Contact
 1. 7249-Neuropsychologisch onderzoek

Onderzoek naar de werking van de hersenen

​Uw arts in Isala heeft u doorgestuurd naar een psycholoog voor een neuropsychologisch onderzoek. 

Bij een neuropsychologisch onderzoek wordt de werking van uw hersenen getest. Welke gebieden van de hersenen werken wel en welke gebieden werken niet meer goed. Een neuropsycholoog gaat na of dit komt door een beschadiging in de hersenen. In deze folder vindt u meer informatie over waarom een neuropsychologisch onderzoek belangrijk is en wat het onderzoek inhoudt.

Verandering in de hersenen

Een verandering in de hersenen kan ontstaan door:

 • een ongeval (ernstig hersenletsel)
 • een beroerte (infarct of bloeding)
 • een ziekte (infectie, tumor)
 • andere neurologische ziektes, zoals de ziekte van Alzheimer (dementie)

Het neuropsychologisch onderzoek

Een neuropsychologisch onderzoek is géén lichamelijk onderzoek. De psycholoog test de werking van uw hersenen. Het is een onderzoek naar het denken en doen. Problemen met de functies van de hersenen kunnen (ernstige) gevolgen hebben voor het dagelijks handelen in uw werk, bij het uitvoeren van hobby’s of in sociale omgang met anderen.

Leren omgaan met veranderingen

Tijdens het onderzoek wordt gekeken waarom dingen niet meer zo vanzelfsprekend gaan als voorheen. Een verandering in uw hersenen kost u meer energie en veel dingen gaan wat langzamer. U ervaart dat het anders gaat, maar u kunt moeilijk omschrijven wat er nu precies aan de hand is. Door middel van een neuropsychologisch onderzoek kan dit duidelijk worden. U kunt dan een behandeling krijgen. De nadruk van de behandeling kan liggen op het leren omgaan met de veranderingen na het hersenletsel.

Taken en oefeningen

Tijdens een neuropsychologisch onderzoek voert u taken uit en doet u oefeningen die een beroep doen op verschillende gebieden van de hersenen. Door te kijken hoe u de aangeboden taken uitvoert, kan de neuropsycholoog een indruk krijgen van het handelen van de hersenen. Ook dingen als stemming, uw persoonlijkheid en hoeveel energie u heeft, nemen we mee in het onderzoek.

Kijken naar mogelijkheden

We vinden het belangrijk dat we niet alleen naar de problemen van een patiënt kijken, maar ook naar de mogelijkheden van iemand.

Wat meet het onderzoek?

Het onderzoek meet onder andere:

 • uw geheugen (kunt u goed dingen onthouden)
 • uw aandacht (kunt u zich goed concentreren)
 • uw werktempo
 • hoe uw hersenen beelden verwerken
 • uw taal en spraak
 • uw ruimtelijk inzicht
 • uw vermogen om vooruit te denken en problemen op te lossen
 • inzicht in uw ziekte
 • uw stemming en gedrag
 • uw sociaal gedrag tegenover anderen
 • uw intelligentie (eventueel).

Waaruit bestaat het onderzoek?

Het onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

 • het intakegesprek
 • het onderzoek (tests en vragenlijst)
 • de uitslag (bespreken van de resultaten)

Intakegesprek

Bespreken klachten

Het onderzoek begint met een kennismakingsgesprek bij een psycholoog. In dit gesprek stelt de psycholoog u vragen over uw klachten en hoeveel u er door gehinderd wordt in het dagelijks leven. Zo kan het zijn dat u bijvoorbeeld moeite heeft uw aandacht vast te houden. Of dat u vergeetachtiger bent geworden. Dit kan van invloed zijn op het uitvoeren van de dagelijkse activiteiten.

Bespreken karakter en sociale situatie

Ook praat de psycholoog met u over uw karakter en de mensen om u heen. Uw karakter kan veranderd zijn of de manier waarop u omgaat met andere mensen in uw werk of vrije tijd. Misschien heeft u deze veranderingen zelf opgemerkt of ervaart uw omgeving deze veranderingen. Hierbij kunt u denken aan het omgaan met andere mensen op uw werk of in uw vrije tijd.

Een bekende meenemen

Het is belangrijk om iemand in uw omgeving die u goed kent, mee te nemen naar het gesprek. Dan kunnen wij  de vragen ook aan hem/haar stellen.

Het onderzoek

Het onderzoek vindt meestal op een andere dag plaats.

Doel van het onderzoek

Het doel van het onderzoek is:

 • de besproken klachten verder onderzoeken
 • de ernst van uw problemen vaststellen
 • proberen te achterhalen waarom de problemen zijn ontstaan
 • u advies (behandeling) te geven over hoe om te gaan met de problemen.

Verschillende tests

Het onderzoek bestaat uit verschillende tests. De taken die u tijdens het onderzoek uitvoert, kunnen wel eens lijken op wat u vroeger op school moest doen. Toch is een neuropsychologisch onderzoek niet zomaar een lijstje met vragen of een oefening.

Er wordt gewerkt met serieuze testen die wetenschappelijk zijn goedgekeurd.

Soms zijn het opdrachten die u uit het hoofd oplost, maar soms ook opdrachten die u met pen en papier maakt. Ook kan het zijn dat we u vragen iets na te tekenen, zoals eenvoudige figuren.

Sommige tests zijn makkelijker, andere tests zijn wat moeilijker. Dit vraagt inspanning van u. Wij begeleiden u daarbij.
Wanneer er wordt vermoed dat iemand moeite heeft met plannen en vooruitdenken, wordt hier een test voor afgenomen, waaruit blijkt of dat daadwerkelijk zo is.

Uw partner of direct betrokkene kan niet bij het testgedeelte aanwezig zijn, omdat dit uw testprestaties kan beïnvloeden.

U hoeft zich niet voor te bereiden op het testonderzoek.

Gebruikt u hulpmiddelen als een leesbril of gehoorapparaat? Neem deze dan wel mee naar het testonderzoek.

Vragenlijst

Soms wordt u gevraagd een lijst in te vullen. De psycholoog krijgt dan een beeld hoe u in het dagelijks leven handelt. In de vragenlijst geeft u antwoord op vragen die te maken hebben met:

 • uw stemming (hoe voelt u zich)
 • uw emoties
 • hoe u met moeilijke situaties of gebeurtenissen omgaat.

De meeste tests worden door een psychodiagnostisch werker uitgevoerd.

Voor het neuropsychologisch onderzoek zijn vaak meerdere afspraken nodig.

Hoe lang duurt het onderzoek?

De duur van het neuropsychologisch onderzoek kan verschillen van ongeveer anderhalf uur (één dagdeel) tot maximaal vier uur (verdeeld over twee dagdelen). Er wordt een afspraak met u gemaakt voor het onderzoek.

Soms wordt iemand meerdere keren onderzocht om te zien of er verandering is opgetreden.

Waar vindt het onderzoek plaats?

Het onderzoek vindt plaats in Isala. U zit daarbij samen met een psycholoog of psychologisch medewerker aan tafel.

Uitslag van het onderzoek

Na het onderzoek worden de resultaten uitgewerkt. De uitslag van het onderzoek is daarom pas op een later tijdstip bekend.

Er wordt een afspraak met u gemaakt om de uitslag van het onderzoek te bespreken. Een familielid of goede bekende kan hierbij aanwezig zijn.

Contact

Heeft u na het lezen van deze folder vragen, stelt u deze dan aan het begin van het neuropsychologisch onderzoek. Kunt u niet wachten tot dit onderzoek, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Medische psychologie
088 624 52 86 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Meppel

Medische psychologie
088 624 52 86 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.     

Laatst gewijzigd 14 maart 2022 / 7249