Contact
  1. 7291-Pseudokroep

​Bij uw kind is de diagnose pseudokroep gesteld. In deze folder leest u wat pseudokroep inhoudt en hoe de behandeling verloopt.

Pseudokroep

Pseudokroep (ook wel valse kroep of laryngitis subglottica genoemd) is een virusinfectie van de bovenste luchtwegen. De slijmvliezen van het gebied rondom de stembanden raken ontstoken en zwellen op. Hierdoor kan uw kind moeilijker inademen. Pseudokroep komt vooral voor bij kinderen in de leeftijd van zes maanden tot zes jaar met een piek in de peuterleeftijd.

Klachten

De verschijnselen van pseudokroep zijn een gierend geluid bij het inademen, heesheid en een blafhoest (klinkt als het geluid van een zeehond). Uw kind heeft een normale temperatuur of rond de 38°C. Meestal treedt pseudokroep ’s avonds of ’s nachts op. Uw kind ligt dan vaak eerst nog gewoon te slapen en plotseling wordt het wakker met een sterk hoorbare ademhaling. Door angst en huilen worden de klachten vaak erger. Een eerste aanval van pseudokroep is voor ouders vaak beangstigend om mee te maken.

Diagnose

De diagnose wordt gesteld aan de hand van de klachten van het kind. Er zijn geen onderzoeken voor nodig.

Behandeling

U kunt zelf een aantal dingen doen als uw kind een aanval van pseudokroep heeft:

  • Blijf bij uw kind en probeer uw kind gerust te stellen of af te leiden. Praat op geruststellende toon. Onrust en huilen verergeren de benauwdheid.
  • Het is belangrijk om zelf rustig te blijven. Iedere extra prikkel kan ervoor zorgen dat de benauwdheid toeneemt.
  • U kunt uw kind iets te drinken geven om de keel te verzachten.
  • De werking van stoom op pseudokroep is wetenschappelijk niet aangetoond. De klachten worden niet minder, maar het kan wel rust geven.

Meestal kunt u bij een aanval van pseudokroep gewoon met uw kind thuis blijven. De gierende ademhaling verdwijnt vaak binnen enkele uren. Een aanval van pseudokroep kan één keer voorkomen, maar ook een aantal avonden achter elkaar. Ook kan uw kind vaker dan één keer een pseudokroepaanval krijgen.

Neem in ieder geval contact op met het ziekenhuis als:

  • uw kind erg benauwd is;
  • uw kind suf wordt;
  • uw kind erg onrustig is.

Ziekenhuis en medicatie

Als uw kind erg benauwd is en naar het ziekenhuis moet, kan de arts in ernstige gevallen een medicijn (Dexamethason) voorschrijven die de ontsteking remt. Het medicijn zorgt ervoor dat de zwelling afneemt. De hoorbare, benauwde ademhaling wordt minder of verdwijnt waardoor het ademhalen makkelijker wordt. Wanneer dit onvoldoende helpt, kan het nodig zijn om uw kind medicatie door middel van verneveling te geven. Uw kind krijgt dan een maskertje op en ademt de medicatie in.

Antibiotica geven heeft geen zin omdat pseudokroep door een virusinfectie veroorzaakt wordt en antibiotica alleen tegen bacteriën werkzaam is. Soms moet uw kind een nacht ter observatie in het ziekenhuis blijven. In de meeste gevallen mag uw kind echter na onderzoek van de arts of na één nacht opname weer naar huis. De klachten kunnen in de avond of nacht weer toenemen maar verdwijnen in de meeste gevallen na een paar dagen vanzelf. De hoest kan nog enkele dagen aanhouden.

Het kan zijn dat u uit voorzorg medicatie (Dexamethason) mee naar huis krijgt om aan uw kind te geven mocht het weer benauwd worden. U krijgt uitleg over hoe en wanneer u dit medicijn moet gebruiken.

In de bijsluiter van Dexamethason worden een aantal bijwerkingen genoemd. Bij pseudokroep gaat het echter om zeer kortdurend gebruik in een lage dosering. Tot op heden hebben wij van ouders vooralsnog geen signalen ontvangen over bijwerkingen.

Contact

Heeft u nog vragen of u maakt zich ongerust, dan kunt u bellen met het secretariaat van de behandelend kinderarts:

Zwolle

Kindergeneeskunde
088 624 50 50 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Receptie Isala
088 624 50 00 (buiten kantooruren)
Vraag naar de dienstdoende kinderarts.

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

 

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 7291