderende situatie
 • Overige namen en websites van organisaties
 • Rechten en plichten
 • Klachten

Regieverpleegkundige

In dit PID vindt u informatie over baarmoederhalskanker en de behandeling in Isala gericht op uw situatie. Er is meer uitgebreide informatie beschikbaar over baarmoederhalskanker, de behandeling, bestaande (patiënten) organisaties en andere specifieke onderwerpen. Wilt u ergens meer over weten, vraagt u dit dan gerust aan de regieverpleegkundige oncologie. De regieverpleegkundige oncologie is een verpleegkundige die is gespecialiseerd in de zorg voor mensen met kanker. Een aantal regieverpleegkundigen is ook verpleegkundig specialist. De verpleegkundig specialist is opgeleid om een aantal medische taken van de arts over te nemen.

 • De regieverpleegkundige geeft uitleg over uw behandeling en de gevolgen hiervan op uw dagelijks leven.
 • Zij is op werkdagen telefonisch bereikbaar om vragen te beantwoorden.
 • Zij kan u opvang bieden bij de verwerking van uw ziekte.
 • U kunt vragen en onzekerheden die u of uw naasten bezighouden, met haar bespreken.

Tijdens de gehele diagnose-, behandel- en controleperiode kunt u een beroep doen op de regieverpleegkundige. Zij zal u helpen om een antwoord op uw vragen te krijgen. Het is mogelijk dat zij u daarvoor doorverwijst naar andere zorgverleners.

Elke behandeling is maatwerk

Als laatste willen we opmerken dat uw behandeling anders kan zijn, dan in dit PID beschreven staat. Elke behandeling is maatwerk en wordt op de patiënt afgestemd. Uw arts bespreekt uw behandeling persoonlijk met u. Als er iets niet duidelijk is, vraag dan vooral om opheldering bij uw arts of verpleegkundige. Ook als er dingen gebeuren die u niet had verwacht of die naar uw idee anders of beter kunnen, meldt u dit dan aan ons. Uw suggesties en opmerkingen bieden ons de mogelijkheid om de zorg nog beter af te stemmen op uw wensen en die van andere patiënten.

Contact

In Isala zijn verschillende zorgverleners betrokken bij de zorg voor patiënten met gynaecologische kanker.

Regieverpleegkundigen oncologie 

 • Bernadette Rigterink
 • Alie de Vries.

(038) 424 27 84 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur)

Gynaecologen

 • H.G. ter Brugge
 • H.H. de Haan
 • A.J. Krüse.

Zwolle

(038) 424 56 04 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)
(038) 424 50 00 (na 17.00 uur en in het weekend)

Meppel

(0522) 23 38 11 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Radiotherapeuten

 • Dr. E. Phernambucq
 • Dr.E.M.A. Roeloffzen
 • Dr. A.G. Zwanenburg.

(038) 424 54 49 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Internist-oncologen

 • H.B. Fiebrich
 • A.H. Honkoop
 • W.A. van der Steeg.

(038) 424 60 40 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Verpleegafdeling

Verpleegafdeling Gynaecologie/Urologie
Locatie V2.5
(038) 424 12 56

Spoedeisende hulp (SEH)

(038) 424 50 00 (altijd bereikbaar)

Postadres

Uw postadres in Isala is:
Isala
T.a.v. mevrouw / de heer ...
Afdeling … , kamer …
Postbus 10400
8000 GK Zwolle

Bezoekadres

Dr. van Heesweg 2
8075 AB Zwolle

Bezoektijden verpleegafdeling

Dagelijks van 15.30 - 17.00 uur en van 18.30 - 20.00 uur. Op zaterdag, zondag en feestdagen ook van 10.30 - 12.00 uur. De feestdagen zijn:

 • Nieuwjaarsdag
 • Eerste en Tweede Paasdag
 • Koningsdag
 • Bevrijdingsdag
 • Hemelvaartsdag
 • Eerste en Tweede Pinksterdag
 • Eerste en Tweede Kerstdag.

Website en Facebookpagina

Bekijk ook de website van de polikliniek Gynaecologische oncologie en de Facebookpagina van het Isala Oncologisch centrum voor de laatste ontwikkelingen en nieuws.

31 januari 2019 / 7209 / P

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.