Contact
 1. 7278-Acute alvleesklierontsteking (PID): H1 Inhoudsopgave en contact
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Patiënten Informatie Dossier

​Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1: Inhoudsopgave en contact

 • Inleiding
 • Contact

Hoofdstuk 2: Ziektebeeld en symptomen

 • De alvleesklier
 • Wat is acute alvleesklierontsteking?
 • Symptomen bij acute alvleesklierontsteking
 • Mogelijke oorzaken

Hoofdstuk 3: Diagnose, onderzoeken en behandeling

 • Diagnose en onderzoeken
 • Uitslagen
 • Gesprek aanvragen met uw arts 
 • Invulruimte uitslagen
 • Invulruimte controles, gewicht en bloeduitslagen
 • Behandeling

Hoofdstuk 4: Voeding, pijnbestrijding, emoties

 • Voeding
 • Pijnbestrijding
 • Emoties

Hoofdstuk 5: Ontslag en leefregels voor thuis

 • Transferbureau
 • Leefregels en nazorg
 • Contact opnemen bij klachten thuis
 • Invulruimte voor vragen

Inleiding

U bent opgenomen op de Maag-darm-leverafdeling van Isala omdat er bij u een acute alvleesklierontsteking is vastgesteld. Acute alvleesklierontsteking is voor patiënten een vrij onbekend ziektebeeld en het verloop en de behandeling zijn voor iedere patiënt verschillend.

Folders en brochures zijn een belangrijk hulpmiddel bij de voorlichting van u als patiënt. Goed schriftelijk voorlichtingsmateriaal kan er onder andere aan bijdragen dat u beter weet wat er gaat gebeuren en u zich hierop beter kunt voorbereiden.

Patiënten Informatie Dossier

Gedurende uw behandeling krijgt u veel informatie. Het is ondoenlijk om alles te onthouden. Daarom kunnen u en uw naasten in dit Patiënten Informatie Dossier (PID) alles nog eens rustig nalezen.

Bedenk goed dat voor elke patiënt de situatie weer anders is. Uw behandelend arts zal uw situatie met u en uw naasten bespreken. Het dossier is uw persoonlijk eigendom. Gedurende uw behandeling kan er informatie die voor u van belang is aan toegevoegd worden. Zo krijgt u een informatieboekje dat zo veel mogelijk is afgestemd op uw persoonlijke situatie.

Gebruik van het PID

Het PID bevat niet alleen informatie, maar is ook bedoeld om de communicatie tussen u en uw zorgverleners te vergemakkelijken. Er is ruimte gereserveerd voor u om vragen en opmerkingen te noteren. Ook afspraken die met u gemaakt zijn over uw behandeling (bijvoorbeeld wanneer u de uitslag van een onderzoek kunt verwachten), en zaken die u zelf graag wilt noteren (bijvoorbeeld bloeduitslagen of uw temperatuur en bloeddruk), kunt u hier kwijt.

Contact

Belangrijke informatie en telefoonnummers:

Binnen Isala zijn verschillende zorgverleners betrokken bij uw zorg.

Behandelend specialist

Naam:


Dokter van Heesweg 2
8025 AB Zwolle
Polikliniek MDL Isala – V2.0 (secretariaat/polikliniek)
(038) 424 62 23 (bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur)

Diëtist

Naam:


Isala, V4.0 (secretariaat afdeling Diëtetiek)
(038) 424 53 27 (bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur)
Secretariaat.dietetiek@isala.nl

Zaalarts

Naam:


Isala, V2.3, Afdeling Maag-, darm- en leverziekten 
8025 AB Zwolle
(038) 424 1235

Voor algemene informatie over acute pancreatitis kunt u terecht bij:

Maag Lever Darm Stichting

Postbus 800
3800 AV Amersfoort
(033) 752 35 00
Info@mlds.nl  
www.mlds.nl

Websites

www.mdls.nl: Informatie van de Maag Lever Darm Stichting

www.ziekenhuis.nl: Informatie en voorlichtingsfilmpjes over verschillende klachten en aandoeningen

Patiëntenverenigingen

Alvleeskliervereniging
Postbus 420
9400 AK  Assen
www.alvleeskliervereniging.nl

Lotgenotencontact

Wellicht hebben u en/of uw naasten behoefte aan contact met lotgenoten. Het uitwisselen van ervaringen, het delen van angst, onzekerheden en verdriet kan u tot steun zijn. U kunt hiervoor terecht bij de Alvleeskliervereniging:
0900 – 2585337
www.alvleeskliervereniging.nl  
info@avkv.nl

29 november 2018 / 7278 / P