Contact
 1. 7258-Schildklierkanker (PID): H1 Inhoudsopgave en contact

Patiënten Informatie Dossier

In dit Patiënten Informatie Dossier (PID) vindt u informatie over uw ziekte (of de ziekte die u mogelijk heeft) en uw behandeling in Isala Oncologisch centrum. Veel van de informatie die u tijdens gesprekken met artsen en verpleegkundigen krijgt, vindt u terug in dit PID. Uiteraard lichten wij in de gesprekken toe wat in uw unieke, persoonlijke situatie van toepassing is. Soms kan dit iets afwijken van de algemene informatie in dit PID.

​Inhoudsopgave

(de bijlagen worden toegevoegd als dit voor u van toepassing is)

Hoofdstuk 1: Inhoudsopgave en contact

Hoofdstuk 2: Schildklierkanker

Hoofdstuk 3: Onderzoek en diagnose

Hoofdstuk 4: Behandeling

Hoofdstuk 5: Herstel en follow-up

Hoofdstuk 6: Omgaan met kanker en aanvullende informatie

 

Regieverpleegkundige

De regieverpleegkundige oncologie is uw vaste aanspreekpunt tijdens de gehele periode van (aanvullende) onderzoeken, behandeling en controle. Regieverpleegkundigen oncologie zijn gespecialiseerd in de zorg voor mensen met kanker. Een aantal van hen is verpleegkundig specialist. Verpleegkundig specialisten zijn zelfstandig bevoegd om een aantal medische taken uit te voeren.

 • De regieverpleegkundige is op werkdagen telefonisch bereikbaar voor overleg of vragen.
 • Zij geeft u informatie over uw ziekte en behandeling.
 • Zij voert medische controles uit, zelfstandig of onder toezicht van een medisch specialist.
 • Zij kan u ondersteunen bij het omgaan met uw ziekte en de gevolgen daarvan in uw dagelijks leven.
 • Zij kan u zo nodig verwijzen naar andere zorgverleners binnen en buiten Isala.

Belangrijk tijdens uw behandeltraject

Voor de komende periode vinden wij het volgende belangrijk:

 • Als iets u niet duidelijk is, vraagt u dan vooral om opheldering aan de betreffende medisch specialist of regieverpleegkundige.
 • Schrijf eventueel uw vragen op en neem ze mee naar een volgende afspraak. Er is ruimte om uw vragen te stellen.
 • Wanneer er zaken gebeuren die niet aan uw verwachtingen voldoen of die naar uw idee anders of beter kunnen, dan horen wij dit graag. Uw opmerkingen bieden ons de mogelijkheid de zorg steeds beter af te stemmen op de behoeften van onze patiënten.

Registratie

Wanneer u de diagnose kanker krijgt, leggen zorgverleners gegevens vast in uw medisch dossier. Sommige gegevens uit uw medisch dossier worden opgenomen in een onafhankelijke databank: de Nederlandse kankerregistratie. Met deze gegevens wordt onderzoek gedaan om meer over kanker te weten te komen. Daardoor ontstaan betere inzichten, effectievere behandelingen en uiteindelijk betere resultaten in de zorg voor patiënten met kanker.

De commissie die toezicht houdt op deze registratie bewaakt de bescherming van uw privacy aan de hand van de wettelijke regels die daarvoor van toepassing zijn. Wilt u meer lezen over deze registratie? Lees dan de folder ‘Registratie van kanker’ van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). De regieverpleegkundige kan de folder eventueel voor u printen.

Er zijn ook andere registraties (per ziektebeeld) die landelijk worden uitgevoerd voor kwaliteitscontrole en verbetering. Het is mogelijk bezwaar te maken tegen opname van uw gegevens in deze registraties. Bespreek dit met uw medisch specialist of regieverpleegkundige.

Contact

In Isala zijn verschillende zorgverleners betrokken bij de zorg voor patiënten met schildklierkanker.

Regieverpleegkundige

 • Herma Westerhof
 • Robin Freriks

088 624 33 50 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)
endocrinologieverpleegkundige@isala.nl

Interne geneeskunde

 • G.S. Mijnhout
 • J. Feenstra
 • M.J. Muis
 • T.M. Vriesendorp.

088 624 33 50 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Chirurgie

 • A.D. van Dalsen
 • A.B. Francken

088 624 62 95 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Nucleaire geneeskunde

 • A. Oostdijk
 • Magdalena Buiting (physician assistent)
 • Martijn Bolding (physician assistent)

088 624 52 38 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Radiotherapie

 • Dr. W.F.J. du Bois

088 624 54 49 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Verpleegafdelingen

 • Chirurgie
  Locatie V2.4 
  088 624 54 41
 • Behandelcentrum
  Gebouw W
  088 624 50 00
 • Interne Geneeskunde (jodiumbehandeling)
  Locatie V2.3

Spoedeisende hulp

Ook bereikbaar buiten kantoortijden via 088 624 50 00.

Postadres

Uw postadres in Isala is:
Isala
T.a.v. mevrouw / de heer ...
Afdeling … , kamer …
Postbus 10400
8000 GK Zwolle

Bezoekadres

Dr. van Heesweg 2
8075 AB Zwolle

Bezoektijden verpleegafdeling

Kijk voor informatie over bezoektijden en aantal bezoekers op www.isala.nl/bezoektijden.

Website en Facebookpagina

Bekijk ook de website van Interne geneeskunde (polikliniek Endocrinologie) en de Facebookpagina van het Isala Oncologisch centrum voor de laatste ontwikkelingen en nieuws.

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 7258 / P