Contact
 1. 7249-Neuropsychologisch onderzoek

​Uw behandelend arts heeft u verwezen naar een psycholoog voor een neuropsychologisch onderzoek (NPO).  In deze folder vindt u meer informatie over het doel en het verloop van neuropsychologisch onderzoek.

Neuropsychologie is een richting binnen de psychologie die zich bezighoudt met de functies van de hersenen en de relatie daarvan met het gedrag.

Doel van het onderzoek

Wellicht heeft u moeite om uw aandacht vast te houden of bent u vergeetachtiger geworden. Dit kan van invloed zijn op het uitvoeren van de dagelijkse activiteiten. Ook kan uw karakter veranderd zijn of de manier waarop u omgaat met andere mensen. Misschien heeft u deze veranderingen zelf opgemerkt of ervaart uw omgeving deze veranderingen.

Met neuropsychologisch onderzoek kunnen we nagaan of deze problemen in het dagelijks leven te verklaren zijn vanuit een hersenbeschadiging (bijvoorbeeld een val op het hoofd) of hersenaandoening (bijvoorbeeld een dementie). Ook kunnen we in kaart brengen welke gevolgen een eventueel vastgestelde hersenbeschadiging of hersenaandoening heeft voor het dagelijks leven. Neuropsychologisch onderzoek brengt niet alleen de problemen van iemand in kaart, maar kijkt ook naar de mogelijkheden van de persoon. Het onderzoek geeft een overzicht van de verschillende denkfuncties ook wel cognitieve functies, het gedrag en emoties.

Het onderzoek

Inhoud

Door een gesprek, gerichte observaties en het afnemen van een aantal tests en/of vragenlijsten worden de problemen in kaart gebracht. Deze onderzoeken en vragenlijsten meten onder andere:

 • geheugen;
 • aandacht;
 • werktempo;
 • waarneming;
 • taal en spraak;
 • ruimtelijk inzicht;
 • mogelijkheden om te plannen;
 • ziekte-inzicht;
 • stemming en gedrag;
 • intelligentie (eventueel).

Verloop van het onderzoek

Het onderzoek begint met een kennismakingsgesprek bij een psycholoog. In dit gesprek, dat ongeveer een uur duurt, stelt de psycholoog u vragen over uw klachten en de mate waarin u er hierdoor gehinderd wordt in het dagelijks leven. Ook uw eigenschappen en sociale situatie komen aan bod. Daarnaast is het belangrijk om iemand in uw omgeving die u goed kent, mee te nemen naar dit gesprek, zodat wij deze vragen ook aan hem/haar kunnen stellen.

Op basis van de beschikbare medische informatie, het kennismakingsgesprek en de vraagstelling wordt bepaald welke testonderzoeken en/of vragenlijsten bij u worden afgenomen.

Duur

De duur van het neuropsychologisch onderzoek varieert van ongeveer anderhalf uur (één dagdeel) tot maximaal vier uur (verdeeld over twee dagdelen). Er wordt een afspraak met u gemaakt voor de afname van het testonderzoek. Dit kan aansluitend zijn op het kennismakingsgesprek of op een nader te bepalen datum. Soms wordt iemand herhaaldelijk onderzocht om te zien of er een verandering van de stoornissen is opgetreden (bijvoorbeeld een verbetering door behandeling).

Plaats

Het onderzoek wordt afgenomen in Isala waarbij u samen met de psycholoog of psychologisch medewerker aan tafel zit. Het betreft nooit een lichamelijk onderzoek. Het is belangrijk om hulpmiddelen zoals een leesbril of een gehoorapparaat mee te nemen als u deze nodig heeft.

Nagesprek en uitslag

Na afronding van het neuropsychologisch onderzoek bestaat er de mogelijkheid voor een nagesprek. Een familielid of goede bekende kan hierbij aanwezig zijn. In dit gesprek krijgt u de uitslagen van het onderzoek en worden deze toegelicht. In plaats van dit gesprek kunt u er voor kiezen de uitslagen via uw behandelend arts te verkrijgen. Het definitieve verslag wordt opgestuurd naar uw behandelend arts. 

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Medische psychologie
(038) 424 52 86 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Meppel

Medische psychologie
(0522) 23 33 46 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

14 januari 2019 / 7249

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.