Contact
 1. 7235-Behandelwijzer doelgerichte therapie (PID): H3 Wanneer contact opnemen met het ziekenhuis?

Patiënten Informatie Dossier

​Neem bij onderstaande klachten direct contact op met het ziekenhuis. Ook wanneer de klacht 's avonds, 's nachts of in het weekend ontstaat:

 • koorts van 38,5 graden of hoger en/of koude rillingen;
 • ernstige/acute kortademigheid, benauwdheid, een ziek gevoel;
 • een bloedneus die langer dan 30 minuten aanhoudt;
 • aanhoudend bloeden van een wondje (langer dan 30 minuten);
 • acuut optredende heftige buikpijn;
 • bloed ophoesten;
 • pijn. Gebruikt u pijnstilling, dan bedoelen we pijn die niet reageert op de voorgeschreven medicatie.

Neem bij onderstaande klachten ook contact op met het ziekenhuis. Deze klachten kunnen doorgaans wachten tot overdag:

 • braken, langer dan 24 uur;
 • misselijkheid, waardoor u de voorgeschreven medicatie niet kunt innemen;
 • diarree, langer dan 24 uur;
 • obstipatie (verstopping) langer dan drie dagen;
 • aanhoudend hoesten of pijn bij hoesten;
 • huiduitslag, jeuk. Indien van toepassing, volg dan eerst de instructies in hoofdstuk 4, kuurspecifieke informatie;
 • witte en/of pijnlijke plekjes in de mond, pijn bij het slikken;
 • vaak kleine beetjes plassen, een branderig gevoel bij het plassen;
 • bloed bij de ontlasting of in de urine of pikzwarte ontlasting;
 • aanhoudende o f hevige hoofdpijnklachten;
 • snelle gewichtstoename;
 • aanhoudende hevige menstruatie (langer dan vijf dagen);
 • verschijnselen van bloedarmoede: ernstige moeheid, hartkloppingen, duizeligheid, wazig zien;
 • aanhoudende gevoelsveranderingen in de handen en voeten: speldenprikken, branderig gevoel, doof of zwaar gevoel, gestoorde waarneming van pijn en/of temperatuur;
 • emotionele of gedragsveranderingen die langer dan enkele dagen duren.

Als u twijfelt of onzeker bent over bepaalde klachten die u heeft, mag u altijd bellen.

Contact

Tijdens kantooruren

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de regieverpleegkundige via:

                                                            (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)


(Uw regieverpleegkundige vult hier het juiste telefoonnummer voor u in.)

Zo nodig overlegt de regieverpleegkundige met uw behandelend specialist. In sommige gevallen kan zij u ook naar uw huisarts verwijzen.

Buiten kantooruren

Buiten kantooruren (‘s avonds, ’s nachts en in het weekend) belt u via de receptie. U kunt dan vragen naar de dienstdoende arts-assistent Interne geneeskunde.

Zwolle

088 624 50 00

Meppel

088 624 50 00

Laatst gewijzigd 11 februari 2022 / 7235 / P