Contact
  1. 7267-24 uur koelen na reanimatie

Uw naaste is opgenomen op de Intensive care (IC) en is gereanimeerd. Om hersenschade en schade aan andere organen zo veel mogelijk te beperken kan de intensivist besluiten om de patiënt 24 uur te koelen. In deze folder leest u meer over deze behandeling.

 

Door een hartstilstand stopt de bloedsomloop, waardoor als gevolg van zuurstoftekort hersenletsel kan optreden. Dit hersenletsel ontstaat al binnen een paar minuten nadat de bloedsomloop is gestopt. Er wordt dan geen zuur­stof meer naar de hersenen getransporteerd, waardoor hersencellen af kunnen sterven, maar ook andere organen onherstelbaar beschadigd kunnen raken. Het is niet te voorspellen in welke mate er beschadiging op­treedt.

Koelprocedure 

Als een patiënt gereanimeerd is, wordt hij of zij daarna vaak beademd. Om eventuele hersenschade en schade aan andere organen zo veel mogelijk te beperken, kan de intensivist besluiten om de patiënt te koelen tot een lichaamstemperatuur van 33ºC, gedu­rende 24 uur. Het koelen gebeurt via een katheter die door de intensivist in de liesader wordt ingebracht en aangesloten wordt op een machine. Mogelijk kan door het koelen de hersenschade beperkt worden. Tijdens deze procedure worden er slaapmiddelen toegediend.
Na 24 uur wordt de lichaamstemperatuur weer omhoog gebracht met behulp van dezelfde machine. Wanneer er een temperatuur van 36 graden bereikt is, wordt het slaapmiddel gestopt. Hoe lang dit slaap­middel doorwerkt, is per patiënt verschillend. Het is daarom moeilijk te zeggen wanneer de patiënt wakker zou kunnen worden.

In het beste geval wordt uw naaste wakker en is er nauwelijks of geen schade aan de herse­nen opgetreden en is er zicht op normaal functioneren. De patiënt zal dan nog wel moeten herstellen van de oorzaak van de hartstilstand en er volgt mogelijk verder onderzoek en/of behandeling.

In het ergste geval zal bij ernstige hersenschade de patiënt nooit meer wakker worden en waarschijnlijk overlijden. Alles daar tussenin is ook mogelijk. Dit bete­kent dat een gedeelte van de hersenfunctie beschadigd kan zijn. De patiënt wordt dan wel wakker, maar bepaalde functies van de hersenen kunnen uitgevallen zijn. Hoe ernstig de hersenschade is, wordt bepaald aan de hand van neurologisch onderzoek. Zo nodig wordt er aanvullend onderzoek gedaan door een neuroloog.

Mogelijke complicaties

Aan de koelprocedure zijn wel een aantal risico's verbonden. Omdat de koeling via een infuus in de liesader plaatsvindt, kan er een lijninfectie optreden. Ook kunnen er door het koelen hartritmestoornissen optreden. Wanneer deze tot ernstige problemen leiden zal de temperatuur weer omhoog gebracht worden. Schommelingen in de waarden van het bloed treden ook op als gevolg van het koelen. Daarom voeren we regelmatig bloedonderzoek uit en geven zo nodig medicijnen om de bloedwaarden in balans te houden. Ook is tijdens de koelprocedure het lichaam gevoeliger voor infecties en kunnen er sneller bloedingen optreden.

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 7267 / P