Contact
  1. 7213-Wetenschappelijk onderzoek bij hartpatiënten
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

​Naast de dagelijkse zorg voor patiënten, verrichten de cardiologen van Isala Hartcentrum verschillende wetenschappelijke onderzoeken. Wetenschappelijk onderzoek bij hartpatiënten vindt plaats om meer kennis en inzicht te krijgen in het ontstaan en het aantonen van hart- en vaatziekten. Daarnaast zorgt dit onderzoek voor meer kennis over de resultaten van bepaalde nieuwe behandelmethoden, zowel op korte als lange termijn.

De cardiologen van Isala voeren zelf wetenschappelijk onderzoek uit. Daarnaast komt het ook voor dat zij meewerken aan een onderzoek dat door een firma of stichting is opgezet.

Toestemming van de hartpatiënt

In Isala Hartcentrum worden gemiddeld per jaar vijftien nieuwe wetenschappelijke onderzoeken opgezet en uitgevoerd, waarbij patiënten worden betrokken.

Medewerking van u als patiënt is altijd op vrijwillige basis. De onderzoekers moeten u om toestemming vragen. Voor ze kunnen starten met wetenschappelijk onderzoek hebben ze eveneens de toestemming nodig van de Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC) van Isala en van de Raad van Bestuur van Isala. De METC beoordeelt onder andere of het onderzoek zinvol is, of er niet teveel risico’s of nadelen voor u als patiënt aan verbonden zijn, of u de juiste informatie ontvangt en of u vrijwillig uw toestemming geeft. Wetenschappelijk onderzoek bij patiënten kan alleen plaatsvinden als de METC een positief oordeel heeft gegeven over het onderzoek. Als naar aanleiding hiervan ook de Raad van Bestuur goedkeuring geeft, kan het onderzoek starten.

Als uw arts of een onderzoeksverpleegkundige u vraagt deel te nemen aan een onderzoek, krijgt u uiteraard eerst informatie over dit onderzoek. Deze informatie krijgt u zowel mondeling als schriftelijk. Wanneer u besluit deel te nemen aan het onderzoek, moet u hiervoor zelf toestemming geven. Dit doet u door een toestemmingsformulier (informed consent) te ondertekenen. Als u liever niet deelneemt, krijgt u de gewone behandeling die op dat moment gangbaar is voor uw ziekte of aandoening. U kunt altijd stoppen met deelname aan het onderzoek, dus ook tijdens het onderzoek. Uw arts overlegt op dat moment met u hoe hij uw behandeling voortzet. Voor wetenschappelijk onderzoek bij wilsonbekwame patiënten geldt een aanvullende wettelijke regeling en toestemmingsprocedure.

Onderzoeksgegevens

Tijdens het onderzoek worden de onderzoeksgegevens anoniem verwerkt, de naam van u als patiënt is niet te herleiden. Alle onderzoeksgegevens worden vertrouwelijk behandeld. U hoort van de arts of onderzoeksmedewerker wanneer het onderzoek is afgerond. 

Wetenschappelijke publicaties

De gegevens die tijdens het onderzoek worden verzameld, gebruikt de cardioloog voor het schrijven van een rapport of een artikel. Vaak worden de resultaten in een medisch vakblad gepubliceerd, zodat andere artsen deze nieuwe informatie kunnen gebruiken bij de behandeling van hun patiënten. 

Diagram

Diagram (Diagnostic Research And Management) is een zelfstandige onderneming die het Isala Hartcentrum ondersteunt bij het uitvoeren van klinisch wetenschappelijk onderzoek. 

Contact

Heeft u vragen over wetenschappelijk onderzoek, dan kunt u bellen met:

Zwolle

Diagram (Clinical Research)
(038) 424 48 50 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Laatst gewijzigd 18 januari 2019 / 7213