Contact
 1. 7233-Behandelwijzer doelgerichte therapie (PID): H1 Inhoudsopgave inleiding

Patiënten Informatie Dossier

In dit Patiënten Informatie Dossier (PID) vindt u informatie over de behandeling met doelgerichte therapie in Isala Oncologisch centrum. Veel van de informatie die u tijdens gesprekken met artsen en verpleegkundigen krijgt, vindt u terug in dit PID. Uiteraard lichten wij in de gesprekken toe wat in uw unieke, persoonlijke situatie van toepassing is. Soms kan dit iets afwijken van de algemene informatie in dit PID.

Inhoudsopgave

 • Hoofdstuk 1: Inhoudsopgave en inleiding
 • Hoofdstuk 2: Contact (deze informatie ontvangt u tijdens uw afspraak)
 • Hoofdstuk 3: Wanneer moet u contact opnemen met het ziekenhuis?
 • Hoofdstuk 4: Kuurspecifieke informatie (deze informatie ontvangt u tijdens uw afspraak)
 • Hoofdstuk 5: Praktische informatie

Regieverpleegkundige

De regieverpleegkundige oncologie is uw vaste aanspreekpunt tijdens de gehele periode van (aanvullende) onderzoeken, behandeling en controle. Regieverpleegkundigen oncologie zijn gespecialiseerd in de zorg voor mensen met kanker. Een aantal van hen is verpleegkundig specialist. Verpleegkundig specialisten zijn zelfstandig bevoegd om een aantal medische taken uit te voeren.

 • De regieverpleegkundige is op werkdagen telefonisch bereikbaar voor overleg of vragen.
 • Zij geeft u informatie over uw ziekte en behandeling.
 • Zij voert medische controles uit, zelfstandig of onder toezicht van een medisch specialist.
 • Zij kan u ondersteunen bij het omgaan met uw ziekte en de gevolgen daarvan in uw dagelijks leven.
 • Zij kan u zo nodig verwijzen naar andere zorgverleners binnen en buiten Isala.

Belangrijk tijdens uw behandeltraject

Voor de komende periode vinden wij het volgende belangrijk:

 • Als iets u niet duidelijk is, vraagt u dan vooral om opheldering aan de betreffende medisch specialist of regieverpleegkundige.
 • Schrijf eventueel uw vragen op en neem ze mee naar een volgende afspraak. Er is ruimte om uw vragen te stellen.
 • Wanneer er zaken gebeuren die niet aan uw verwachtingen voldoen of die naar uw idee anders of beter kunnen, dan horen wij dit graag. Uw opmerkingen bieden ons de mogelijkheid de zorg steeds beter af te stemmen op de behoeften van onze patiënten.

Registratie

Wanneer u de diagnose kanker krijgt, leggen zorgverleners gegevens vast in uw medisch dossier. Sommige gegevens uit uw medisch dossier worden opgenomen in een onafhankelijke databank: de Nederlandse kankerregistratie. Met deze gegevens wordt onderzoek gedaan om meer over kanker te weten te komen. Daardoor ontstaan betere inzichten, effectievere behandelingen en uiteindelijk betere resultaten in de zorg voor patiënten met kanker.

De commissie die toezicht houdt op deze registratie bewaakt de bescherming van uw privacy aan de hand van de wettelijke regels die daarvoor van toepassing zijn. Wilt u meer lezen over deze registratie? Lees dan de folder registratie van kanker van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). De regieverpleegkundige kan de folder eventueel voor u printen.

Er zijn ook andere registraties (per ziektebeeld) die landelijk worden uitgevoerd voor kwaliteitscontrole en verbetering. Het is mogelijk bezwaar te maken tegen opname van uw gegevens in deze registraties. Bespreek dit met uw medisch specialist of regieverpleegkundige.

Doelgerichte therapie

Wat is doelgerichte therapie?

Doelgerichte therapie, ook wel 'targeted therapy' genoemd, wil zeggen: een behandeling met medicijnen die kankercellen doelgericht remmen in hun groei. Met 'doelgericht' wordt bedoeld dat de medicijnen met name van invloed zijn op de kankercellen.

Het belangrijkste kenmerk van kankercellen is dat zij ongeremd delen. De deling vindt plaats vanuit de celkern. Wanneer kanker ontstaat, zijn er meerdere fouten opgetreden in de aansturing van de celdeling. Cellen blijven zich ongeremd delen en bovendien kunnen ze ingroeien in omliggend weefsel en uitzaaien naar andere organen. Kankercellen zijn ook in staat tot het vormen van eigen bloedvaten. Deze bloedvaten zijn nodig om tumoren en uitzaaiingen te voorzien van voedingsstoffen en zuurstof, waardoor zij verder kunnen groeien.

Er is steeds meer kennis over de keten van boodschappers. Deze boodschappers zijn de signaalstoffen, die de celkern aanzetten tot celdeling. Kanker ontstaat wanneer de balans tussen stimulerende en remmende signalen is verstoord.

Doelgerichte therapieën beïnvloeden de keten van signaalstoffen. Het doel is ongeremde celdeling tot stilstand te brengen. Doelgerichte therapie kan als enige behandeling worden gegeven, of in combinatie met andere behandelingen, zoals chemotherapie of hormonale (endocriene) therapie.

Doelgerichte therapieën zijn onder te verdelen in twee groepen:

 • antistoffen of monoklonale antilichamen;
  Deze medicijnen beïnvloeden de keten van signaalstoffen aan de buitenkant van de cel. Deze behandeling wordt ook wel immunotherapie genoemd.
 • small molecules.
  Deze medicijnen beïnvloeden de keten van signaalstoffen aan de binnenkant van de cel. 

De werking van doelgerichte therapie kan beïnvloed worden door andere medicatie. Dit geldt ook voor bepaalde voedingsmiddelen en kruidensupplementen. Meldt u alle middelen die u gebruikt bij uw specialist. Die kan aangeven of er mogelijk een wisselwerking kan optreden tussen deze middelen en de doelgerichte behandeling.

Bijwerkingen

Er zijn de afgelopen jaren vele doelgerichte therapieën ontwikkeld en er komen er steeds meer bij. De hoop was dat deze middelen minder bijwerkingen zouden hebben dan chemotherapie. Helaas hebben ook de middelen die tot de doelgerichte therapie behoren mogelijke bijwerkingen. Van de verschillende middelen, zijn zeer uiteenlopende mogelijke bijwerkingen bekend. Hier leest u meer over in hoofdstuk 4 'Kuurspecifieke informatie'.

Wat is het doel van doelgerichte therapie?

Een behandeling met doelgerichte therapie kan om verschillende redenen gegeven worden:

 • curatief;
  Dit is een op genezing gerichte behandeling.
 • adjuvant;
  Dat wil zeggen: na een operatie, als onderdeel van een op genezing gerichte behandeling. De behandeling wordt uit voorzorg gegeven om het risico te verkleinen dat de kanker terugkomt.
 • neo-adjuvant;
  Een behandeling voorafgaand aan een operatie of radiotherapie, als onderdeel van een op genezing gerichte behandeling.
 • palliatief;
  Genezing niet kan worden bereikt. De ziekte kan mogelijk wel worden geremd en klachten door de ziekte voorkomen of verminderd.
Laatst gewijzigd 15 september 2023 / 7233 / P